Uusimmat viitteet

 • "Syksy on tyhjä taulu"- Työhyvinvointi päiväkodin arjessa 

  Kavakka, Anni; Peiponen, Katja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Pohjois-Karjalassa sijaitsevan päiväkodin henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa keväällä 2018, tuottaa tietoa toimeksiantajalle ja luoda osallistamalla pohjaa työhyvinvoinnin ...
 • "Joko myö mennään sinne retkelle?" -Luontosuhteen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa 

  Lukkarinen, Annukka; Peltola, Hanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli lasten luontaisen luontosuhteen vahvistaminen ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen menetelmiä käyttäen. Toiminnan tavoitteena oli innostaa luonnossa tapahtuvan ...
 • Joensuun kaupungin varhaiskasvatuksen perehdytysmateriaalin suunnitelma 

  Saukkoriipi, Pia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyöni tarkoituksena oli kehittää Joensuun kaupungin varhaiskasvatuksen henkilökunnan perehdytystä, opinnäytetyön tuotoksena luotavan päivitetyn perehdytysrungon kautta. Koska käytössä oleva ...
 • Opas läheisensä menettäneen lapsen kohtaamiseen varhaiskasvatuksessa 

  Nissinen, Jenni-Maaria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vahvistaa päiväkodin työntekijöiden tietämystä läheisensä menettäneen lapsen suruprosessista ja lapsen surun kohtaamisesta. Lapsen läheisellä tarkoitetaan lapsen perheeseen kuulunutta ...
 • Äidinkielen opetuksen liikunnallistaminen : - Opas 5–6-vuotiaiden lasten äidinkielen opetukseen liikunnan avulla 

  Sirviö, Hanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli vahvistaa 5-6-vuotiaiden lasten äidinkielen taitoja ja valmistaa heitä täten koulumaailmaa varten. Tavoitteena oli luoda opas, joka sisältää liikunnallisia ja toiminnallisia harjoitteita ...
 • Asiakkaiden kokemuksia kuntouttavasta Green Care -työtoiminnasta 

  Kettunen, Meri; Kareinen, Katja; Turpeinen, Rebekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin Siun soten kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden kokemuksia Green Care -menetelmin toteutetusta työtoiminnasta pilottikokeilussa Joensuussa. Tarkoituksena oli tuottaa tietoa, jonka avulla ...
 • Nykyajan äitimyytti 

  Lotvonen, Kati (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, miten äitimyytti ilmenee äitien kokemana tässä ajassa ja miten se vaikuttaa äitien toimintaan. Työ on laadullinen tutkimus, jossa käytettiin narratiivista lähestymistapaa. Tutkimusaineisto ...
 • "VAHVASTI KASVUUN" Osallistavien menetelmien opas kasvatusyhteistyöhön 

  Raatikainen, Jenni; Huhtinen, Anna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli vanhempien osallisuus. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan vanhemmilla tulee olla mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja ...
 • Pohjois-Karjalan työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu : Asiakkaiden kokemuksia toiminnasta 

  Saurula, Kati (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on kuntien, TE-palveluiden ja Kelan yhteispalvelu. Se on suunnattu asiakkaille, joiden työttömyys on pitkittynyt. Palvelun tarkoitus on selvittää yhteistoiminnallisesti ...
 • Parisuhdeväkivalta samaa sukupuolta olevien ihmisten parisuhteissa 

  Saarelainen, Merja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa toimeksiantajalle Rikosuhripäivystyksen Itä-Suomen aluetoimistolle sellaista tietoa, jota toimeksiantaja voi hyödyntää palvelujen kohdentamiseksi myös seksuaalivähemmistöille. ...
 • "MENNÄÄN YHDESSÄ METSÄÄN" : Opas sijaishuoltoyksikön retkitoimintaan 

  Piiroinen, Jukka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tavoitteenani oli kehittää retkiopas, jota voidaan käyttää ja soveltaa joustavasti lastensuojelulaitoksen tarpeisiin. Oppaan tavoitteena on antaa mahdollisuuksia huomioida kulloisenkin ryhmän tarpeet, erilaiset kohteet ja ...
 • Oppaana mediamatkalla : Mediakasvatuksesta varhaiskasvatuksessa 

  Penttinen, Katja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Toiminnallisen opinnäytetyöni aiheena on mediakasvatuskumppanuus ja sen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa. Työn tavoitteena oli tukea Utran ja Ollilan päiväkotien henkilökuntaa toteuttamaan mediakasvatusta. Tukemisella ...
 • Vanhempien osallisuus varhaiskasvatuksessa 

  Vornanen, Rosa; Ikonen, Anniina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vanhempien kokemuksia osallisuudesta varhaiskasvatuksessa. Toimeksiantajanamme oli Rekulan päiväkoti Nurmeksessa. Teimme opinnäytetyön laadullisena tutkimuksena. Aineistonke ...
 • Positiivinen pedagogiikka huoltajille tutuksi 

  Pursiainen, Virpi; Lehikoinen, Henna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Positiivista pedagogiikkaa käytetään Joensuun seudun varhaiskasvatuksessa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä positiivista pedagogiikkaa tutuksi Ollilan päiväkodin huoltajille ja innostaa heitä käyttämään sitä ...
 • Päiväkodin henkilöstön valmiudet ja menetelmät kohdata läheisen menettäneen lapsen suru 

  Näsänen, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää yhden päiväkodin työntekijöiden valmiuksia ja menetelmiä kohdata läheisen menettäneen lapsen suru työssään. Opinnäytetyö oli laadullinen tutkimus. Aineistonkeruumenetelmänä oli ...

Näytä lisää