Uusimmat viitteet

 • Digitaalinen markkinointiviestintä 

  Forsman, Päivi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Digitaaliseksi markkinointiviestinnäksi kutsutaan sitä markkinoinnin osa-aluetta, johon sisältyy koko yrityksen digitaalinen materiaali ja viestintä. Opinnäytetyö käsittelee digitaalista markkinointiviestintää ja sen keinoja ...
 • Markkinointisuunnitelma: Case: Itä-Suomen Sisäpuistot Oy/SuperPark Joensuu 

  Mönkkönen, Joonas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä markkinointisuunnitelma Itä-Suomen Sisäpuistot Oy/SuperPark Joensuulle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli antaa yritykselle tietoa eri markkinointiviestinnällisistä keinoista sekä selvittää ...
 • Markkinointisuunnitelma hoitoalan yritykselle 

  Kuokkanen, Satu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda käytännönläheinen markkinointisuunnitelma toimeksiantajayritykselle. Vuonna 2016 perustettu vaihtoehtoista ja täydentävää hoitopalvelua tarjoavan, yhden henkilön yrityksen tuotteita ...
 • Viharikos - rasistiset motiivit ja niiden vaikutus rangaistukseen koventavasti 

  Tran, Anh (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Suomessa tehdään yhä enemmän viharikoksia, joiden todelliset luvut eivät ole kuitenkaan tiedossa johtuen monien uhrien haluttomuudesta tulla esille asiasta. Viharikos on ajankohtainen aihe, kun otetaan huomioon nykyajan ...
 • Kansainvälinen markkinselvitys suomalaiselle pesuaineyritykselle 

  Lipponen, Kati (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää suomalaiselle autonpesuaineyritykselle yrityksen toivomat tiedot kansainvälistymispäätöksen tueksi Ruotsin markkinoille. Opinnäytetyön tietoperustan aihepiirejä olivat yrityksen ...
 • Kehittämisohjelma Hevoskeskushankkeelle 

  Sutinen, Reetta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä on tehty kehittämissuunnitelma toimintatutkimuksena ensimmäistä kertaa Liperin hevosystäväinseura ry:n hevoskeskushankkeelle. Hevoskeskushanke on saanut alkunsa Leader-hankkeesta, joka on päättymässä ...
 • Kuntosali Vilperin markkinointisuunnitelma 

  Kuittinen, Topi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tiivistelmä Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli luoda markkinointisuunnitelma Kuntosali Vilperille, joka on liperiläinen kuntosaliyritys. Yrityksellä oli selkeä tarve markkinointisuunnitelmalle, sillä ...
 • Markkinointiviestintäsuunnitelma Facebook-sivulle 

  Mustonen, Joni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa markkinointiviestintäsuunnitelma yrityksen Facebook-sivulle. Toteutuksen jälkeen viestintää verrattiin edeltävän vuoden vastaavaan ajanjaksoon ja arvioitiin ...
 • Kaupallinen yhteistyö lifestyle-blogeissa 

  Soikkeli, Anniina; Välimaa, Emilia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia yksityishenkilöiden ylläpitämissä blogeissa tapahtuvaa kaupallista yhteistyötä sekä sen vaikutusta lukijoiden ostopäätöksiin. Aihe valittiin sen ajankohtaisuuden ja kiinnostavuuden ...
 • Markkinointisuunnitelma pienelle kahvila-lounasravintolalle 

  Tarlósi, Xénia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyöni aiheena oli laatia markkinointisuunnitelma pienelle kahvila-lounasravintolalle. Tavoitteena oli selvittää pienelle yritykselle erilaisia keinoja saada lisää tunnettavuutta kohderyhmän keskuudessa ja näkyvyyttä ...
 • Adoption edellytykset ja oikeusvaikutukset 

  Kukkonen, Lasse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Nykyinen adoptiolaki tuli voimaan heinäkuussa vuonna 2012. Se korvasi aiemman lain lapseksiottamisesta vuodelta 1985. Lakiuudistuksen ensisijaisena tavoitteena oli edistää lapsen edun toteutumista adoptioasioissa. Tämän ...
 • Saneerausohjelma ja sen vahvistaminen yrityssaneerauksessa 

  Wihersaari, Inkeri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään yleisesti yrityssaneeraukseen ja tarkemmin saneerausohjelmaan ja sen vahvistamiseen. Työssä käydään läpi, mitä vaatimuksia ja edellytyksiä yrityksen saneerauksesta annettu laki (47/1993) ...
 • Karelia-ammattikorkeakoulun oppimis- ja palveluympäristö Voimalan toiminnan mittaaminen ja kehittäminen 

  Kolehmainen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee sosiaali- ja terveysalan vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden mit-taustapoja, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita, ennalta ehkäisevää toimintaa ja niiden tuottamista. Opinnäytetyön ...
 • Osakeyhtiön johdon huolellisuusvelvoite 

  Ikäheimonen, Tuuli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, ketkä kuuluvat osakeyhtiön johtoon, mikä on johtoa velvoittavan huolellisuusvelvoitteen sisältö ja mitä se merkitsee hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan näkökulmasta. ...
 • Myyntiin ja markkinointiin liittyvien liiketoimintamallien ja prosessien tehostaminen 

  Pakarinen, Mika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyö on tehty tilaustyönä oululaiselle yritykselle. Työssä käsiteltiin yrityksen sisäisiä myyntiin ja markkinointiin liittyviä prosesseja sekä tutkittiin sen aluemyyntipäälliköiden ajankäyttöä. Työn tavoite oli ...

Näytä lisää