KoulutusalaTietojenkäsittely

  • 2D MOBIILIPELIN KEHITTÄMINEN, CASE: HOPPING PENGUIN 

   Lahtinen, Olli; Alhonen, Joonas (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä kuvataan Hopping Penguin -mobiilipeliprojekti hyvin käytännönläheisesti. Työssä paneudu-taan ensin pelinkehityksen teoriaan ja työkaluihin, jonka jälkeen tarkastellaan tarkemmin Hopping Penguin projektia ...
  • 2D-PELIMOOTTORI TAUSTALATAUSOMINAISUUKSILLA 

   Hyyryläinen, Ilkka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Kaupallisten ja ilmaisten pelimoottoreiden määrä ja laatu on kasvanut pelialan mukana, mikä on tehnyt oman pelimoottorin tekemisestä lähes tarpeetonta. Omalla pelimoottorilla voi kuitenkin saada aikaiseksi tukevamman pohjan ...
  • 3D Game Environment in Unreal Engine 4 

   Vesterinen, Miro (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   This thesis deals with the technical knowledge required from a 3D-artist to produce high-quality content using Unreal Engine 4 and was made only to support the writer’s own learning and know-how of the subject. Unreal ...
  • 3D platformer level design 

   Aaltonen, Toni (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   The goal of this Bachelor’s thesis was to design a level for Biting Mascot’s 3D platformer project Captain’s Tail and explore the intricacies of 3D platformer level design. The first chapter elaborates on the meaning and ...
  • 3D-alan sanasto : 3D-grafiikan termit suomeksi 

   Joensuu, Janne (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   3D-ala on Suomessa englanninkielinen. Tämä hankaloittaa 3D-alan opetustyötä ja oppimateriaalien kirjoittamista. Opinnäytetyön tavoite on 3D-alan suomenkielisen sanaston kerääminen, kokoaminen ja esittäminen sekä uusien ...
  • 3D-hahmoanimaation luominen mainostukseen ja sen tehokkuuden mittaaminen 

   Huttunen, Veikka (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena ja tavoitteena oli tutustua ammattimaiseen 3D-animaation työnkulkuun, käyttää tuotettua animaatiota mainoskampanjassa ja analysoida kampanjan tuloksia mainostuksen tehokkuuden parantamiseksi ...
  • 3D-hahmojen toteutus mobiilipeliin 

   Kemppainen, Matti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Mobiilipelien suosio on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina älypuhelinten kehittymisen myötä. Tässä opinnäytetyössä selvitetään kolmiulotteisen pelihahmon toteutusprosessi mobiilipeliin. Lisäksi pohditaan maksullisten ...
  • 3D-kentän toteutus Critical Ops -peliin 

   Somero, Aleksi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Critical Force Oy, joka on kajaanilainen pelinkehittäjä. Yrityksen Critical Ops -peli on ilmainen ensimmäisen persoonan ammuskelupeli, ja se on pelattavissa selaimessa ja mobiilialustoilla. ...
  • 3D-mobiilipelihahmon digitaalinen veistäminen 

   Ohra-aho, Outi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkittiin digitaalisen veistämisen ottamista osaksi 3D-mobiilipelihahmon työnkulkua. Perinteisesti mobiilipelihahmot eivät ole voineet hyödyntää joitain 3D-veistämisen etuja kuten normaalikarttoja, joten ...
  • 3D-mobiilipelimoottorin kehittäminen 

   Oinasmaa, Eetu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli 3D-mobiilipelimoottorin suunnittelu ja toteutus. Työssä esitellään pelimoottorit yleisesti ja niiden historiaa. Lisäksi työssä kuvataan mobiilialustojen ominaispiirteet ja mobiilipelimoottorin ...
  • 3D-peliympäristön toteuttaminen 

   Pitkäkangas, Janne (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tutkimiskohteena on kolmiulotteisen peliympäristön luomisprosessi suunnitteluvaiheesta valmiiksi, optimoiduksi maisemakokonaisuudeksi. Työssä selvitetään lyhyesti peliympäristön merkitystä pelaajan uppoutumisessa ...
  • 3D-Robottihahmon Suunnittelu ja Animointi 

   Komulainen, Lauri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoite oli oppia ymmärtämään pelihahmosuunnittelun periaatteita ja keinoja. Toisena tavoitteena oli opetella käyttämään Character Animation Toolkit eli CAT-työkaluja. Opinnäytteellä ei ollut erillistä ...
  • 3D-videopelin kenttägrafiikan suunnittelu ja toteutus 

   Eronen, Lasse (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tutkimuskohteena on videopelikentän visuaalisen ilmeen suunnitteluprosessi ideointivaiheesta aina valmiiseen tuotokseen asti. Työn tavoitteena oli selvittää perusteellisesti eri työvaiheet ja muodostaa ...
  • ACTIVE DIRECTORYN KÄYTTÖÖNOTTO - CASE MONDO MINERALS B.V. BRANCH FINLAND 

   Jansson, Henna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Active Directory -verkkopalvelu. Työn toimek-siantajana on Mondo Minerals B.V. Branch Finland. Yritys on Sotkamossa Korholanmäellä, sekä kahdella muulla ...
  • AD-migraatio ja DC:n virtualisointi 

   Heikkilä, Olli (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö kertoo Kajaanin ammattikorkeakoulun käyttöjärjestelmälaboratorion fyysisen Domain Controller-palvelimen roolien ja palveluiden migraatiosta uudelle palvelimelle, joka toteutetaan Kajaanin ammattikorkeakoulun ...
  • Addiktiivisuus ja toistokäyttäytyminen videopeleissä 

   Peltola, Unna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö tutkii erilaisia psykologisia perusteita pelaamiseen ja pelaamisen aiheuttamaan riippuvuuteen. Aiheesta on useita tutkimuksia, mutta niissä on ristiriitaisuuksia ja yksikään niistä ei ole kaikenkattava. Työ ...
  • Analytiikan ja pelaaja-jaottelun hyödyntämi-nen kilpailullisen ilmaispelin toimintamallin arvioimisessa 

   Lehtonen, Miikka; Lehtonen, Miikka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Critical Force Entertainment (SimuGames Consulting Oy), joka on kajaanilainen mobiili- sekä selainpelien kehittäjä. Yritys on julkaissut uuden pelinsä koejulkaisuna selaimelle sekä ...
  • Analytiikan ja pelaaja-jaottelun hyödyntäminen kilpailullisen ilmaispelin toimintamallin arvioimisessa 

   Lehtonen, Miikka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Critical Force Entertainment (SimuGames Consulting Oy), joka on kajaanilainen mobiili- sekä selainpelien kehittäjä. Yritys on julkaissut uuden pelinsä koejulkaisuna selaimelle sekä ...
  • Animation of a High-Definition 2d Fighting Game Character 

   Rantala, Tuula (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2013)
   This thesis aims to identify the principles of good in-game character animation and examines different approaches to creating 2d animation. Traditional animation principles, such as timing and spacing, apply to in-game ...
  • Antropomorfisen hahmon suunnittelu ja toteutus 

   Isola, Salla (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön aiheena oli antropomorfisen hahmon suunnittelu ja toteutus. Tavoitteena oli suunnitella ihmisenkaltainen kettuhahmo, käyttäen hahmosuunnittelun eri osa-alueita ja luoda kyseiselle hahmolle 3D-malli hyödyntäen ...