Uusimmat viitteet

 • Huokoisuuden säätäminen metallien ruiskuvalussa 

  Niemi, Jani; Rasi, Roni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua metallinruiskuvalutekniikkaan ja tutkia prosessin vaiheita, jotka vaikuttavat saatavan kappaleen huokoisuuteen. Samalla pyrittiin saamaan aikaan kappaleeseen kohtuullinen ...
 • Ruiskuvalettavat solunkasvatusalustoissa käytettävät muovimateriaalit 

  Heinonen, Arto (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteen oli selvittää, mitä termoplastisia muoveja käytetään solunkasvatusalustoina, niiden erityispiirteitä sekä materiaalin valintaa ja saatavuutta. Työssä otettiin huomioon myös kasvualustojen valmistusta ...
 • Mekaanisen tiivisteen sulkunestejärjestelmän suunnittelu 

  Sippel, Denis (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämä opinnäytetyö oli tuotekehitysprojekti, jonka tarkoituksena oli suunnitella sulkunestejärjestelmä Tiivistetekniikka Oy:n valmistamille kaksitoimisille LP-liukurengastiivisteille. Tässä työssä perehdyttiin erilaisten ...
 • Huollonhallinnan systematisointi konepajassa 

  Lasarov, Jookkia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia kunnossapidon tietojärjestelmä Outokummun Metalli Oy:lle. Yrityksellä ei aiemmin ollut käytössä kunnossapidon järjestelmää, joten tarve tälle opinnäytetyölle löytyi yritykseltä. ...
 • Työn tuottavuuden parantaminen 5S-menetelmän avulla 

  Kukkonen, Tommi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa työn tuottavuutta 5S-menetelmään pohjautuvilla suunnitelmilla. Suunnitelmien tarkoitus oli parantaa jo olemassa olevia toimintatapoja ja tehdä niistä toimivia sekä toteutuskelpoisia. ...
 • Tuotantolaitteen suunnittelu 

  Hytönen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käydään läpi tuotteen suunnitelumenetelmiä intuitiivisesta suunnittelusta systemaattiseen suunnitteluun. Opinnäytetyössä käytetään standardin VDI 2222 määräämiä menetelmiä tuotesuunnittelussa. ...
 • Kuntosalilaitteen tuotekehitys 

  Tauriainen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää G210 jalkaprässin suunnitellun mekanismin kestävyyttä ja tuottaa sille erilaisia mahdollisia ratkaisuja tuotekehitysprosessin aikana. Mekanismin tuli täyttää sille määritellyt toiminnot ...
 • 5S-kehitystyö Sisu Worx Oy:lle 

  Niemelä, Aleksi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa 5S-kehitystyö konepajan tuotantosoluun Lean-periaatteiden mukaisesti. Kehitystyön tavoitteena oli parantaa tuotantosolun siisteyttä ja nopeuttaa tuotantotyön ...
 • Mittavälinekalibroinnin kehittäminen 

  Korhonen, Petteri; Väisänen, Lauri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää yritykseen mittalaitteiden kalibrointijärjestelmää. Opinnäytetyössä tehtiin täydellinen kartoitus yrityksessä olevista mittalaitteista, jonka pohjalta järjestelmää kehitettiin ...
 • Ohutkalvo-optiikan pinnoitusmenetelmät 

  Asikainen, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on ohutkalvo-optiikan pinnoitusmenetelmät. Työ on tehty yhteistyössä Nanocomp Oy:n ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä pinnoituksen paksuuden hallittavuuteen ...
 • Asetusaikojen lyhentäminen koneistuksessa 

  Nevalainen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli asetusaikojen lyhentäminen koneistuksessa. Työn tavoitteena oli etsiä menetelmiä, laitteita ja toimintatapoja, joilla saadaan asetusaikaa lyhennettyä. Työn kohteena oli toimeksiantajan ...
 • Syöttösiilon kehittäminen 

  Riikonen, Keijo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli laatia toteutettavissa oleva suunnitelma syöttösiilon parantamisesta. Parannuksen tarkoitus oli tehostaa tuotantoprosessia ja tehdä siitä häiriöttömämpi. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
 • SHS-kuivaimen tulistimen mitoitusohje 

  Silvola, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli valmistaa mitoitusohje SHS-kuivaimen tulistimen mitoittamiseen. Tavoitteena oli tehdä mitoitusohje, jota on helppo ja nopea käyttää kuivaimen suunnittelun aikana. Mitoitusohje on ...
 • Toiminnanohjausjärjestelmän valinta pk-yrityksille 

  Päivinen, Tommi; Lätti, Tero (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda ohjeistus pk-yrityksille toiminnanohjausjärjestelmän valintaprosessiin. Työn toimeksiantajana toimi Karelia-ammattikorkeakoulu. Työn teoriaosuudessa käsiteltiin toiminnanohjausj ...
 • RFID-tekniikan integroiminen pientavaralogistiikkaan 

  Toivanen, Ari-Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä opinnäytetyössä kerrotaan tuotannonsuunnitteluprojektista, jossa tavoitteena oli integroida RFID-tekniikkaa pientavaralogistiikkaan sekä jatkossa laajentaa sitä myös muuhun logistiikkaan tehtaalla. Työn päätavoitteina ...

Näytä lisää