Uusimmat viitteet

 • Juoksuharjoitukset hyvinvoinnin edistäjinä : Ryhtiliike digivalmennuksen kehittäminen 

  Kemppainen, Marja; Wirtanen, Soile (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Digitaaliset palvelut lisääntyvät koko ajan tekniikan kehittymisen myötä. Myös liikuntapalveluja on yhä enemmän saatavilla verkon välityksellä. Samaan aikaan tekniikan kehittyminen ja kaupungistuminen on saanut aikaan sen, ...
 • Aikuislentopallokurssien tuotteistaminen 

  Tervonen, Sami (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tuotteistaa Oulun Kiskon tarjoama lentopallon tekniikkakurssi lentopalloharrastuksen aloittamisesta kiinnostuneille aikuisille ja ohjattua tekniikka-harjoittelua kaipaaville harrastajille. ...
 • Liikuntamatkat Finland, leirikoulun tuotteistaminen ja materiaalin koonti leirikouluoppaaksi 

  Favarão, Marika; Vahvelainen, Salla (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tekijät: Favarão Marika & Vahvelainen Salla Työn nimi: Liikuntamatkat Finland, leirikoulun tuotteistaminen ja materiaalin koonti leirikouluop-paaksi Tutkintonimike: Liikunnanohjaaja (AMK) Asiasanat: leirikoulu, nuoret, ...
 • Liikunnanohjauksen osaamispaja Riverian nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen opiskelijoille 

  Sormunen, Riikka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön toimeksiantajana on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän monialainen ammatillinen oppilaitos Riveria. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää liikunta-alan asiantuntijuutta ja ammatillista ...
 • Team LKP:n juniorijalkapalloilijoiden nopeusvoiman kehittäminen 

  Ojala, Joona; Kuha, Juho-Matti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä pyrittiin luomaan toimiva nopeusvoimaharjoitusohjelma 12–15–vuotiaille jalkapallojunioreille. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Laukaalaisen Team LKP:n jalkapallojaoston kanssa. Työssä tutkittiin ...
 • Ohjaajan opas voimisteluseura Kajaani Gymnastics ry:n valmentajille ja ohjaajille 

  Säkkinen, Kati (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää sähköinen opas Kajaani Gymnastics ry:n valmentajille ja ohjaajille. Toimeksiantaja oli paikallinen voimisteluseura Kajaani Gymnastics ry, lyhennettynä KajaGym. KajaGymin tavoitteena ...
 • Yhdessä tekemällä kohti monipuolisempaa perheliikuntaa Kempeleessä 

  Heikkilä, Minna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni aiheena oli perheliikunnan kehittäminen Kempeleen kunnassa. Tarkoituksena oli selvittää teoriaa hyödyntäen, miksi perheliikunta on tärkeää, sekä toiminnallisesti yhteistyössä perheiden ja alueella toimivien ...
 • Liikunnallisten Höntsäklubien pilotointi 

  Ojala, Jenna-Maria (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Tekijä: Ojala Jenna-Maria Työn nimi: Liikunnallisten Höntsäklubien pilotointi Tutkintonimike: Liikunnanohjaaja (AMK) Asiasanat: Höntsäily,syrjäytyminen,osallistaminen,nuoret,Höntsäklubit Opinnäytetyö ...
 • Älyllä aktiiviseksi! - virtuaalikehonhuoltotuntien tuotteistaminen 

  Leskinen, Hanne-Mari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuotteistaa neljä erilaista virtuaalikehonhuoltotuntia Älyllä aktiiviseksi -hankkeeseen. Älyllä aktiiviseksi -hanke on Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke, jossa tavoitteena on ...
 • Digitaalisten liikuntapelien fyysinen kuormittavuus 

  Tuokko-Halonen, Auri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Exergaming on harjoittelun ja pelaamisen yhdistämistä. Kajaanilainen pelialan yritys CSE Entertainment on liikunta- ja kuntoutuspelien valmistaja. CSE Entertainment kehittää tuotteita, jotka saavat ihmiset liikkumaan ja ...
 • Maahanmuuttajanaisten uimakoulun järjestäminen 

  Nuorala, Roosa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella, toteuttaa ja arvioida uimakoulu maahanmuuttajanaisille. Tavoitteena oli tehdä toimiva uimakoulu, jota toimeksiantaja Kainuun Opisto voi tulevaisuudessa hyödyntää. Uimakoulun ...
 • Kuuron osallistaminen urheilujoukkueeseen - valmentajan näkökulma 

  Leinonen, Elisa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Useat eri lait turvaavat kuuron urheilijan tasa-arvoisen mahdollisuuden harrastaa ja osallistua ur-heilujoukkueeseen. Koulutus luo edellytyksen valmentajan osaamisen kehittymiselle. Valmentaja tarvitsee valmennusosaamista ...
 • Syömishäiriöiden tunnistaminen ja huomioiminen liikunnan ohjauksessa 

  Leskelä, Salla (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa syömishäiriöistä ja niiden tunnistamisesta liikunta-alan ammattilaisille. Liikunnan parissa työskentelevät kohtaavat ammatissaan syömishäiriöön sairastuneita, mutta aina ...
 • Wiitaunionin liikuntaohjelma 2018-2020 

  Laine-Rissanen, Kati (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Wiitaunionin liikuntaohjelma 2018–2020, jossa otetiin huomioon paikallinen liikunnan kenttä, paikalliset ja alueelliset strategiat ja ohjelmat laajennettuna valtakunnallisiin ...
 • 3-5-vuotiaiden lasten motoristen perustaitojen kehittämiskoulutus Lehtikankaan päiväkodille sekä motoristen taitojen havainnointilomakkeen testaaminen ja arviointi 

  Nikumatti, Kaisa-Maria; Ollila, Sohvi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää 3-5-vuotiaiden lasten motoristen perustaitojen kehit-tämiskoulutus Lehtikankaan päiväkodin henkilökunnalle, sekä testata ja arvioida päiväkodille laadi-tun motoristen taitojen ...

Näytä lisää