Uusimmat viitteet

 • Nonverbaalinen viestintä ja äänikerronta animaatiotyöskentelyssä 

  Rönnqvist, Linda (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee nonverbaalisen viestinnän ja äänikerronnan valituista ilmaisutavoista sekä erillisinä osioina että yhteisenä kombinaationa animaatiotyöskentelyssä. Tarkoituksena oli selvittää ja soveltaa viestintätapojen ...
 • Video osana Opiskelijakunta POKAn sosiaalisen median markkinointia 

  Takanen, Sami-Pekka; Takanen, Sami-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee markkinointivideoiden suunnittelua ja toteutusta Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKAlle. Toiminnallisena osana sitä varten on toteutettu 11 markkinointivideota, ...
 • WORDPRESS-SIVUSTON TOTEUTUS SUUNNITTELIJAN SILMIN 

  Korkalainen, Anna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa verkkosivusto mainostoimisto Casevan uudelle konseptille Valaat. Mainostoimisto Caseva tarvitsi verkkosivuston yrityksen arvoja ja ilmettä vastaavat responsiiviset ...
 • Yrittäjyys työelämätaitojen edistäjänä – Asiantuntijaksi media-alalle 

  Rytkönen, Samu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millä tavoin yrittäjyys edistää työelämätaitoja sekä opiskelijan kehittymistä kohti työelämää. Työssä keskitytään media-alan opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymiseen ...
 • Suomalaisuus kuvina ulkomaisten opiskelijoiden silmin 

  Riikonen, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miltä suomalaisuus näyttää Suomen 100-vuotisjuhlavuonna muista maista Suomeen tulleiden opiskelijoiden silmin. Kymmenen vapaaehtoista opiskelijaa osallistui valokuvaprojektiin, ...
 • Tiedon visualisointi ja käytettävyys teollisen internetin sovelluksessa 

  Pukkila, Kimmo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee datagrafiikkaa ja vuorovaikutusta toimeksiantajan kehittämässä teollisen internetin sovelluksessa. Tavoitteena oli uudistaa sovelluksessa käytettyjä tiedon visualisointeja, lisätä tiedon vertailtavuutta ...
 • Kuvat päinvastaisesti: abstraktimainen henkilökuvaus 

  Kiljunen, Anu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on käsitellä abstraktiota henkilökuvauksessa taidevalokuvauksen avulla. Työssä pohditaan, millä eri tavoin abstraktio on saavutettavissa niin graafisien elementtien kuin muiden ilmaisullisien ...
 • Verkkopalvelun suunnittelu mittatilaustuotteille 

  Hirsikangas, Jenni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella verkkopalvelu mittatilaustuotteiden suunnitteluun ja myyntiin. Suunnittelun lähtökohtana oli opinnäytetyöntekijän aiemmin suunnittelema yksilöllinen tyynymallisto. Opinnäytetyössä ...
 • Digitaalisen pelaamisen muutos ja pelaamisen taustalla olevat vahvat pelielämykset 

  Ukkonen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä selvitetään, miten pelaaminen on muuttunut pelialan muutosten myötä, millaiset elämykset kiehtovat digitaalisissa peleissä eniten ja miten niitä voidaan määrittää. Opinnäytetyössä tutkitaan näitä ...
 • Kuunnelmatyön prosessi etätyönä 

  Minkkinen, Jenni-Melina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyssä selvitetään, miten kuunnelmasarja toteutetaan etätyönä ohjaajan näkö-kulmasta. Työssä käsitellään, millainen kuunnelmien historia on, kuinka ne toteutetaan perinteisesti ja mitä haasteita etätyö tuo tähän ...
 • Värimäärittely sosiaaliseen mediaan tuotetuissa videoissa 

  Väyrynen, Taru (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kannattaako sosiaaliseen mediaan tuotetuissa pienen budjetin ja nopean aikataulun videoissa kiinnittää huomiota värimäärittelyyn. Työn tutkimuksellisessa osassa perehdytään ...
 • 3D-mallin tekeminen ja upottaminen verkkosivulle 

  Toivanen, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyössä perehdytään 3D-mallin tekemiseen ja sen upottamiseen verkkosivuille. Työn toiminnallisen osion tavoitteena on luoda toimeksiantajalle 3D-malli, joka upotetaan verkkosivulle kolmannen osapuolen palvelua ...
 • Käytettävän mobiilikäyttöliittymän suunnittelu 

  Halonen, Annika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee mobiilikäyttöliittymän suunnittelua käytettävyyden näkökulmasta tarkasteltuna. Tietopohja tutkii niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat käytettävän käyttöliittymän toteutumiseen. ...
 • Sosiaalinen media ja työnantajabrändäys – työkalut kilpailuun parhaista työntekijöistä 

  Siekkinen, Sonja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kuinka sosiaalinen media voi tukea työnantajabrändäystä ja kuinka ne yhdessä toimivat yritysten rekrytoinnin tukena kiristyvässä kilpailussa parhaista työntekij ...
 • Mikkelin Musiikkijuhlien viestintä- ja markkinointikonseptin uudistaminen 

  Vahvaselkä, Jannika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee tapahtumien markkinointia ja viestintää. Työssä paneudutaan Mikkelin Musiikkijuhlien viestintään ja markkinointiin sekä niiden kehittämiseen. Työn tutkimuksellisessa osassa selvitetään viestinnän ...

Näytä lisää