Uusimmat viitteet

 • Ilmaääneneristävyyden suunnittelu ja mittaus oppilaitoskohteessa rakenne- ja taloteknisestä näkökulmasta 

  Rönkkö, Antti; Pajarinen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään ääntä, huoneakustiikkaa sekä ääniteknisten rakenteiden ja LVIStekniikan suunnittelua ja toteutusta osana rakennuksen ääneneristystä. Työssä tutkittiin lisäksi erilaisten seinärakenteiden ...
 • ITSELLELUOVUTUSPROSESSI PÄÄURAKOITSIJANA 

  Kähkönen, Joonas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyöni aiheena on itselleluovutusprosessi pääurakoitsijan näkökulmasta, ja se toteutettiin Kotkan Antinharjun peruskorjauskohteella. Opinnäytetyön taustalla oli Renevo Oy:n nykyinen hankala itselleluovutusprosessi ...
 • Tarjouslaskennan pakettirekisterin edut ja hyödyt 

  Murtonen, Jaakko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia tarjouslaskennan pakettirekisterin tuomia ajankäytön etuja, sekä selvittää käyttäjien tyytyväisyyttä sen käyttöön. Ajankäytön edut tutkittiin mittaamalla koetarjouksen syöttämiseen ...
 • CLT-rakentamisen työaikainen kosteudenhallinta ja -seuranta 

  Hakkarainen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin Joensuun Hukanhaudalle rakennettavan päiväkodin työaikaista kosteuden hallintaa ja seurantaa. Hukanhaudan päiväkotiin asennettiin antureita, joilla seurattiin rakennuksen lämpötilaa sekä ...
 • Tutkimus mikrosementtien toimivuudesta ja teknisistä ominaisuuksista 

  Kärki, Jonna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin mikrosementtien ominaisuuksia ja selvitettiin niiden toimivuutta ja ongelmakohtia käytännössä. Tavoitteena työssä oli saada lisää tietoa mikrosementeistä ja niiden eroista sekä lisätä kuluttajien ...
 • AURINKOSÄHKÖTUOTANNON VAIKUTUKSET JAKELUVERKON PIENJÄNNITEVERKKOON 

  Pussinen, Pentti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tiivistelmä Jakeluverkkoihin liitetyt mikrotuotantolaitokset ovat lisääntyneet kuluttajien kiinnostuttua ympäristöystävällisimmistä energiantuotantomuodoista. Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää, mitä verkostovaikutuksia ...
 • Työmaavalvontaprosessin tehostaminen saneerauskohteissa 

  Mykkänen, Mari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Talovalvonta Savinaiselle valvontatyön prosessin kehittämistä helpottavia ja nopeuttavia toimintatapoja sekä raportointipohjia, jotka helpottavat yrityksen valvontatyön suorittamista ...
 • Akustiikkalevyn standardin mukainen absorptioalan mittaus 

  Tuunainen, Leevi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin puukuituisen CEWOOD-akustiikkalevyn toimintaa eri rakenneratkaisuissa. Haluttiin selvittää, miten eri rakenteet vaikuttavat eri taajuuksien absorbointiin ja miten kilpailukykyinen akustiikkalevy ...
 • Sisäilmaston tutkiminen ja lämpökuvaus vanhan rakennuksen kuntoarvioinnissa 

  Hulkko, Juuso; Korpelainen, Pyry (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Tohmajärvellä sijaitsevan kunnallistalon kuntoa. Tohmajärven kunnallistalon kunnon tutkiminen tuli ajankohtaiseksi syksyllä 2017, kun rakennuksen purkamisesta äänestettiin kunnassa, ...
 • Valokaarivikasuojalaitteen käyttö kiinteistöjen sähköasennuksissa 

  Laakkonen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus tutkia valokaarivikasuojalaitteen käyttöä kiinteistöjen sähköasennuksissa Suomessa. Aiheen valintaan vaikutti suurimmalta osin vuonna 2017 uudistunut standardisarja pienjännitesähköasennuksista, ...
 • Rivitalon mallintaminen kustannuslaskennan avuksi SketchUp-ohjelmistolla 

  Potkonen, Markus (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia SketchUp-mallinnusohjelmiston hyödynnettävyyttä kustannuslaskennan tarpeisiin ja mitä mallin luominen vaatii, jotta se olisi mahdollisimman kustannustehokasta. Työn toimeksiantajana ...
 • Siun soten kunnilta ulkoisesti vuokraamien toimitilojen tilatietojen selvitys ja tallentaminen tilahallintajärjestelmään 

  Pietarinen, Mira (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tiivistelmä Tämä opinnäytetyö on prosessikuvaus Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle tehdystä selvityksestä, joka koski sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudis-tuksen myötä ...
 • Rakenteellisen energiatehokkuuden ja ilmastonmuutoksen vaikutukset vaipparakenteiden kosteustekniseen toimivuuteen 

  Mustonen, Kim; Kaasinen, Miika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia vuonna 2018 voimaan tulleen lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädäntöhankkeen vaikutus pientalojen ulkovaipparakenteiden kosteustekniseen toimivuuteen. Rakenteita tarkasteltiin lainsäädännössä ...
 • Liperin paloaseman kuntoarvio ja PTS-ehdotus 

  Kurki, Joni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä vuonna 1983 rakennetusta Liperin paloasemasta kuntoarvio ja pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma. Rakennus on yksikerroksinen ja siinä sijaitsee sosiaalisia tiloja, pukuhuoneita, ...
 • VIRTUAALITODELLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN LVI- SUUNNITTELUSSA 

  Pyykkö, Tommi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tiivistelmä Opinnäytetyössä tutkittiin virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä LVI-suunnittelussa. Opin- näytetyö tehtiin Granlund Kuopio Oy:n toimeksiannosta. Tietomallintamista hyödynnetään suurissa rakennushankkeissa ja ...

Näytä lisää