Uusimmat viitteet

 • Tuotantolaitteen suunnittelu 

  Hytönen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käydään läpi tuotteen suunnitelumenetelmiä intuitiivisesta suunnittelusta systemaattiseen suunnitteluun. Opinnäytetyössä käytetään standardin VDI 2222 määräämiä menetelmiä tuotesuunnittelussa. ...
 • Kuntosalilaitteen tuotekehitys 

  Tauriainen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää G210 jalkaprässin suunnitellun mekanismin kestävyyttä ja tuottaa sille erilaisia mahdollisia ratkaisuja tuotekehitysprosessin aikana. Mekanismin tuli täyttää sille määritellyt toiminnot ...
 • 5S-kehitystyö Sisu Worx Oy:lle 

  Niemelä, Aleksi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa 5S-kehitystyö konepajan tuotantosoluun Lean-periaatteiden mukaisesti. Kehitystyön tavoitteena oli parantaa tuotantosolun siisteyttä ja nopeuttaa tuotantotyön ...
 • Mittavälinekalibroinnin kehittäminen 

  Korhonen, Petteri; Väisänen, Lauri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää yritykseen mittalaitteiden kalibrointijärjestelmää. Opinnäytetyössä tehtiin täydellinen kartoitus yrityksessä olevista mittalaitteista, jonka pohjalta järjestelmää kehitettiin ...
 • Ohutkalvo-optiikan pinnoitusmenetelmät 

  Asikainen, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on ohutkalvo-optiikan pinnoitusmenetelmät. Työ on tehty yhteistyössä Nanocomp Oy:n ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä pinnoituksen paksuuden hallittavuuteen ...
 • Asetusaikojen lyhentäminen koneistuksessa 

  Nevalainen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli asetusaikojen lyhentäminen koneistuksessa. Työn tavoitteena oli etsiä menetelmiä, laitteita ja toimintatapoja, joilla saadaan asetusaikaa lyhennettyä. Työn kohteena oli toimeksiantajan ...
 • Syöttösiilon kehittäminen 

  Riikonen, Keijo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli laatia toteutettavissa oleva suunnitelma syöttösiilon parantamisesta. Parannuksen tarkoitus oli tehostaa tuotantoprosessia ja tehdä siitä häiriöttömämpi. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
 • SHS-kuivaimen tulistimen mitoitusohje 

  Silvola, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli valmistaa mitoitusohje SHS-kuivaimen tulistimen mitoittamiseen. Tavoitteena oli tehdä mitoitusohje, jota on helppo ja nopea käyttää kuivaimen suunnittelun aikana. Mitoitusohje on ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän valinta pk-yrityksille 

  Päivinen, Tommi; Lätti, Tero (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda ohjeistus pk-yrityksille toiminnanohjausjärjestelmän valintaprosessiin. Työn toimeksiantajana toimi Karelia-ammattikorkeakoulu. Työn teoriaosuudessa käsiteltiin toiminnanohjausj ...
 • RFID-tekniikan integroiminen pientavaralogistiikkaan 

  Toivanen, Ari-Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä kerrotaan tuotannonsuunnitteluprojektista, jossa tavoitteena oli integroida RFID-tekniikkaa pientavaralogistiikkaan sekä jatkossa laajentaa sitä myös muuhun logistiikkaan tehtaalla. Työn päätavoitteina ...
 • LÄMPÖTILAN AIHEUTTAMAT VAIKUTUKSET SUOJASPIRAALIN MATERIAALIN OMINAISUUKSIIN 

  Tahvanainen, Aki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka suojaspiraalin valmistusmateriaalit käyttäytyvät vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavoitteena oli saada selville, miten väriaineet vaikuttavat lopputuotteen ominaisuuksiin. ...
 • Puutavarakouran hitsisauman väsymislujuuden tarkastelu 

  Turunen, Paavo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena tarkastella Outokummun Metalli Oy:n Vahva C36 puutavarakouran hitsisauman väsymislujuutta ja vertailla eri hitsaustapojen vaikutusta hitsisauman väsymislujuuteen. Työ koostuu puutavarakourasta ...
 • Maalaussolun asetuksen kehitys 

  Hassinen, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Abloy Oy:n Joensuun tehtaan Door Control -yksikön maalaussolun asetuksen vaihtoa. Työssä keskityttiin maalaamon ripustimien kehitykseen sekä arvoa tuottamattomien toimintojen ...
 • Kanavavaimentimien testausyksikkö 

  Laakkonen, Santeri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Asuintilojen sekä muiden käyttötilojen koneellisessa ilmanvaihdossa muodostuvan kanavissa etenevän melun vaimentamiseen käytetään kanaviin asennettavia passiivisia tai aktiivisia vaimentimia. Passiivisten vaimentimien ...
 • MIM-testimuotin suunnittelu ja toteutus 

  Mikkonen, Arto (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja valmistaa testimuotti metalliruisku-valuun. Keskeinen osa muottisuunnittelua oli löytää optimaalinen porttiratkaisu. Työ toteutettiin Karelia-ammattikorkeakoulun ...

Näytä lisää