KoulutusalaTieto- ja viestintätekniikka

  • 2D-pelin kehittäminen Godot Enginellä 

   Miettinen, Teemu (2019)
   Godot Engine on melko nuori ja huomiotta jäänyt pelimoottori. Silti se varsinkin vuosina 2017−2019 on kehittynyt melkoisesti ja on pian varteenotettava kilpailija jo tunnettujen Unity3D:n ja Unreal Engine 4:n rinnalla. ...
  • 3D-kenttäeditori Unity-peleille 

   Hankilanoja, Lauri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tilaajana toimi kajaanilainen peliyritys TJR Games Oy. TJR:n pelinkehitys erikoistuu Unity-pelimoottorilla tehtyihin peleihin. Yrityksen menestynein peli on vuonna 2015 ilmestynyt vuoropohjainen strategiapeli ...
  • 3D-tulosteiden hyödyntäminen virtuaalitodellisuudessa 

   Koskinen, Ville (2020)
   Työn toimeksiantajana toimi Kajaanin ammattikorkeakoulun kehitysyksikkö Clever Simulation Entertainment (CSE). CSE on erikoistunut virtuaalitodellisuuteen (VR) pohjautuviin ratkaisuihin koulutus- sekä hyötykäytössä. Viime ...
  • Aaltojuotoskoneen muutostyön suunnittelu 

   Kovalainen, Mikko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Elektroniikkatuotannossa viallisia tuotteita syntyy aika ajoin. Vialliset tuotteet merkitään hävikiksi, joka vähentää tuote erästä saatavaa voittoa. Viallisia tuotteita voi syntyä monista eri syistä. Mah-dollisuus vikojen ...
  • Actel Fusion -piirin suorituskyvyn selvittäminen 

   Väisänen, Timo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn aiheena oli tutkia Actel Fusion -piirin suorituskykyä elektroniikkatuotteen toimintakunnon seurannassa sekä piirin soveltuvuutta ennakoivaan vikadiagnostiikkaan ja prognostiikkaan. Suorituskyvyn tutkiminen tehtiin ...
  • Ajanottojärjestelmän kehitys 

   Hakkarainen, Harri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2005)
   ChampionChip Finland on hoitanut usean vuoden ajan massatapahtumien ajanottoja Suomessa ja Virossa. Toimintaa pyritään laajentamaan tulevaisuudessa kaikenlaisiin kilpailuihin. Ajanottojärjestelmää kehitetään soveltumaan ...
  • Ajoneuvon ulkoisen tiedonsiirron tietoturva 

   Katavisto, Sami (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Kajaanin ammattikorkeakoulun ajoneuvojärjestelmäkoulutukseen liittyy opetuskäyttöön hankittu ajoneuvo, jonka tietojärjestelmään käytetään hyväksi järjestelmän keräämän tiedon analysointiin ja lähettämiseen edelleen ...
  • Ajoneuvotietokoneen testaamisen suunnittelu 

   Oikarinen, Harri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   TIIVISTELMÄ Tekijä(t): Oikarinen Harri Työn nimi: Ajoneuvotietokoneen testaamisen suunnittelu Tutkintonimike: Insinööri (AMK), tietotekniikka Asiasanat: Ajoneuvotietokone, Standardi, Olosuhdetestaus, Olosuhdekaappi Sunit ...
  • Akustinen tuulimittari 

   Kemppainen, Tero (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2005)
   Työn tarkoituksena oli suunnitella ja rakentaa Kajaanin ammattikorkeakoululle tuulen nopeuden ja suunnan näyttävä mittari. Työssä suunniteltiin, toteutettiin ja testattiin akustinen tuulimittari. Työssä lähtökohtana oli ...
  • Akustisen simuloinnin rinnakkaislaskentatoteutus 

   Asikainen, Eetu (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin näytönohjainten käyttöä yleiseen ohjelmointiin ja laskentaan. Yksi suurimmista saavutettavista hyödyistä tässä käytössä on huomattava laskennan nopeutuminen suuria datamääriä käsiteltäessä, ...
  • Alustariippumaton mobiilisovellus Bluetooth Low Energy -kommunikointiin 

