• Visual Effects for a 3D Action Game 

   Mattila, Meri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   The goal of this thesis was to study artistic principles behind visual effects and improve on creating them. The learnings were tested and applied by creating visual effects for a 3D action game’s prototype. This thesis ...
  • 3D-mobiilipelihahmon digitaalinen veistäminen 

   Ohra-aho, Outi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkittiin digitaalisen veistämisen ottamista osaksi 3D-mobiilipelihahmon työnkulkua. Perinteisesti mobiilipelihahmot eivät ole voineet hyödyntää joitain 3D-veistämisen etuja kuten normaalikarttoja, joten ...
  • Pelinkehitys ja -suunnittelu esituotannossa 

   Manner, Eero (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aihe eli pelinkehitys ja -suunnittelu esituotannossa valittiin tutkimusongelmaksi, koska haluttiin kehittää omaa ammattitaitoa pelisuunnittelijana ja ymmärtää enemmän pelien esituotannosta. Työn tavoitteena ...
  • Korttikuvan kehitysprosessi mobiilipeliin 

   Forsström, Henri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö perustui työtehtävään, jossa tarkoituksena oli luoda kehitysprosessi mobiilipelin Badland Brawl hahmojen korttikuvia varten. Tehtävällä oli suuri merkitys, sillä pelissä hahmot ja niiden korttikuvat olivat ...
  • Pahishahmon suunnittelu ja 3D-mallinnus 

   Arvola, Ville (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli oppia hyvän hahmosuunnittelun menetelmiä ja periaatteita. Toisena tavoitteena oli oppia mallintamista digitaalisen kuvanveiston avulla ja Mudbox -ohjelman käyttöä. Lisäksi tavoitteena ...
  • Käsinmaalatun tekstuurin luominen 3D-ympäristöön 

   Pelkonen, Teija (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia 3D-ympäristögrafiikan luomiseen kuuluvia työtapoja. 3D-ympäristögrafiikkaa käytetään muun muassa kolmiulotteisissa videopeleissä. Erityisenä tavoitteena oli oppia tekemään käsinmaalattuja ...
  • Pelinsisäisen uutisportaalin optimointi 

   Kivistö, Kasperi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja tunnistaa hyviä toimintamalleja pelinsisäisen uutisportaalin kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Opinnäytetyön tavoitteena oli myös kartoittaa keinoja tällaisen ominaisuuden ...
  • Salasananvaihtoratkaisun käyttöönotto pilvipalveluympäristössä 

   Sorsa, Ilkka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Oulun DataCenter Oy:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli verrata itsepalveluna toimivia salasananvaihtoratkaisuja (engl. Self-Service Password Reset, SSPR) keskenään sekä löytää ...
  • Asiakasmäärälaskuri ja siihen liittyvä tietokanta-analyysi 

   Pitkäniemi, Keijo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja rakennettiin käytännöllinen tietokantaympäristö baari- ja yökerhotoimijoille, sekä mietittiin järjestelmän mahdollisia hyötyjä sitä käyttäville yrityksille. Alussa on tarkastelua ...
  • Optimizing Unity Projects 

   Lehtola, Aleksi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   The objective of the thesis was to study the optimization of Unity game engine projects. The client of the thesis is Virtual Frontiers Ltd, a Finnish game company, whose game project was optimized for Mac devices. The ...
  • Valmistautuminen EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen 

   Keinänen, Juha (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tilaajana toimi Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy. Yhtiö toimii Kuusamon ja Taivalkosken alueilla ja sen tehtävänä on edistää näillä alueilla yritysten toimintaedellytyksiä ja toimintaympäristöä, ...
  • Information Security Case Study with Security Onion at Kajaani UAS Datacentre Laboratory 

   Heikkinen, Raimo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   This graduation thesis’ goal was to evaluate and improve the information security stance of the Datacentre Laboratory of Kajaani University of Applied Science which hosts its own datacentre for student governed administration ...
  • VMware vCloud Director käyttöönotto 

   Kumpulainen, Samuli (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tekijä: Kumpulainen Samuli Työn nimi: VMware vCloud Director käyttöönotto Tutkintonimike: Tietojenkäsittely, Tradenomi Asiasanat: VMware, vCloud, Pilvi, Virtualisointi Virtualisointi on nykypäivän palvelinympäristöissä ...
  • OpenGL Rendering Pipeline 

   Laaksonen, Jarno (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytteen aihe oli valittu aikomuksella opiskella tekniseksi artistiksi. Opinnäytteen tavoite on etsiä ja oppia lisää OpenGL:n renderöinti prosessista ja kuinka jokainen vaihe toimii yleisessä käytössä. Opinnäyte ...
  • Event Production in the Games Industry 

   Rasila, Leevi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   The objective of this bachelor’s thesis is to explain the different types of games industry events, how they differ from each other, what one can expect to gain from attending them, why the size and scope of the event ...
  • Kenttägeneraattori Zombiefall -peliin 

   Hankipohja, Ville (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytteen tarkoitus oli luoda kenttägeneraattori mobiilipeliin nimeltä Zombiefall. Generaattorin tuli luoda pelin tarvitsema pelikenttä dynaamisesti pelin aikana. Projektin aikana luotiin kenttägeneraattorin koodi sekä ...
  • Miellyttävä ja opettava kenttädesign 

   Uusitalo, Mikko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli syventyä pelituntumaan ja mekaniikkojen opettamiseen. Päätavoitteena oli kerätä ja luoda tietopaketti aloitteleville kenttädesignereille sekä omaa tulevaisuutta varten. Toisena tavoitteena ...
  • Sivusta kuvatun seikkailupelin kenttäsuunnittelu 

   Ranki, Markus (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään sivusta kuvattujen seikkailupelien kenttäsuunnittelua erityisesti kuvakulman asettamien yksilöllisten haasteiden näkökulmasta sekä näiden haasteiden eri ratkaisutapoja. Aihetta tutkittiin ...
  • Fotogrammetrian laskeminen konesalissa 

   Immonen, Mikael (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkitaan ja vertaillaan fotogrammetrian laskentaa paikallisella työasemalla ja virtuaalisella tietokoneella konesalissa. Työssä käydään läpi sekä fotogrammetrian että näyttöohjaimen hyödyntämistä, ...
  • Käyttöjärjestelmien automatisoitu jakelu Windows Deployment Servicellä 

   Kenola, Oskari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää yritykselle automatisoitu tapa asentaa käyttöjärjestelmiä uusiin sekä vanhoihin työasemiin. Tavan oli tarkoitus korvata käytöstä poistunut SCCM sekä manuaalinen käyttöjärjestelmien ...