Uusimmat viitteet

 • Partiolaisten hiihtolomaleirin järjestäminen 

  Hyönä, Laura (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää Hämeen alueen partiolaisten jokavuotinen leiri hiihtolomaviikolla Lappiin ja tarkastella elämyksen toteuttamista. Tavoitteina työllä oli omien tietojen ja taitojen kehittäminen ...
 • Kainuun yhteinen Venäjälle suunnattu matkailumarkkinointi : Toimivuus ja kehittämisen keinot 

  Shevchenko, Anna; Kulyaeva, Yana (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Kainuun Liitto, jonka toimeksiannossa tutkittiin Kainuun matkailun kehittämistä erityisesti Kainuun matkailualan yritysten yhteistä markkinoinnin kehittämistä Venäjän markkinaan liittyen. ...
 • Ryhmämatka Roomaan - Ryhmämatkan suunnittelu ja toteutus opiskelijaryhmälle 

  Keränen, Olga; Nifantova, Natalia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia ja perehtyä matkailuun ja siihen liittyviin palveluihin, matkan järjestämiseen ja ryhmämatkaan asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Työn toimeksiantajana on RestoRus-ryhmä, joka halusi ...
 • Islannin matkailumenestyksen salaisuudet – Mallia Kainuuseen? 

  Haataja, Saana (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toimeksiantajana opinnäytetyössä oli kansainvälinen islantilaislähtöinen TTRAIN-hanke. Tämän kvalitatiivisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä asiat ovat vaikuttaneet merkittävimmin Islannin matkailun kasvuun ...
 • Matkareitit Karjalaan 

  Kela, Ekaterina; Kononykhin, Dmitrii (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheen on erilaisten matkareittien suunnittelu Karjalan alueella, jonka avulla matkailija voi tutustua Karjalan alueen monikulttuurisuuteen, nähdä karjalaisen kulttuurin eroavaisuudet, ...
 • Juuan kamppailu-urheiluilta 29.4.2017 

  Agonen, Elina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli kamppailu-urheiluillan järjestäminen Juukaan 29.4.2017. Kamppailu-urheiluillan järjestämisessä mukana olivat Juuan Fire Boxing Club, MMA Joensuu sekä ammattinyrkkeilytalli ...
 • Perehdytyskansio Seikkailupuisto Huikia 

  Karjalainen, Henri; Oksanen, Mikael (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme aiheena oli laatia perehdytyskansio Seikkailupuisto Huikian seikkailupuis-to-ohjaajan perehdytyksen tukimateriaaliksi. Seikkailupuisto-ohjaaja vastaa työtehtävissään asiakkaiden viihtyvyydestä sekä turvallisesta ...
 • LIIKETOIMINTASUUNNITELMA OHJELMAPALVELUYRITYKSELLE 

  Toivanen, Maria (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tavoitteena oli laatia toimiva liiketoimintasuunnitelma aloittavalle kuvitteelliselle ohjelmapalveluyritykselle. Kysymykset, joihin työssä erityisesti haettiin vastausta olivat: 1. Miksi liiketoimintasuunnitelma pitää ...
 • Opas Kajaanin ammattikorkeakoulun kansainvälisille opiskelijoille palvelumuotoilun keinoin 

  Kemppainen, Mari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäyteyön toimeksiantajana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) opiskelijakunta KAMO (KAMO). KAMO toimii opiskelijoiden lakisääteisenä edunvalvonta- ja palveluorganisaationa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
 • Tapahtuman markkinointi sosiaalisessa mediassa - Case: Tampereen 34. Kukkaisviikot 

  Avonius, Liisa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni on toiminnallinen ja sen toimeksiantajana toimii Tampere Tunnetuksi ry. Opinnäytetyöni toiminnallisena osana toteutin Tampereen 34. Kukkaisviikkojen sosiaalisen median markkinoinnin yhteistyössä tapahtuman ...
 • Perehdyttämisopas Paltamo Neste Oilille 

  Klemetti, Olga (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada monipuolinen, toimiva ja selkeä perehdyttämisopas Pal-tamon Neste Oil yrityksen käyttöön. Valmiin perehdyttämisoppaan tavoitteena oli, että uusi työn-tekijä pääsisi nopeasti ja sujuvasti ...
 • Hyvinvointituotteen kehittäminen Syötteen Eräpalveluille 

  Vähätupa, Elina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella, toteuttaa ja arvioida Syötteen Eräpalveluille uusi hyvinvointituote. Toimeksiantajan kriteereitä oli, että tuotteen tulee hyödyntää luonnon voimavaroja ja ...
 • Koko perheen ohjelman suunnittelu ja toteutus Suomen Saab-klubin kesäpäivät -tapahtumaan 

  Ruotsalainen, Tiina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa lapsille ja koko perheelle soveltuvaa ohjelmaa Suomen Saab-klubin kesäpäiville Himokselle 9.-11.6.2017. Työ toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Tämä tarkoittaa, ...
 • Kuusamon matkailijoiden tiedonhankinta 

  Säkkinen, Roosa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää Kuusamon matkailijoiden tiedonhankintaa. Opinnäytetyöni toimeksiantaja on Kajaanin ammattikorkeakoulu ja tutkimukseni on osa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan matkailutieto-hanketta. ...
 • Viininmaistelun alkeet -tapahtuma Maria P:ssä 

  Paananen, Riina; Korkiakoski, Merika (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Tekijät: Paananen Riina ja Korkiakoski Merika Työn nimi: Viininmaistelun alkeet -tapahtuma Maria P:ssä Tutkintonimike: Restonomi (AMK), matkailun koulutus Asiasanat: tapahtuma, viini, viininmaistelu, ...

Näytä lisää