Uusimmat viitteet

 • Sosiaalisen median strategia Moda Pajakka 

  Suominen, Lasse (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Moda Pajakalle, joka on Kainuussa toimiva naisten- ja miestenvaatteiden erikoismyymälä. Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä sosiaaliseen mediaan ja sosiaalisen median ...
 • Työperäisten maahanmuuttajien ja ekspatriaattien puolisoiden kulttuurishokin lieventäminen 

  Härkönen, Elisa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia vaikutuksia työnantajayrityksen tarjoamilla tukitoimenpiteillä oli ulkomaalaisten työntekijöiden puolisoille. Tutkimus toteutettiin pelialan yrityksen tarpeesta. ...
 • Toimintolaskenta : Iisalmen kaupunginkirjaston työajanseuranta 

  Partanen, Tuomo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kirjastot ovat kuntien rahoittamaa toimintaa, ja kunnat ovat valtion rahoituksen sekä kunnan verovarojen varassa. Mikäli kirjastojen toiminnassa olisi heikkouksia, se tarkoittaa, että veronmaksajat joutuvat maksamaan niiden ...
 • Kainuun anti Suomi-brändille: tutkimus kainuulaisten toimijoiden Kainuu-kuvasta 

  Härkönen, Eveliina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa kainuulaisten toimijoiden mielikuvia Kainuun ominaispiirteistä, jotka voisivat toimia myös Kainuun brändin elementteinä. Tutkimuksella haluttiin selvittää Kainuun brändin ...
 • GDPR:n vaikutukset yrityksen henkilötietojen käsittelyyn 

  Ohtonen, Veera (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee GDPR:n vaikutuksia yrityksen henkilötietojen käsittelyyn. EU:n yleinen tietosuojalaki astui voimaan 24.5.2016 ja muuttuu pakottavaksi 25.5.2018. Lain soveltaminen on otettu yrityksissä käyttöön ...
 • Työhyvinvoinnin nykytila ja kehittäminen – Case Veturi apteekki 

  Hannus, Sara (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen, eli Veturi apteekin työntekijöiden työhyvinvoinnin nykytila työhyvinvointitutkimuksen avulla. Työhyvinvointitutkimuksessa kerättiin työntekijöiltä myös työhyvinvointiin ...
 • Asiakastyytyväisyyskysely Ouneva Oy:lle 

  Korhonen, Noora (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa asiakastyytyväisyyskysely Ouneva Oy:lle. Asiakastyytyväisyyskysely oli ensimmäinen, jota Ounevalle on laadittu. Asiakastyytyväisyyskyselyn tarkoituksena oli selvittää Ouneva ...
 • Vapaaehtoisten henkilövakuutusten tunnettuuden tutkimus LähiTapiola Kainuu-Koillismaan asiakkailla 

  Kettunen, Antti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kuinka hyvin LähiTapiola Kainuu-Koillismaan asiakkaat tuntevat erilaisia vapaaehtoisia henkilövakuutuksia, mitä vakuutuksia heillä on itsellään ja mitä he pitävät tärkeimpinä, mitä ...
 • Perehdyttämiskansio uudelle työntekijälle - Gigantti Kajaani 

  Pöllänen, Antti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on Kertun kone Oy eli Gigantti Kajaani. Gigantti Kajaani on perustettu vuonna 2008 ja se toimii Kainuun alueella yhtenä johtavimmista kodinelektroniikka-alan liikkeistä. Toiminnallisen opinnäytetyön ...
 • Alumnitoiminnan kehittäminen Kajaanin ammattikorkeakoulussa 

  Kurki, Henrik (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää kehityskohteita Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) alumnitoiminnalle. Tavoitteena oli antaa KAMKin alumnitiimille avaimet alumnitoiminnan kehittämiselle, jotta saataisiin ...
 • Jäsenistön kokemukset Kainuun Näkövammaiset ry:n toiminnasta 

  Kurkinen, Antti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Kainuun Näkövammaiset ry:n jäsenistön tyytyväisyyttä ja heidän kokemuksiaan yhdistyksen toiminnasta. Opinnäytetyö toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena strukturoitua kyselylomaketta ...
 • Yhdistyksen taloushallinnon ohjeet : Case AgilityTeam Vuokatti ry 

  Toivanen, Laura (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selventää pienen yhdistyksen taloushallintoa. Toimeksiantajana toimii aatteellinen yhdistys AgilityTeam Vuokatti ry. Opinnäytetyön kehittämistehtävänä oli luoda tiivis ja käytännönläheinen ...
 • Onnistunut perehdyttämisprosessi 

  Tyni, Sallamari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää KS-Talotekniikka Oy: n perehdyttämisprosessia. Tavoitteena oli laatia perehdyttäjälle opas prosessin tueksi, sekä Tervetuloa taloon -opas uudelle työntekijälle. Oppaiden avulla ...
 • Keliaakikon perheenjäsenen ostokäyttäytyminen – syödäänkö tavallista vai gluteenitonta? 

  Karppinen, Emmi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää keliaakikon perheenjäsenen ostokäyttäytymistä. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Keliakialiitto ry:lle. Keliaakikkoja Suomessa on noin 2 % väestöstämme ja suurin osa ...
 • Myyntilaskutusprosessi Yritys X 

  Koskelo, Karoliina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tekijä: Koskelo Karoliina Työn nimi: Myyntilaskutusprosessi Yritys X Tutkintonimike: Tradenomi (Kamk), Liiketalous Asiasanat: Myyntilaskutusprosessi, laskutusprosessin ongelmat, reklamaatio, prosessin ...

Näytä lisää