Uusimmat viitteet

 • Verkkokaupan kehittäminen markkinoinnillisin keinoin case Kaisanet 

  Sirviö, Susanna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Verkko-ostamisen trendejä ovat asiakaspolun tiedostaminen, kuluttajiin vaikuttaminen, verkko-ostaminen kokemuksena sekä suuren datan tulkitseminen ja maksuvaihtoehtojen moninaisuus. Asiakkaita tulee tavoitella valittujen ...
 • Yrityksen toimintojen tehostaminen Lean -työkalujen avulla : case yritys x 

  Pääkkönen, Eija (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän Case -tutkimuksen tarkoituksena oli, selvittää löytyykö Case –yrityksenä toimineelta lypsykarjatilalta tehostettavia toimintoja. Tavoite oli löytää sopivia Lean -työkaluja, joilla lypsykarjatila voisi tehostaa ...
 • MARKKINOINTIVIDEON TEKEMINEN SOSIAALISEEN MEDIAAN: : Opas aloittelijalle 

  Ulander, Harri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö on tuotettu Kajaanin ammattikorkeakoulun projektipäällikön tilauksesta. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä yksinkertainen ja ymmärrettävä käyttöopas, jonka avulla aloittelijan on mahdollista ...
 • Jälkimarkkinoinnin kehittäminen Rakennusliike Halonen Oy:lle 

  Järvelä, Janina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli kehittää toimeksiantajayrityksen jälkimarkkinointia. Kehittäminen tapahtui haastattelujen pohjalta, joiden avulla saatiin selvitettyä nykytila. Nykytilasta muodostettiin prosessikaavio ja kaavion ...
 • Sähköiseen laskutukseen siirtyminen, ohjeita yrityksille ja yhdistyksille 

  Herala, Eppu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia sähköistä laskutusta digitaalisen sekä älyk-kään taloushallinnon osana ja selvittää siihen siirtymisen edellytykset yritysten kannalta. Aihe on ajankohtainen ja isossa osassa ...
 • Webinaarit osana yrityksen sisältömarkkinointia Case: Intotalo Oy 

  Lotvonen, Johanna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sisältömarkkinoinnista on tullut osa yritysten arkipäivää ja markkinointistrategiaa. Sisältömarkkinointia käytetään useissa eri kanavissa, joista yksi on webinaarit eli verkkoseminaarit. Usein webinaareja pidetään maksullisina ...
 • Henkilöstötyytyväisyys ja sen kehittäminen Aditro BPO Oy:n Kajaanin toimipisteelle 

  Heikkinen, Hanna-Maija; Leinonen, Saija (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Kajaanin Aditro BPO Oy:n toimipisteen henkilöstötyytyväisyyden nykyistä tilannetta ja löytää mahdollisia kehityskohteita kyselytutkimuksen avulla. Kyselytutkimus toteutettiin syksyllä ...
 • Esimiestyön vaikutus työhyvinvointiin 

  Alasaari, Moona (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Case-yrityksen tämänhetkinen työhyvinvoinnin tila ja kuinka esimies siihen työllään vaikuttaa. Työn tarkoituksena oli kehitysideoiden ja työkalujen muodostaminen esimiehelle, jotta ...
 • Esimiestyö Case Yritys X 

  Kärnä, Reetta (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä esimiesteoriaan, ja peilata siihen omaa esi-miestyötä ja näin ollen löytää kehityskohteita omasta työstä. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsiteltiin esimiestyötä, -taitoja ja ...
 • Ohjeita henkilöbrändäykseen kiinteistönvälittäjille 

  Romppainen, Matias (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä ohjeistus henkilöbrändäykseen Pohjois-Savon OP-Kiinteistökeskuksen kiinteistönvälittäjille. Työn tavoitteena oli rakentaa ohjeet henkilöbrändäykselle peilaten teoriaan omia sekä ...
 • Perehdyttäminen ja sen merkitys 

  Sipola, Sonja (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä kerrotaan perehdyttämisestä, sen vaiheista ja merkityksestä. Opinnäytetyössä autetaan kauppiasta löytämään hyvän perehdyttämisen ja perehdyttäjän merkit. Työssä kerrotaan perehdytyksen tavoitteista, ...
 • Asiakastoiveet tuotekehityksen perustana 

  Pakkanen, Miia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli asiakastoiveiden saaminen tuotekehitykseen jälleenmyyjiltä. Toimeksiantajana toimi Porokylän Leipomo Oy. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kaupoilta ympäri Suomen, miten usein ja millaisia ...
 • Automaation vaikutus yritys X:n kirjanpidon hoitamiseen 

  Alatossava, Lasse (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee digitalisaaton ja automaation vaikutusta kirjanpitoon yleisesti ja siihen, kuinka nämä tekijät vaikuttavat tehtyyn työhön. Tämän työn tavoitteena oli selvittää ja tutkia tätä asiaa toimeksian ...
 • Sosiaalisen median strategia Moda Pajakka 

  Suominen, Lasse (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Moda Pajakalle, joka on Kainuussa toimiva naisten- ja miestenvaatteiden erikoismyymälä. Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä sosiaaliseen mediaan ja sosiaalisen median ...
 • Työperäisten maahanmuuttajien ja ekspatriaattien puolisoiden kulttuurishokin lieventäminen 

  Härkönen, Elisa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia vaikutuksia työnantajayrityksen tarjoamilla tukitoimenpiteillä oli ulkomaalaisten työntekijöiden puolisoille. Tutkimus toteutettiin pelialan yrityksen tarpeesta. ...

Näytä lisää