Uusimmat viitteet

 • Henkilökohtainen asiakaspalvelu ja palvelupolku Vuokatissa 

  Korhonen, Essi; Mannerjärvi, Inka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä kartoitettiin Vuokatin alueen henkilökohtaista asiakaspalvelua sekä palvelupolkua matkailijoiden näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli saada selville Vuokatin alueen asiakaspalvelun laatua ...
 • Nivalan kaupungin vetovoimatekijät stopover-matkailussa 

  Pihlajaniemi, Alina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Nivalan kaupunki. Opinnäytetyössä haluttiin tuottaa Nivalan kaupungille tarvittavaa matkailutietoa, ja koska matkailutietämystä ei ennestään Nivalasta paljoa löytynyt, oli opinnäytetyölle ...
 • Ravintola Viljoksen asiakastyytyväisyystukimus 

  Piispanen, Jose (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön avulla haluttiin selvittää Viljoksen asiakkaiden tyytyväisyys ravintolan pal-veluita, tuotteita ja palveluympäristöä kohtaan. Myös kehitysideoiden kerääminen oli tavoitteena. Ravintolat ovat Matti ...
 • Matkan järjestäminen matkanjärjestäjän näkökulmasta 

  Tikkunen, Juhomatti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena on koota lyhyt opas matkan järjestämisestä nimenomaan matkanjärjestäjän näkökulmasta, huomioiden erilaiset säädökset aiheeseen liittyen. Työn tutkimusongelmana oli tutkia, kuinka matka järjestetään ...
 • Finntastisch: Kehittämistyö suomalaisten joulukylien markkinointiin 

  Pyykkönen, Essi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on markkinoinnin kehittämistyö kansainvälisesti toimivalle yritykselle Kalevala Spiritille. Kalevala Spirit järjestää suomalaisia joulukyliä joulutoreilla Keski-Euroopassa. Suomalaisissa joulukylissä ...
 • Kahvilatuotteiden suunnittelu Seinäjoki Areenan joulumarkkinoille 

  Tikka, Sanna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on Fazer Food Services Oy, jonka ravintola toimii Seinäjoki Areenalla. Areenalla järjestetään vuosittain joulumarkkinat, jonka kahvilapalvelut toimeksiantaja tuottaa. Opinnäytetyön tarkoitus ...
 • Asiakastyytyväisyyskysely Kahvila Muruselle 

  Herranen, Annukka; Männikkö, Jan-Kristian (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Kajaanissa sijaitsevan Kahvila Murusen asiakkaiden tyytyväisyyttä yrityksen toimintaan sekä palvelun, liiketilan ja tuotteiden laatuun. Tutkimuksen avulla haluttiin kehittää kahvilan toimintaa ...
 • Espanjan ja Suomen tapakulttuurien erot 

  Tonteri, Heidi; Oravainen, Sara (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli ottaa selvää Espanjan ja Suomen tapakulttuurien eroista. Tavoitteena oli vertailla Suomen ja Espanjan tapakulttuureja ja selvittää eri toimintatapoja niin Suomessa kuin Espanjassa. ...
 • Opiskelijana Thaimaassa: Vaihto-opiskelijoiden käsityksiä Thaimaasta 

  Savolainen, Laura; Väätäinen, Ida (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä on tarkoituksena tuoda esille yleispätevää tietoa Thaimaan kulttuurista, ympäristöstä ja maan tavoista, sekä vaihto-opiskelusta Suomessa ja Aasiassa. Opinnäytetyön tavoitteena on käsitellä teoriatietoa ...
 • Local Sounds -musiikkitapahtuman suunnittelu ja toteutus 

  Kotka, Leea (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Krouvi Meno Mono Oy. Toiminnallisen opinnäytetyön produkti oli Local Sounds -musiikkitapahtuman suunnittelu ja toteutus toimeksiantajalle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää ...
 • Messuosaston järjestäminen 

  Ustinenko, Natalia; Remshu, Iuliia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda selkeä, yksinkertainen ja helppokäyttöinen ohje messuosaston järjestämisestä kuvitteelliselle ”Revontuli”-yritykselle. Opinnäytetyössä pohditaan toiminnallisen opinnäytetyön perusteita ...
 • Kahvila Helmen blogi 

  Khaustova, Anna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon blogin luominen ja sen kävijöiden lisääntyminen voivat vaikuttaa kahvilan asiakkaiden määrän kasvuun. Tavoit-teena oli myös selvittää, kuinka yritys voi käyttää ...
 • Perehdyttämisopas Raya Diversin työharjoittelijoille 

  Yrjölä, Noora (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli luoda Raya Diversin työharjoittelijoille perehtymisopas, joka toimii työnopastuksen tukena sekä auttaa työharjoittelijaa sopeutumaan uuteen työympäristöön. Perehtymisoppaan tarkoituksena on vastata ...
 • GneissiRock -tapahtuman järjestäminen 

  Hoskio, Natalia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö pohjautuu Manamansalossa kesällä 2017 historian ensimmäisen kerran järjestettyyn GneissiRock -musiikkitapahtumaan. Työ koostui tapahtuman järjestämisestä yhdessä projektitiimin kanssa sekä tapahtuman tiedottamisesta ...
 • Partiolaisten hiihtolomaleirin järjestäminen 

  Hyönä, Laura (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää Hämeen alueen partiolaisten jokavuotinen leiri hiihtolomaviikolla Lappiin ja tarkastella elämyksen toteuttamista. Tavoitteina työllä oli omien tietojen ja taitojen kehittäminen ...

Näytä lisää