Uusimmat viitteet

 • Sosiaalisen median markkinointisuunnitelma ja toteutus Halti Outdoor Weekend -tapahtumalle 

  Yli-Olli, Noora; Pekkala, Henna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Halti Outdoor Weekend- tapahtuma on syyskauden avaustapahtuma Vuokatissa, joka kokoaa yhteen vaelluksen, polkujuoksun ja maastopyöräilyn harrastajat. Tapahtuma järjestetään syyskuun toisena viikonloppuna 7.-9.9.2018. ...
 • Ruokahävikin vähentäminen Original Sokos Hotel Arinan aamiaisravintolassa 

  Romppanen, Antti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli ruokahävikin vähentäminen, ja toimeksiantajana toimi Original Sokos Hotel Arina. Sokos Hotel Arina sijaitsee Oulun keskustassa ja on osa suomen laajinta hotelliketjua Sokos ...
 • Tapahtuman suunnittelu ja järjestäminen 

  Laitila, Jenna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja järjestää ulkoilmatapahtuma lapsiperheille Kalajoella. Tapahtuman suunnitteleminen ja toteuttaminen on monivaiheinen työ. Tapahtuman suunnittelussa tulee ottaa huomioon ...
 • Ajo-opetusvideo Vuokatti Safaris Oy:lle 

  Björkstedt, Talita; Sinko, Anita (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toiminnallisena opinnäytetyönä suunniteltiin ja toteutettiin uusi ajo-opetusvideo Vuokatti Safaris Oy:lle, tarkemmin suunnattuna huskyohjelmiin. Yritys on käyttänyt ajo-opetusvideota huskysafarien yhteydessä jo pitkään, ...
 • Lost In Kainuu seikkailutapahtuman markkinointi ulkomaille sosiaalisessa mediassa 

  Kajanus, Nico (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Kainuun Liikunta Ry. Työn tavoit-teena oli suunnitella ja toteuttaa kuuden kuukauden mittainen markkinointikampanja sosiaali-sessa mediassa syyskuussa 2018 ...
 • Asiakaskartoitus Kajaanin kaupunginteatterista 

  Kemppainen, Jonna; Salo, Elina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Kajaanin kaupunginteatteri. Aihe saatiin suoraan Kajaanin kaupunginteatterilta kysymällä, olisiko teatterilla mahdollisesti opinnäytetyöaihetta. Tarkoituksena on tehdä kysely ...
 • Kehittämissuunnitelma Hämeen Keskiaikafestivaalin leirille 

  Toikka, Hanne-Mari; Varpenius, Silja (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa Hämeen Keskiaikafestivaalin leirin toimintaa vuo-den 2017 asiakaspalautteiden pohjalta. Molemmat tämän työn tekijät osallistuivat vuoden 2017 Hämeen Keskiaikafestivaalille, ...
 • Oman yrityksen palveluiden tuotteistaminen 

  Kela, Ilmari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä on aluksi esitelty omaa tulevaa yritystäni sekä sen visiota ja yrityksen kohderyhmää. Yritystä ei vielä ole perustettu, mutta sen pohjustamiseen käytetään paljon aikaa ja vaivaa yhteistyösuhteiden luontiin. ...
 • Henkilökohtainen asiakaspalvelu ja palvelupolku Vuokatissa 

  Korhonen, Essi; Mannerjärvi, Inka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä kartoitettiin Vuokatin alueen henkilökohtaista asiakaspalvelua sekä palvelupolkua matkailijoiden näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada selville Vuokatin alueen asiakaspalvelun laatua ...
 • Nivalan kaupungin vetovoimatekijät stopover-matkailussa 

  Pihlajaniemi, Alina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Nivalan kaupunki. Opinnäytetyössä haluttiin tuottaa Nivalan kaupungille tarvittavaa matkailutietoa, ja koska matkailutietämystä ei ennestään Nivalasta paljoa löytynyt, oli opinnäytetyölle ...
 • Ravintola Viljoksen asiakastyytyväisyystukimus 

  Piispanen, Jose (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön avulla haluttiin selvittää Viljoksen asiakkaiden tyytyväisyys ravintolan pal-veluita, tuotteita ja palveluympäristöä kohtaan. Myös kehitysideoiden kerääminen oli tavoitteena. Ravintolat ovat Matti ...
 • Matkan järjestäminen matkanjärjestäjän näkökulmasta 

  Tikkunen, Juhomatti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena on koota lyhyt opas matkan järjestämisestä nimenomaan matkanjärjestäjän näkökulmasta, huomioiden erilaiset säädökset aiheeseen liittyen. Työn tutkimusongelmana oli tutkia, kuinka matka järjestetään ...
 • Finntastisch: Kehittämistyö suomalaisten joulukylien markkinointiin 

  Pyykkönen, Essi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on markkinoinnin kehittämistyö kansainvälisesti toimivalle yritykselle Kalevala Spiritille. Kalevala Spirit järjestää suomalaisia joulukyliä joulutoreilla Keski-Euroopassa. Suomalaisissa joulukylissä ...
 • Kahvilatuotteiden suunnittelu Seinäjoki Areenan joulumarkkinoille 

  Tikka, Sanna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on Fazer Food Services Oy, jonka ravintola toimii Seinäjoki Areenalla. Areenalla järjestetään vuosittain joulumarkkinat, jonka kahvilapalvelut toimeksiantaja tuottaa. Opinnäytetyön tarkoitus ...
 • Asiakastyytyväisyyskysely Kahvila Muruselle 

  Herranen, Annukka; Männikkö, Jan-Kristian (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Kajaanissa sijaitsevan Kahvila Murusen asiakkaiden tyytyväisyyttä yrityksen toimintaan sekä palvelun, liiketilan ja tuotteiden laatuun. Tutkimuksen avulla haluttiin kehittää kahvilan toimintaa ...

Näytä lisää