Uusimmat viitteet

 • Nuorten työstarttipalveluun osallistuneiden nuorten käsityksiä omista työelämävalmiuksista 

  Kilponen, Lasse (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä lähdettiin selvittämään nuorten työelämävalmiuksia hyödyntäen Valmen-nuksen arvioinnin tukijärjestelmää (VAT) sekä kansainvälistä ICF- luokitusta. Tavoitteena työssä oli selvittää kajaanilaisten ...
 • Koneoppimisen kehitysympäristöt 

  Siipola, Antti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tekijä: Siipola Antti Työn nimi: Koneoppimisen kehitysympäristöt Tutkintonimike: Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen Asiasanat: koneoppiminen, tekoäly, pilvipalvelut, lisenssit, avoin lähdekoodi Tässä ...
 • Ohjelmistokehitysmenetelmän valinta tuotekehitysprojektissa 

  Tervonen, Ari-Antti (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn ensisijaisena tarkoituksena oli perehtyä erilaisiin ohjelmistokehitysmenetelmiin, joita voitaisiin käyttää kohdeprojektin kaltaisissa tuotekehitysprojekteissa. Opinnäytetyön taustaksi kartoitetaan kohdeprojektin ...
 • Videovälitteinen lääkärin vastaanotto työterveyshuollossa 

  Alatalo, Suvi-Sanette (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Terveydenhuollon digitalisaatio on yksi keino vaikuttaa Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, yhdenvertaisten palvelujen turvaamiseksi ja kustannustehokkaan ja vaikuttavan ...
 • Uuden toimittajan valintaprosessi 

  Ylitalo, Rebekka (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työn tavoitteena oli luoda uuden toimittajan valintaprosessi Ponsse Oyj:n toimintajärjestelmään sekä luoda ja kehittää siihen liittyviä työkaluja ja dokumentteja strategisen hankintatoimen tueksi. Tutkimus oli kvalitatiivinen ...
 • Asiantuntijaorganisaation palvelutarpeiden tunnistaminen ja kehittäminen 

  Tolonen, Pasi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tutkimuksen tavoitteena oli löytää teknologia-alan yrityksestä palvelutarpeita uuden tyyppisille asiantuntijapalveluille. Tällaisia tarpeita voidaan löytää yrityksen toiminnoista, jotka eivät kuulu asiakkaan varsinaiseen ...
 • Älykäs kotihoito -teknologiaselvitys: etähoitoteknologian kehittämistarpeiden tunnistaminen 

  Niskanen, Mari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Digitalisaatio vaikuttaa vauhdilla myös terveydenhoitoon. Älykäs kotihoito -teknologiaselvityksen tavoitteena on tunnistaa etähoitoteknologian, erityisesti mittaus- ja paikannusteknologian, kehittämistarpeita. Ensin ...
 • Sähköisen asiointipalvelun käytön vaikutus käynteihin ja kontakteihin; Case Kainuun Omasote 

  Komulainen, Niina (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Väestön ikääntyminen aiheuttaa lähitulevaisuudessa sekä terveyspalveluiden kustannusten nousun, että kroonisen työvoimapulan, ellei rakenteellisia uudistuksia tehdä. Yksi keino ratkaista näitä ongelmia on sähköisten ...
 • Toiminnanohjauksen kehittäminen yritykselle X 

  Mehtonen, Lassi (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2016)
  TIIVISTELMÄ Tekijä(t): Mehtonen Lassi Työn nimi: Toiminnanohjauksen kehittäminen yritykselle X Tutkintonimike: Teknologia osaamisen johtaminen Asiasanat: Toiminnanohjaus, ERP-järjestelmät, C-CEI menetelmä Tämän opinnäytetyön ...
 • Venäläisten hitsaajien rekrytoitavuus Kainuun metallialan yrityksiin 

  Kiiveri, Minna (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tutkimustyön tavoitteena oli selvittää venäläisten hitsaajien rekrytoitavuutta Kainuun metallialan yrityksiin oppilaitoksen näkökulmasta. Työssä tarkastellaan, tarvitsevatko venäläiset hitsaajat lisäkoulutusta työllistyäkseen ...
 • Kehityskeskustelut osana työyhteisön johtamista 

  Nikula, Johannes (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän päivän suomalaisessa työelämässä eletään jatkuvassa muutoksessa, joka on seurausta kiristyneestä kansainvälisestä kilpailusta. Menestyäkseen alati kovenevassa kilpailussa organisaatioiden on saatava jokaisen työntekijän ...
 • Perehdyttämisen vaikuttavuus 

  Sova, Simo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia perehdyttämisohjelman vaikuttavuutta perehdytettävän ja organisaation näkökulmasta. Työssä tarkastellaan miten perehdytettävät kokivat perehdyttämisen auttaneen heitä uran alussa, ...
 • Liiketoiminnan kehittäminen 

  Hynynen, Kari (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
  TIIVISTELMÄ Tässä työelämäläheisessä opinnäytetyössä aihealueena on PK-sektorilla toimivan palveluyrityksen asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen tutkimuksellisena kehittämistehtävänä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena ...
 • MONIKULTTUURISILLE OPISKELIJOILLE TYÖSTETYN OHJAUSMALLIN JALKAUTTAMINEN KAINUUSSA 

  Polvinen, Kauko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Alueellista maahanmuuttajien kotouttamista on pyritty edistämään viranomaistyön lisäksi useiden eri tahojen hallinnoimilla ESR-hankkeilla ja eri koulutusorganisaatioiden järjestämillä koulutuksilla. Kotouttamisen, ...
 • Tilauskannan vaihteluun vastaaminen henkilöstökapasiteetin näkökulmasta 

  Kainulainen, Tero (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli kehittää menetelmä vastata asiakkaiden tilauskäyttäytymiseen henkilöstökapasiteetin näkökulmasta. Toisena tavoitteena oli menetelmää käyttäen samanaikaisesti pyrkiä kehittämään kannattavuutta ...

Näytä lisää