• Kajaanin puhelinosuuskunnan intranet-selvitys 

   Mankinen, Mari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2000)
   Tein opinnäytetyöni Kajaanin Puhelinosuuskunnalle aiheena oli intranet-suunnitelma ja samalla myyntimateriaalin tuottaminen intranet-myynnin tueksi. Intranet on hyvin ajankohtainen kaikille yrityksille ja yhteisöille, ...
  • Tietotekniikan hyödyntämisen lisääminen Kajaanin ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla 

   Vuorela, Leena (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2000)
   Tietotekniikan hyväksikäytön lisääminen on yksi Kajaanin ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan koulutusstrategioista. Työni perustuu tämän strategian toteuttamiseen. Tiedon kerääminen, suodattaminen, varastoiminen ...
  • Vuokatin hiihtokoulun Varaustenhallinta- ja raportointiohjelma HiiVa 

   Arffman, Juha; Lahti, Anne (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2000)
   Opinnäytetyömme käsittelee tietokannan käsittelyyn ja hallintaan luotuja toimintoja Visual Basicissa, Access-tietokantaa, varaustenhallintajärjestelmää ja seurantaraporttien luomista sekä ohjelmistoprojektin toteuttamista. ...
  • Metsätyökoneen työohjelma- ja karttajärjestelmä 

   Liukkonen, Tapani (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Työn tarkoituksen oli Gisforest Oy:n uuden karttakomponentin testaus ja komponenttipohjaisen työkonejärjestelmän perusrungon kehitys tuleville projekteille. Työn tilaaja oli Gisforest Oy. Työn teoriaosaan kuuluin ...
  • Tulevaisuuden leikkikenttäympäristö 

   Väänänen, Minna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Tämän Elektrobit Kajaanille tehdyn opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata tulevaisuuden leikkikenttäympäristön toimintoja ja mahdollisuuksia sekä löytää teknologiavaihtoehtoja leikkikentän toteuttamiseksi. Tulevaisuuden ...
  • Tietoturva Internetissä 

   Karjalainen, Jari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Internet on avoin globaali tietoverkko, jossa on miljoonia käyttäjiä ympäri maailmaa. Hyötykäyttäjien lisäksi Internetissä on valitettavasti mukana tahoja, jotka pyrkivät tietoisesti vahingoittamaan tai häiritsemään joko ...
  • WCDMA-tukiaseman vikadiagnostiikka ja testaus 

   Tervonen, Ulla-Riitta (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Tämä opinnäytetyö liittyi Nokia Networks:n tukiasemien vikadiagnostiikan kehitysprojektiin, jossa Elektrobit Group Ltd oli alihankkijana. Vikadiagnostiikan tehtävänä on paikallistaa laitteistossa olevat viat, käsitellä ne ...
  • Sähköinen kaupankäynti pienen yrityksen kannalta 

   Pöllänen, Toni (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2004)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli työn toimeksiantajan, K-Mäkeläisen Pojat Ky:n, hifi-tuotteita myyvän Pioneer-Shop -verkkokaupan uudistaminen tietokantapohjaiseksi. Työn teoriaosuudessa käsitellään sähköistä kaupankäyntiä ...
  • Tieto- ja viestintästrategian laatiminen Kaukametsän opistolle 

   Palmu, Ville; Sirviö, Kimmo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2004)
   Päättötyön aihe on tieto- ja viestintästrategian tekeminen Kaukametsän opistolle. Strategia on ensimmäinen Kaukametsän opistolle tehty tieto- ja viestintästrategia. Aloitimme päättötyön tekemisen tutkimalla muiden opistojen ...
  • WWW-sivut ja verkkokauppa Kajaanin Muovi ja Kumikeskus Oy Siniunikolle 

