Uusimmat viitteet

 • Paikallavalurakenteiden laatu- ja Doka-holvimuottijärjestelmien soveltuvuusvertailu 

  Lindsten, Antti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on vertailla Doka Finland Oy:n kolmea holvimuottijärjestelmää neljässä erilaisessa holvityypissä. Opinnäytetyön tilaaja Doka Finland Oy on muottiteknologian kehittäjä, valmistaja ja jakelija. ...
 • Rivitalon rakennustekninen kuntoarvio ja PTS-ehdotus 

  Leinonen, Olli-Veikko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä suoritettiin kuntoarvio ja laadittiin pitkän tähtäimen suunnitelma Paltamossa sijaitsevaan KOy Paltamon Jokisuu –kiinteistöön. Työn tarkoituksena oli saada yleiskuva rakennuksen kunnosta ja nykyisistä ...
 • Maatalouskonehallin rakentaminen 

  Mustonen, Juulia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on teräsrunkoinen konehalli. Tilaajana toimi Puolangalta maatalousyhtymä Kanniainen, joka harjoittaa lypsykarjataloutta kolmannessa sukupolvessa. Maatalousyhtymä Kanniainen laajentaa toimintaansa ...
 • Rautatievaihteiden ennakoiva kunnossapito 

  Kemppainen, Paavo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä tutkittiin rautatievaihteiden kunnossapitoa Suomen valtion rataverkolla. Työn tavoitteena oli selkeyttää vaihdekunnossapidon prosessia ja määrittää kunnossapidon ennakoitavuuteen oleellisesti vaikuttavia ...
 • CLT-käyttöopas pienrakentajille ja suunnittelijoille 

  Rautiainen, Esa (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoite oli laatia käyttöopas ristiin liimattua massiivipuulevyä eli CLT-levyä käyttäville pienrakentajille ja suunnittelijoille. Opas tulee kuhmolaisen CLT-levyjä valmistavan tehtaan, Oy CrossLam Kuhmo ...
 • Sillan vuositarkastus ja yleisimmät puutteet 

  Leinonen, Anniina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toimeksiantaja tälle opinnäytetyölle on YIT Rakennus Oy Infrapalvelut. YIT on iso suomalainen rakennusyhtiö, jonka yhtenä osa-alueena on infrapalvelut. YIT palveluihin kuuluu teiden kunnossapito, jonka tarkoituksena on ...
 • Betonielementtien nosto-osien suunnittelu- ja valintaohje 

  Inkiläinen, Ville (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Suomen Elementtisuunnittelu Oy:n käyttöön beto-nielementtien nosto-osien suunnittelu- ja valintaohje. Tarkoituksena oli kerätä yrityksen eniten käyttämien eri valmistajien nosto-osien ...
 • Multapenkillisen hirsitalon korjaus 

  Kinnunen, Kalle (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli kertoa vanhan multapenkillisen hirsitalon rakenteista, korjaustöistä, töiden suunnittelusta ja toteutustavasta. Tarkoituksena oli myös vertailla erilaisia rakennevaihtoehtoja ja ...
 • Kainuun uuden sairaalan maarakennusvaiheen aiheuttamat turvallisuusriskit työmaalle ja ympäristölle 

  Heikkinen, Piia (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Päätoimialoja verrattaessa rakennusala on Suomen vaarallisin ala. Vuosittain Suomessa tapahtuu noin 15 000 poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, joista suurin osa liittyy henkilön liikkumiseen työmaalla. Työturvallisuuteen ...
 • Pikku-Ketun päiväkodin rakennustekninen kuntoarvio 

  Vartiainen, Veikko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä käsitellään kuntotarkastusta Pikku-Ketun päiväkotiin. Pikku-Ketun päiväkoti on rakennettu vuonna 1989. Rakennukseen on tehty pieniä korjaus- ja muutostöitä, mutta laajempia korjauksia ei ole tehty. ...
 • Infrarakentamisen esittelymallin tekniset edellytykset 

  Valtanen, Aleksi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Infrarakentamisen suunnittelu ja rakentaminen pyrkii siirtymään paperisista kuvista ja dokumenteista digitaaliseen muotoon sekä osaksi tietomallintamisen prosessia. Tietomallinnus mahdollistaa hankkeiden koko elinkaaren ...
 • Päiväkodin rakennustekninen kuntoarvio 

  Korhonen, Sanna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin vanhan rakennuksen tutkimista kuntoarvion avulla. Aihe löytyi Kajaanin kaupungin tilakeskuksesta joka toimi työn tilaajana. Kuntoarvion avulla tutkittiin Kajaanissa sijaitsevaa vuonna 1988 ...
 • Talvibetonointi 

  Kyllönen, Miika (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin JL-Rakentajat Oy:lle keväällä 2018. Työn tavoitteena oli koota tietoa talvibetonoinnista selkeästi yhteen paikkaan. Lisäksi laadittiin betonointisuunnitelma ja talvibetonointityöohje työnjohdon ...
 • Rakennusaikainen paloturvallisuus 

  Hotti, Toni (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennusala kuuluu edelleen korkean riskin toimialoihin. Jatkuvasti muuttuvat olosuhteet ja riskialttiit työvaiheet itsessään aiheuttavat paljon tapaturmia, mutta työmaalla tehtävät tulityöt sekä siellä varastoitavat ...
 • ISS Palvelut Oy:n asiakaslähtöinen laadun kehittäminen korjausrakentamisessa 

  Lehojärvi, Hanna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin, miten laatua voidaan tutkia, valvoa ja kehittää. Opinnäyte työ sai alkunsa ISS Palvelut Oy:n halusta kehittää tarjoamiensa palveluiden laatua korjausrakentamisessa. ISS Palvelut Oy on suuri ...

Näytä lisää