Uusimmat viitteet

 • Ulkoilmatapahtuman järjestäminen Joensuussa 

  Summala, Anna-Mari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Joensuussa järjestetään vuosittain paljon tapahtumia, joissa yleisömäärä on huomattavan suuri. Ulkoilmatapahtuman järjestämiseen liittyy paljon huomioonotettavia asioita, joista osaa ei esimerkiksi sisällä järjestettävissä ...
 • Holiday Linnunlahden majoitustoiminnan laajentaminen 

  Toroskainen, Tiina; Hokkanen, Elina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee Joensuussa sijaitsevan majoitusliikkeen toiminnan laajentamista ja siihen liittyvää prosessia. Työn toimeksiantajana toimii Holiday Linnunlahti. Työn toimeksiantaja halusi, että keräämme yhteen ...
 • Green Key -ympäristösertifikaatin hakeminen Break Sokos Hotel Kolille 

  Tervo, Emma (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Kiinnostus ympäristöasioihin ja luonnon hyvinvointiin on lisääntynyt viime vuosina. Perehdyin opinnäytetyössäni erilaisiin majoitusalalla käytettäviin ympäristösertifikaatteihin. Pohdin kestävää matkailua niin yritysten ...
 • Enhancing Historical Attractions Through Augmented Reality 

  Honkanen, Lotta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  The thesis set out to enhance the attractiveness of historical attractions through augmented reality with a concrete, executable example of augmented reality application for a set historical attraction. The technological ...
 • Päiväkirja Golfvalmentajan arjesta 

  Laakkonen, Toni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä on seurattu kahdeksan viikon ajan golfvalmentajan työtehtäviä. Päiväkirja on rakennettu joka päivälle tavoitteiden ja tuloksien toteutumista ajatellen. Työympäristönä ovat Karelia Golfin kolme ...
 • YRITYKSEN SISÄINEN VIESTINTÄ 

  Hyvärinen, Tittamari; Tiihonen, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia sisäistä viestintää joensuulaisissa yrityksissä. Tutkimme, miksi sisäisellä viestinnällä on niin suuri merkitys yrityksen toimivuuden kannalta sekä mitä voidaan tehdä kun halutaan ...
 • Tohmajärven kunnan ruokapalveluiden laatutyön käsikirja 

  Naumanen, Mira (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena laadittiin Tohmajärven kunnan ruokapalveluille laatutyön käsikirja. Ruokapalveluilla oli selkeä tarve laatutyön käsikirjalle, sillä tarkoituksena on parantaa tuotteiden ja ...
 • Taustaselvitys glamping-majoituksen perustamiseksi 

  Hämäläinen, Heidi; Kuokkanen, Paula (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee glamping-majoitustuotteen perustamista. Esittelemme glampingia matkailumuotona, siihen liittyviä keskeisiä teemoja sekä sitä, mitä tulisi ottaa huomioon glamping-tuotetta suunniteltaessa. Työmme ...
 • Lasten Joen Yön -tietopaketti ja turvallisuuden havainnointi Joen Yössä 

  Siiteri, Vilma (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee lasten turvallisuuden havainnointia Joen Yö -tapahtumassa. Joen Yö on Joensuun kaupungin perinteeksi muodostunut kulttuuri- ja taidetapahtuma, joka kerää kaupunkilaiset yhteen. Opinnäytetyö ...
 • Kotitalouskurssin suunnittelu ja toteutus kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille 

  Sirviö, Pinja; Heinonen, Elina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa kotitalouskurssi syksyllä 2017 aloittaneille Karelia-ammattikorkeakoulun kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille. Opinnäytetyön tavoitteena oli opettaa ...
 • Utran Uittotuvan yritysasiakastuntemuksen vahvistaminen 

  Mutanen, Marianne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee palveluiden tuotteistamista yritysasiakkaille, ja sen toimeksiantajana toimi Utran Uittotupa. Toimeksiantaja kaipasi tietoa yritysasiakkaiden tyytyväisyyden tasosta, tarpeista sekä siitä, mitä ...
 • Pk-yrityksen markkinointisuunnitelma 

  Valkonen, Veera (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä markkinointisuunnitelma pienyritykselle. Case-yrityksenä toimi korkeatasoisia vuokrahuviloita vuokraava Kaidan Kiho. Markkinointisuunnitelman kautta annettiin ...
 • Joensuu-Jukolan markkinointi pop up -markkinointipisteillä 

  Karppanen, Meri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee tapahtuman markkinointia pop up -pisteitä markkinointikeinona käyttäen. Toteutin yhdessä projektiryhmän kanssa kymmenen pop up -pistettä, joiden tarkoituksena oli lisätä suunnistustapahtuma ...
 • Local Bistron verkkomarkkinointisuunnitelma 

  Natunen, Simo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Joensuun Keittäjien Local Bistro. Työn tavoit-teena oli luoda ravintolalle toimiva verkkomarkkinointisuunnitelma. Markkinointisuunnitel-man on tarkoitus tulla käyttöön syksyllä 2017. ...
 • Uukuniemen kyläkaupan kehittäminen 

  Korhonen, Jesse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Uukuniemellä sijaitsevalle kyläkaupalle toteuttamiskelpoinen kehittämissuunnitelma sekä tarjota kauppiaille työkaluja päätöksenteon helpottamiseksi. Työn toimeksiantajana toimi ensiksi ...

Näytä lisää