   Väisänen, Niko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2004)
   Päättötyöni aihe on WWW-sivujen ja pienimuotoisen verkkokaupan rakentaminen kajaanilaiselle PK yritykselle nimeltään Kajaanin Muovi ja Kumikeskus Oy Siniunikko. Yrityksellä ei ollut entuudestaan omia WWW-sivuja, joten ...
  • MULTIMEDIAVIESTINTÄ SYMBIAN OS ÄLYPUHELIMISSA 

   Huotari, Sari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2004)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua kolmannen sukupolven älypuhelimissa käytettävään Symbian OS käyttöjärjestelmään. Opinnäytetyö keskittyy tarkastelemaan järjestelmää sen toiminnallisuuden osalta yksityiskohtaisen ...
  • MICROSOFT ADO.NET OHJELMISTOTUOTANNOSSA 

   Kyllönen, Juhani (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua Microsoft .NET -ohjelmointiympäristöön sisälty-vään ADO.NET -tietokantarajapintaan käytännön tasolla. Opinnäytetyön teoriaosuus käsittelee ADO.NET:in perustan muodostavien ...
  • DYNAAMISET KOTISIVUT TEKNISET TOKOLALLE 

   ILOMÄKI, MIKA (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä kotisivut Oulaisissa sijaitsevalle Tekniset Tokolakodinkoneliikkeelle. Kotisivut tehtiin dynaamisena, jotta henkilökunta osaa itse päivittää sivut. Tämä parantaa sivujen pysymistä ...
  • VERKON ANALYSOINTIOHJELMAT VERKONHALLINNASSA 

   Lippojoki, Miika (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutustua verkon analysointiohjelmiin ja vertailla ilmaisohjelmia maksullisiin versioihin. Vertailun avulla pyritään kartoittamaan ohjelmien ominaisuuksien ja käyttömahdollisuuksien eroja. ...
  • Älykameran liittäminen osaksi robotin ohjausjärjestelmää 

   Saksala, Ari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämä insinöörityö tehtiin Kajaanin ammattikorkeakoulun automaatiolaboratorioon. Tavoitteena oli liittää konenäköjärjestelmä robotin ohjausjärjestelmään. ABB Automation Technologies AB:n IRB-140 -teollisuusrobottia käytetään ...
  • Ääninauhuri 

   Uusitalo, Matti Johannes (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli etsiä laiteratkaisua radioamatööritoiminnassa olevaan ongelmaan. Tunnistettaessa radiolähetteitä jää usein nopeasti tuleva kanavatunniste kuule-matta, erityisesti morsettamalla käytävässä ...
  • Digitaalisen suodattimen LabVIEW-ohjelmointiympäristössä 

   Kemppainen, Ismo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2006)
   Insinöörityön tavoitteena oli tutkia, kuinka tehokkaasti LabVIEW-ohjelmointiympäristö toimii muunnettaessa signaali taajuustason signaaliksi. Työn tavoitteena oli myös tutkia, kuinka pitkän nopean Fourier- muunnoksen ...
  • WEB-SOVELLUS JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILUUN 

   Kinnunen, Marjut (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kympin (myöhemmin Eko- Kymppi) toimeksiannosta. Toimeksiantona oli kehittää web-sovellus, jolla hallitaan Majasaarenkankaan jätekeskuksen ympäristöluvan ...
  • SOVELLUSTEN MSI-PAKETOINTI JA JAKELU 

   Juntunen, Aki (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2007)
   T ämän opinnäytetyön tavoite oli tutkia, mitä ovat Mi crosft Installer –asennuspaketit ja miten ohjelmien asennustiedostoista saadaan muokattua MSI -asennuspaketteja. Lisäksi työssä selvitettiin, kuinka paketoituja ohjelmistoja ...
  • LUOVANET ASIAKKUUKSIENHALLINTAOHJELMISTO 

   Kaartinen, Tapio (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Luovanet Oy:n toimeksiannosta. Toimeksiantona oli kehittää web-sovellus, jolla hallitaan Luovanet Oy:n ja Luovaliike Oy:n asiakkuustietoja. Sovelluksen käyttäjinä ovat Luovanetin ja Luovaliikkeen ...