   Pääkkönen, Antti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa BLE (Bluetooth Low Energy) -teknologiaa hyödyntävä mobiilisovellus Android-pohjaiselle älypuhelimelle. Työn toteuttamiseen kuului graafisen käyttöliittymän sekä ...
  • Alustariippumattomien sovelluskehysten sopivuus mobiilisovellusten luontiin 

   Tauriainen, Niko (2019)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona kajaanilaiselle ohjelmistoalan yritykselle KajaPro Oy:lle. KajaPro Oy tuottaa tuotekehityspalveluita ja ICT-konsultointipalveluita. Työn tavoitteena oli tutkia eri sovelluskehysten ...
  • Analogisen puhelintekniikan mittaukset 

   Huotari, Mika (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2008)
   Insinöörityön aiheena oli analogisen puhelintekniikan mittaukset. Työssä tehtiin ETSI:n ja ITU:n suosituksiin ja standardeihin perustuvia mittauksia. Työssä rakennettiin mittauskytkennät ja suoritettiin mittaukset, jonka ...
  • Analysaattorin diagnostiikan kehittäminen käyttäjäystävällisemmäksi 

   Oikarinen, Joona (2020)
   Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona paikalliselle yritykselle. Työn tavoitteena oli kehittää käyttäjäystävällinen kokonaisratkaisu analysaattorin diagnosoinnin helpottamiseksi. Kokonaisratkaisun tarkoituksena oli jäsentää ...
  • Android-sovellus lääkkeenannon seurantaan 

   Kallio, Jesse (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoituksena oli auttaa ihmisiä, joilla on jatkuva ja kallis lääkitys, auttamalla sen seuran-nassa ja kirjaamisessa. Sovelluksen kohderyhmänä olivat A-hemofiliaa sairastavat vasta-aine potilaat, koska heidän lääkityksensä ...
  • Anturit ja mobiilisovellukset 

   Leinonen, Timo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä laadittiin langatonta tiedonsiirtoteknologiaa BLE:tä (Bluetooth Low Energy) soveltava järjestelmä. Järjestelmässä BLE-laitteiden avulla kerätään ja lähetetään tarvittavaa dataa Android-käyttöjärjestelmän ...
  • Aplicom A1 -telemetrialaitteen käyttöönotto ja testaus 

   Uppa, Marko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä insinöörityö tehtiin Tietohippu Oy:n toimitusjohtajan Timo Komulaisen toimeksiannosta. Työn tarkoituksena oli selvittää, miten Aplicom A1 MAX -telemetrialaite otetaan käyttöön. Ennen käyttöönottoa oli otettava huomioon ...
  • ARM-7-kehitysympäristön käyttöönotto 

   Rautiainen, Teemu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli ARM-7-kehitysympäristön käyttöönotto. Työssä tutkittiin käytettävän Atmelin AT91SAM7X-EK-kortin ominaisuuksia, toimintaa sekä sen käyttöä erilaisilla ohjelmistoympäristöillä opetuskäytössä. ...
  • ASP.NET Core 2.2 -verkkosovelluksen päivitys versioon 3.0 sekä Razor Pagesin käyttöönotto 

   Ronkainen, Pekka (2020)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli KajaPro Oy. KajaPro Oy tarjoaa ohjelmistotuotannon alihankintapalveluja ja konsultointipalveluja. Yrityksen toimipisteet ovat Kajaanissa ja Oulussa. Tavoitteena työssä oli toimeksiantajan ...
  • Autentikointi mobiilisovelluksessa 

   Ünsal, Alparslan (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2006)
   Insinöörityössä tehtiin autentikointirajapinta mobiilisovelluksia varten. Autentikointirajapinta tulee osaksi KajaPro Oy:n MCF-arkkitehtuuria. KajaPro on kajaanilainen tietotekniikan yritys, joka on erikoistunut ...