Uusimmat viitteet

 • Metsätyöntekijän työturvallisuus ja ensiaputaidot 

  Niskanen, Alessandro; Linnove, Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön aiheena on metsätyöntekijän työturvallisuus ja ensiaputaidot. Opinnäytetyössä käsitellään aihepiiriä moniammatillisesta näkökulmasta aiempaan teoriatietoon pohjautuen. Metsäteollisuus on Suomen ...
 • Raskaudenaikainen ravitsemus : Verkkokurssi hoitotyön opiskelijoille 

  Ponkilainen, Tiina; Nevalainen, Katri; Sivonen, Senni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Raskausajan ruokavaliolla tiedetään olevan vaikutusta muun muassa syntyvän lapsen sairastavuuteen, raskauden kestoon ja sikiön kehitykseen. Tiettyjen ruoka-aineiden syönti voi johtaa jopa keskenmenoon tai lapsen erilaisiin ...
 • Ilman särkyä on siistimpää : Karelia-ammattikorkeakoulun laitoshuoltajien työhyvinvoinnin edistäminen 

  Vartiainen, Mervi; Kinnunen, Terttu; Ruotsalainen, Senja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on prosessi, joka antaa ihmisille ja yhteisöille paremmat mahdollisuudet hallita hyvinvointiaan ja terveyttään sekä niihin vaikuttavia taustatekijöitä. Terveyden edistäminen ja ohjaaminen ...
 • Unen laadun ja määrän edistäminen kohdistettuna Riverian opiskelijoille osana "Kohti hyvää elämää" -kurssia 

  Hotti, Jere; Lytsy, Suvi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Unen laadulla ja määrällä on suuri merkitys opiskelevan nuoren terveydelle, jaksamiselle ja koulumenestykselle. Nuorten lisääntyneiden huonojen nukkumistottumuksien taustalla ovat muun muassa myöhästynyt unirytmi, lisääntynyt ...
 • Kinestetiikka saattohoitopotilaan asentohoidossa : Ohje ja koulutustilaisuus Karinakotiin 

  Rahunen, Arja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Suomessa vuosittain noin 13 000 ihmistä tarvitsee saattohoitoa. Saattohoitoa tarvitsevat erityisesti syöpäpotilaat, mutta myös muut kroonista, etenevää sairautta sairastavat potilasryhmät. Näitä ovat sydämen vajaatoimintaa, ...
 • Sydämen vajaatoimintaa sairastavan asentohoito ja painehaavojen ehkäisy – Ohjemateriaali Sydänkeskuksen henkilökunnalle 

  Remes, Ulpu; Puruskainen, Anni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Asentohoidon tarkoituksena on vähentää paineen kestoa ja voimakkuutta potilaan luisten ulokkeiden kohdalla. Vuodepotilaan asentoa vaihdetaan tai painopistettä muutetaan kahden tunnin välein, tarvittaessa useammin. Painehaavan ...
 • Sosiaalisessa mediassa ilmenevä kiusaaminen 

  Romppanen, Heli; Honkanen, Roosa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Koulukiusaaminen on aiemmin ollut suoraan kiusattuun kohdistuvaa pilkkaa, ivaa ja jopa väkivaltaa. Älylaitteiden ja niissä käytettävien sovellusten yleistyessä kiusaaminen sekä koulukiusaaminen ovat siirtyneet internetiin. ...
 • Kehonkuva raskauden jälkeen : Tuokio synnyttäneille naisille 

  Hynninen, Niina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Nainen voi kokea fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia raskauden jälkeen. Toiset sopeutuvat muutoksiin hyvin, mutta joillekin ne voivat tuntua vaikeilta. Synnytyksen jälkeen keho saattaa tuntua vieraalta, joten naisen olisi ...
 • Kohti turvallista ja tehokasta kuntosaliharjoittelua : Terveyskartoitus Kuntokeskus Energyn asiakkaille 

  Tikka, Sari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Suomalaisten yleisimpiä sairauksia ja vaivoja ovat kohonnut verenpaine, vyötärölihavuus sekä tyypin 2 diabetes. Näihin kaikkiin ennaltaehkäisevänä hoitomuotona on liikunta. Jo sairastuneetkin henkilöt hyötyisivät liikunnan ...
 • Huumori hoitajien työhyvinvoinnin ja työyhteisöviestinnän edistäjänä 

  Saari, Heimo; Kettunen, Jarno (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Huumori työelämässä on toistaiseksi vähän tutkittu teema, eikä tutkimustuloksia ole hyödynnetty laajasti työelämässä. Huumorin avulla pystytään toipumaan henkisesti kuormittavasta työstä, määrittelemään työyhteisön sosiaalisia ...
 • VAUVAN PERUSHOITO : Video-opas turvapaikanhakijoille 

  Martikainen, Reija; Nousiainen, Taru (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut viime vuosina Suomessa. Suomeen tulevista turvapaikanhakijoista suurin osa on hedelmällisyysikäisiä naisia tai miehiä ja heidän lapsiaan. Vauvanhoito vieraassa ympäristössä ja ...
 • Työntekijän jaksaminen ja osaamistarpeet saattohoitotyössä yksityisessä hoivakodissa 

  Tanskanen, Siiri; Ristimäki, Sirja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tiivistelmä Saattohoito on elämän loppuvaiheessa tapahtuvaa hoitoa. Työn monipuolisuus vaatii hoitohenkilökunnalta laajaa ammatillista osaamista sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Erityispiirre saattohoitotyössä on läheisten ...
 • NEUVOLAPELKOA LIEVENTÄMÄSSÄ LEIKKIEN : Opaslehtinen Joensuun Perheentalon Nalleneuvolasta 

  Salminen, Anni; Ikonen, Satu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Lapsen kehitystä ja kasvua seurataan säännöllisissä neuvolan määräaikaistarkastuksissa. Lapsi voi kokea nämä tarkistukset pelottavina niissä tehtävien toimenpiteiden vuoksi. Erityisen pelottavina lapset pitävät usein ...
 • Kotona asuvien ikäihmisten psykososiaaliset voimavarat — Kyselylomake Voimalaan 

  Toivanen, Lassi; Turunen, Tuukka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Ikäihminen on vanhempi henkilö, jonka määritelmä vaihtelee riippuen tutkimuksen näkökulmasta. Iän karttuessa toimintakyvyssä voi alkaa ilmenemään heikentymistä ja muutoksista selviäminen vaatii ihmiseltä sopeutumista. ...
 • AKUUTISSA KRIISISSÄ OLEVAN POTILAAN KOHTAAMINEN : Opiskelumateriaali hoitotyön opiskelijoille 

  Kauranen, Heidi; Alastalo, Jenniina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Akuutin kriisipotilaan tunnistaminen voi olla hankalaa, koska jokainen reagoi kriiseihin omalla tavallaan. Traumaattisen tapahtuman jälkeen osa osallisista voi olla hyvin helposti tunnistettavia kriisipotilaita reagoiden ...

Näytä lisää