Uusimmat viitteet

 • Mikroyrityksen toiminnan tehostaminen digitalisaation avulla 

  Kainulainen, Markku-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin digitalisaation hyödyntämisen tuomia mahdollisuuksia mikroyrityksissä. Työn tavoitteena oli laatia mikroyrityksille ohje sähköisten liiketoimintaohjelmien ja asiointipalveluiden hyödyntämiseen ...
 • Zendeskin toiminnallisuuksien hyödyntäminen Sensire Oy:n Help Deskin työnkulkuprosessissa 

  Reinikainen, Jaakko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin soveltavasti, kuinka Zendesk asiakaspalvelujärjestelmänä soveltuu Sensire Oy:n nykyisen Help Desk -ympäristön sekä organisaation tueksi. Zendeskin toiminnallisuuksia sekä ominaisuuksia ...
 • LOHKOKETJU JA ÄLYKKÄÄT SOPIMUKSET 

  Karhunen, Sami (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä on perehdytty lohkoketjun teoreettiseen toimintaperiaatteeseen ja tutustuttu teknologioihin, jotka käyttävät lohkoketjua tai mahdollistavat lohkoketjusovellusten toteutuksen. Erityisesti ...
 • Verkkokaupan hakukonenäkyvyyden parantaminen 

  Hietaranta, Jenni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee verkkokaupan hakukonenäkyvyyden parantamista Googlessa. Työ tehtiin toimeksiantona metsästysaiheiselle verkkokaupalle, joka halusi saada enemmän näkyvyyttä yritystoiminnalleen. ...
 • Ohjelmistolisenssien hallintakäytänteiden parantaminen Rajavartiolaitoksessa 

  Lahti, Anssi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella ohjelmistolisenssien hallinnan nykytilaa Rajavartiolaitoksessa sekä pohtia ja laatia kehitysehdotuksia lisenssien hallinnan kehittämiseksi järjestelmä- sekä prosessitasolla ...
 • Karelia-AMK:n oppimisympäristöjen käytettävyyden tarkastelu - Moodle 2 vs. Moodlerooms sekä Adobe Connect vs. Collaborate LTI 

  Turunen, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyössä testattiin Karelia-ammattikorkeakoulun oppimisympäristöjen (Moodle 2, Moodlerooms, Adobe Connect ja Collaborate LTI) käytettävyyttä opiskelijan näkökulmasta opiskelijalle tyypillisimpien testitehtävien ...
 • Lapsiteeman toteutus verkkokaupalle StoreFront-teemasta 

  Harja, Miia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa lapsiteema verkkokaupalle toimeksiantajan toiveiden mukaan. Työn toimeksiantajana toimi markkinointitoimisto Tovari Oy. Työssä perehdyttiin tarkemmin verkkokauppojen kehitykseen ja ...
 • Neuropsykologin tehtäväpankki 

  Hirvonen, Eveliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä käsitellään neuropsykologi Irmeli Keräselle luotua verkkosivua, joka on laadittu arkistointityökaluksi. Tavoitteena oli luoda toimeksiantajalle selkeä, toimiva ja helppokäyttöinen ...
 • Mobiilisovellusten hyödyntäminen lautapeleissä 

  Jämsén, Julius (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään mobiilisovelluksia hyödyntäviä lautapelejä. Aineistoa ilmiöstä kerättiin haastattelemalla pelisuunnittelijoita ja alan toimijoita sekä testaamalla markkinoilta löytyviä tuotteita, jotka ...
 • Asiakaspalvelubotin toteus 

  Kalliola, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee prototyyppi-chatbotin toteuttamista, jolla mahdollistetaan tuotehaut Shopify-verkkokauppa-alustalle luonnollista kieltä käyttäen. Toteutuksesta laadittiin kaksi eri versiota, ...
 • Info-tv Drupal 8 -toteutuksena 

  Ikonen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä on perehdytty Drupal 8 -sisällönhallintajärjestelmän sisältöön, toimintatapoihin ja käyttötarkoituksiin. Työssä kehitettiin toimeksiantajalle internetissä toimiva info-tv-sovellus, jonka avulla pystytään ...
 • Mobiilisovellus työn aikataulutukseen 

  Laukkanen, Juha (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Mobiilisovelluksella tarkoitetaan mobiililaitteella käytettävää sovellusta, jota voidaan käyttää vapaa-ajalla sekä työelämässä. Tunnettuja mobiiliohjelmistoalustoja ovat muun muassa Android, iOS ja Windows Phone. ...
 • KVARKKI – POHJOIS-KARJALAN KUVANTA-OSAPROJEKTI: PERUSKÄYTTÖTAPAUKSIEN MALLINTAMINEN JA KYSELY PKSSK:N LÄÄKÄREILLE 

  Käyhkö, Eija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on Kvarkki eli kansallinen kuva-aineistojen arkistointi. Työssä keskitytään Pohjois-Karjalan Kuvanta-osaprojektiin, jossa tavoitteena on Kvarkkiin liittyminen. Opinnäytetyössä oli kaksi tavoitetta: ...
 • Asiakkuudenhallinta järjestelmien hyödyntäminen yrityksen kasvussa ja kehityksessä 

  Andersson, Minna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee matkailualan yrityksen asiakkuudenhallintajärjestelmän va-lintaa ja käyttöönottoa. Toimeksiannon tehtävänä oli kilpailuttaa eri asiakkuudenhallinta-järjestelmien tarjoajia sekä kilpailutuksen ...
 • Testitutkimus Karelia-Ammatikorkeakoulun IT-tradenomikoulutuksen vastaavuudesta työelämän vaatimuksiin 

  Anttila, Toni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa alustava kyselytutkimus siitä, miten tietojenkäsittelyn koulutus vastaa työelämän tarpeita. Toimeksiantajana tässä opinnäytetyössä on Karelia-ammattikorkeakoulu. Työn tarkoituksena ...

Näytä lisää