Uusimmat viitteet

 • Ohjelmistokehitysympäristön suunnittelu ja toteutus 

  Keränen, Juho (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019)
  Työn tilaajana oli Valmet Oyj:n Kajaanin yksikkö Valmet Automation Oy. Valmet on suomalainen pörssiyhtiö, joka toimittaa teknologiaa, automaatiota ja palveluita sellu-, paperi- ja energiateollisuuden alalle. Valmetin ...
 • Varjostinkielen toteuttaminen 

  Vuorinen, Atte (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä käsitellään yleisesti ohjelmointikielten rakennetta ja toteutuksessa tarvittavia tekniikoita. Ohjelmointikielet rakentuvat useista pienemmistä kokonaisuuksista, joita yleisesti ovat esiprosessointi, leksikaalinen ...
 • Modernin verkkosovelluksen kehittäminen 

  Bertell, Rasmus (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaajana toimi Devecto Oy. Devecto Oy toimii sulautettujen järjestelmien suunnittelijana ja kehittäjänä. Devecto Oy:n päätoimitila on Jyväskylässä, mutta yksiköitä löytyy myös Kajaanista, Espoosta ja ...
 • OWASP ZAP -tietoturvatestaustyökalun käyttö websovelluskehityksen tukena 

  Saastamoinen, Miika (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tietosuoja ja -turva on aina ollut tärkeä asia ihmisten yksityisyydensuojan turvaamiseksi. Ennen Internetiä, ulkopuolisten ihmisten oli vaikea päästä toisten ihmisten tietoihin käsiksi, sillä tiedot olivat todennäköisesti ...
 • Ohjainlaitteiden integrointi virtuaalitodellisuusympäristöön 

  Tolonen, Petri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Clever Simulation Entertainment toimi työn tilaajana. Tavoitteena oli saada rakennettua simulaattorikäyttöön virtuaalitodellisuudessa toimiva ohjain, jonka toteutuksesta voi mahdollisesti ottaa oppia tuleviin laiteprojek ...
 • MQTT’s Capabilities in an Unstable Network 

  Luomala, Aleksi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis was created for Kalmar Cargotec. The company offers equipment for cargo ports, port implementations and port automation solutions. The aim of the thesis was to examine the suitability of a MQTT broker as a ...
 • Ääninäyttely ja -suunnittelu videopeleissä 

  Suppala, Henri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Videopelien äänimaailman hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella on voimakas vaikutus lopputuotteen laatuun. Pelien äänimaailma koostuu erilaisista ääniefekteistä, jotka yleisesti tunnetaan Foley-ääninä ja ihmisen suorittamasta ...
 • Radiositeetti (Globaali valaistusmalli) 

  Haila, Esko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö kertoo radiositeettimenetelmän taustasta ja tutkimuksista, sen tilanteesta tällä hetkellä sekä tulevaisuuden näkymistä. Radiositeettimenetelmän mahdollistavat yhtälöt ovat olleet jo pitkään johdettavissa, ...
 • Ennakkotilaaminen peliteollisuudessa 

  Tynjälä, Juhani (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ennakkotilaaminen on lähes aina ollut osana peliteollisuutta, vaikkakin ei aina samassa muodossa. Pelistudioiden alkaessa painostamaan asiakkaita ennakkotilauksiin yhä enemmän ovat kuluttajat alkaneet olla hyvin äänekkäitä ...
 • SiteMarshalin EMC-testaus 

  Oksanen, Sami (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  EMC:n (electromagnetic compatibility) tarkoituksena on varmistaa, että sähköiset laitteet pystyvät toimimaan yhdessä aiheuttamatta häiriöitä toisilleen, ja sitä säännellään EMC-direktiivin avulla. Langattomasti toimivien ...
 • Vääntömomenttiavaimien kalibrointisovellus 

  Korhonen, Lassi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tehtävänä oli luoda vääntömomenttiavaimien kalibrointisovellus LabVIEW-ohjelmointiympäristössä. Työ toteutettiin MIKES metrologian Kajaanin toimipisteelle. MIKES vastaa kansainvälisen SI-mittayksikköjärjestelmän ...
 • Monikäyttöisen itsenäisen Discord-ohjelman suunnittelu ja toteutus 

  Mitrunen, Joel (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena luoda itsenäinen ohjelma Discord sovellukselle käyttäen C#-ohjelmointikieltä. Itsenäisen ohjelman tulisi myös käyttää hyödyksi web-kaavintaa internetsivuilta tietojen saamiseksi. Ohjelman tulee myös toimia ...
 • VW Crafter 2017 CFCU-ohjainlaitteen hyödyntäminen osana ambulanssin sähköjärjestelmää 

  Nurminen, Kari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ajoneuvojen sähköjärjestelmät ovat kehittyneet viime vuosina huimaa vauhtia, mikä on mahdol-listanut monenlaiset älykkäät turva- ja mukavuusjärjestelmät. Tämä on myös tuonut haasteita jäl-kiasennettavien laitteiden ...
 • WLAN-liitäntäyksikön ohjelmiston suunnittelu ja toteutus 

  Koivula, Paavo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa ohjelmisto liitäntäyksikölle, joka mahdollistaisi langattoman tiedonsiirron laitteelle, johon liitäntäyksikkö kytkettäisiin. Liitäntäyksikön päätehtävänä oli siirtää ...
 • Metsäkoneessa käytettävien SQL-tietokantojen päivitys 

  Tuomikoski, Ville-Pekka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tilaajana oli Devecto Oy:n Kajaanin toimisto ja sen asiakas Ponsse Oyj, tarkemmin Ponssen Kajaanin tuotekehitys. Devecto Oy, entiseltä nimeltään Vision Development Oy, on Jyväskylästä lähtöisin oleva yritys, jonka ...

Näytä lisää