Uusimmat viitteet

 • MUSIIKKI VAIKUTTAJANA VISUAALISEN TAITEEN LUOMISESSA 

  Sequeira-Uski, Kasii (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän taiteellisen opinnäytetyön aiheena oli luoda kolme kuvataiteellista teosta, kolmesta eri musiikin tyylisuuntauksesta ja tutkia sitä millä tavoin musiikki vaikuttaa omaan luomisprosessiin kuvataiteessa. Opinnäytetyön ...
 • Ideoita improvisointiin – etydejä jazzkitaralle 

  Hopponen, Jarno (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön lähtökohtana on soittajan oman jazzimprovisoinnin kehittäminen säveltämällä etydejä. Työn puitteissa on sävelletty kolme jazztyylistä etydiä tunnettujen jazzstandardien harmonioiden pohjalta. ...
 • Kokonaisvaltainen ihmisääni - kurssin toteuttaminen ja osallistujien kokemuksia 

  Vehviläinen, Eeva-Maija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyössä kuvattiin ihmisäänen eri potentiaaleja tutkivan kurssin syntyprosessi ja kurssilla käytettävät harjoitukset sekä analysoitiin kurssin osallistujien kokemuksia harjoituksista ja niiden vaikutuksista ...
 • Musiikin käyttö teatterissa : Kuka lohduttaisi Nyytiä? - näytelmän sävellysprosessista 

  Pietarinen, Eveliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyössä tutkitaan musiikin käyttöä teatterissa näytelmää tukevana ja tarinaa kuljettavana voimana. Aihetta lähestytään ’’Kuka lohduttaisi Nyytiä?’’ -näytelmän kautta, johon tämän opinnäytetyön kirjoittaja ...
 • Pelimusiikin säveltämisen tutkiminen oman sävellysprosessin kautta 

  Tiljander, Maija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä käsitellään pelimusiikin säveltämistä tekijän oman sävellysprosessin kautta. Työn tarkoituksena oli syventyä tekijän henkilökohtaiseen pelimusiikin sävellysprosessiin ja sen pohjalta ...
 • Analyysissä, David Gilmourin solistinen soitto 

  Havukainen, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä työssä on analysoitu David Gilmourin solistista soittoa viiden kitarasoolon kautta. Kitarasoolot on valittu hänen uransa eri vaiheista. Valituista sooloista on tehty transkriptiot, joiden pohjalta analyysi on suoritettu. ...
 • Vaihtoehtoisten kitaran vireiden käyttäminen työkaluna kappaleiden teossa 

  Rämö, Teemu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyössäni käsitellään vaihtoehtoisia kitaran vireitä kappaleiden teon näkökulmasta ja syitä, miksi kitaraa hyödyntävät kappaleiden kirjoittajat ovat siirtyneet käyttämään niitä. Tarkoituksena oli ...
 • Improvisoinnin opetus kitaralle internetin musiikkikouluissa 

  Kinnunen, Sampo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyn neljään internetissä toimivaan musiikkikouluun. Tutkittavat koulut ovat Guitopia, The Bebop Guitar Improv Series, Rockway ja Jamplay. Tutkin musiikkikoulujen opetustarjontaa kitaransoiton ja ...
 • Rumpujensoiton harjoittelumotivaatio 

  Korhonen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyöni aihe syntyi halusta ymmärtää motivaatiota ja siihen liittyviä tekijöitä. Paneutumalla motivaation ymmärtämisen kautta pyrin löytämään parempia keinoja motivoida omia oppilaitani, jotta oppiminen olisi ...
 • Surun ja toivon kirja - Kuvista surun ja toivon säveliin 

  Kopo, Sanni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Suruun sisältyy monia tunteita ja sitä esiintyy elämän kaikilla alueilla. Toivo nousee esille surun vastapainona ja on kuin uusi vihreä verso kevätmaassa tai valo pimeän maakellarin ovella. Musiikki ja kuva käsittelevät ...
 • Biisinkirjoitus - Miten laulut syntyvät? 

  Strandén, Miia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Taiteellisen opinnäytetyöni aiheena oli säveltää ja sanoittaa neljä suomenkielistä pop-kappaletta, joiden pohjalta havainnoin omaa biisinkirjoitusprosessiani. Samalla tutkin yleisesti populaarimusiikin biisinkirjoituksen ...
 • Kansanmusiikki-CD:n valmistaminen 

  Puumalainen, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Toiminnallisessa opinnäytetyössä perehdyin kansanmusiikki CD:n tuottamiseen lähtömateriaalista valmiin tuotteen julkaisemiseen loppukonserttini yhteydessä 4.5.2017. Aloitin siis nuotti materiaalista ja työstän valitsemani ...
 • Esiintymisjännitys urani isoimmalla keikalla 

  Karppanen, Jukka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Esiintymisjännitys on läsnä jokaisella esiintyjällä eriasteisena. Jokaisella on jännityksen kanssa oma historiansa, jonka vuoksi jokainen myös kokee jännityksen omalla tavallaan. Opinnäytetyössä käsiteltiin esiintymisjännitystä, ...
 • Modernien sointuarpeggioiden hyödyntäminen jazzimprovisoinnissa 

  Lehikoinen, Leevi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön aihe syntyi halusta syventyä oman soittotekniikan kehittämiseen ja monipuolisempaan harmoniansoittoon improvisoitaessa. Näitä aihealueita käsitellään kitaransoiton näkökulmasta pääasiassa modernien ...
 • Isänä kehtolaulujen maailmassa 

  Westergård, Jami (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyö tarkastelee suomalaista kehtolauluperinnettä. Työ on toiminnallinen opinnäytetyö, joka koostuu tekijän loppututkintokonserttinaan järjestämästä kehtolaulukonsertista ja konsertin lauluista tehdystä ...

Näytä lisää