Uusimmat viitteet

 • Primäärikasan purun ja sekundäärikasauksen tuotantoprosessin käyttövarmuuden parantaminen vika- ja vaikutusanalyysin ja kriittisyysluokituksen avulla 

  Huotari, Juha (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Terrafame Oy:n kunnossapito-osasto. Sen tarkoituksena oli suorittaa Terrafamen kaivoksen kasanpurun tuotantoprosessille kriittisyysluokittelu sekä vika- ja vaikutusanalyysi. Kasanpurun ...
 • Materiaalivirtojen kehittäminen hukkaa vähentämällä 

  Räsänen, Matti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin suurelle kansainvälisillä markkinoilla toimivalle konepajayritykselle. Näillä markkinoilla tuotantopaineet ovat kovat ja yrityksen täytyy pärjätäkseen parantaa ja kehittää toimintaansa jatkuvasti. ...
 • Tytyrin kaivoksen ja kalkkitehtaan kunnonvalvonnan esiselvitys 

  Juntunen, Antti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin esiselvitys kunnonvalvonnan käyttöönotolle Nordkalk Oy:n Tytyrin kaivoksessa ja kalkkitehtaassa. Työn toimeksiantajana on laitoksen kunnossapitopalveluita tuottava Quant Finland Oy. Aiemmin ...
 • Lasermerkkaimen robotisointi 

  Karppinen, Ville (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sartorius Biohit Liquid Handling Oy on nesteenannostelulaitteisiin sekä niiden kertakäyttökärkien valmistukseen keskittyvä yhtiö. Pipetit käyvät läpi useita tuotantovaiheita, joista yksi on lasermerkkaus. Tämän opinnäytetyön ...
 • Massastabilointilaitteen hydrauliikan dokumentointi 

  Möttönen, Toni (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa ja maailmalla on paljon kantamattomia maa-alueita, joille rakentaminen vaatii suuria maamassojen vaihtoja. Massastabilointi on menetelmä, jolla saadaan pehmeät maa-alueet kantaviksi. Massastabilointimenetelmässä ...
 • Anturitekniikan laboratorioharjoitusten kehittäminen 

  Kuusela, Esko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli kehittää anturitekniikan kurssille laboratoriotöitä, joissa tarkoituksena olisi tutkia antureiden toimintaa. Toimeksiantajana toimi Kajaanin ammattikorkeakoulu. Tarkoituksena kyseisellä opinnäytetyöllä ...
 • Eristämisohjeet rikkivetytehdasympäristöön 

  Komulainen, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  PEPT Oy AB on vuonna 1992 Juha Enlundin toimesta perustettu perheyritys, joka on erikoistunut teline- ja eristystöihin. Se on yksi Suomen merkittävimmistä sekä eristys- että telinetyön toimittajista. Yritys työllistää ...
 • Teollisuusrobotin automaation turvallistamisen todentaminen ja kehittäminen 

  Jussila, Aleksi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn toimeksiantaja Prometec Tools Oy on laitevalmistaja, jonka valmistamalla laitteella pyritään ratkaisemaan ongelma biopolttoaineiden näytteenotossa. Prometec Tools on valmistanut robottisolun tähän käyttötarkoitukseen. ...
 • Tools Oy liiketoiminnan kehittäminen : Lean ajattelua soveltaen 

  Valtanen, Kari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli Tools Oy:n liiketoiminan kehittäminen soveltamalla Lean ajattelua.
 • Laatuprojektin käynnistäminen kohdeyrityksessä 

  Tapio, Jani (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on laatuprojektin käynnistäminen kohdeyrityksessä. Aihe sisältää tuotannon prosessien kuvaamista, sovittu määrä työohjeiden laatimista ja kohdeyrityksen laatukäsikirjan yhden luvun tekemisen ...
 • Pintajyrsimen varaosien kriittisyysluokitus 

  Tampio, Marko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Terrafame Oy:n liikkuvan kaluston kunnossapito. Työn tarkoituksena oli suorittaa pintajyrsimelle varaosien kriittisyysluokitus sekä tehdä kriittisimmille varaosille vika- ja ...
 • Kasan purku -osaston nykytilan ja osaamisen kartoitus 2018 

  Rissanen, Jani (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Terrafame Oy kaivosyhtiössä toimiva Kasan purku -osasto. Opinnäytetyön tavoite oli kartoittaa Kasan purku -osaston nykytilaa henkilöstön näkö-kulmasta sekä havainnollistaa päivittäisten ...
 • Terrafamen malminkäsittelyn hienomurskaamolinjan käyttövarmuuden parantaminen vika- ja vaikutusanalyysin avulla 

  Perttunen, Jarkko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Terrafamen kaivoksen kunnossapito-osasto. Työn tarkoituksena oli parantaa malminkäsittelyssä hienomurskaamoalueen käytettävyyttä kriittisyysluokittelun ja vika- ja vaikutusanalyysin ...
 • Levynpyöristyksen tietämyksen kehittäminen BE Group Oy Ab:ssä 

  Kivimäki, Ville (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee levynpyöristystä ja levynpyöristyskoneita sekä muita asioita, jotka liittyvät edellä mainittuihin aiheisiin, kuten esimerkiksi bombeeraus. Työn toimeksiantajana toimi BE Group Oy Ab Lapuan ...
 • Kalkkimaidon tuotantoprosessin käyttövarmuuden parantaminen kriittisyysluokituksen ja vika- ja vaikutusanalyysin avulla 

  Mäkitalo, Niko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Terrafame Oy:n kunnossapidon toimeksiannosta. Sen tarkoituksena oli suorittaa Terrafamen kalsiumhydroksidin tuotantoprosessin päälaitteille kriittisyysluokittelu sekä vika- ja vaikutusanalyysi. ...

Näytä lisää