Uusimmat viitteet

 • Vetotangolla vahvistetun palkin mitoitus 

  Hirvonen, Kari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin liittorakenteita, toisin sanoen rakenteita, jotka on koottu kahdesta tai useammasta eri osasta. Opinnäytetyössä käytiin läpi yleisimpiä liittorakenteita, mitä ne ovat ja kuinka niitä ...
 • Rakentamisen ohjaus kunnassa - Lieksan rakennusjärjestys 2018 

  Kärkkäinen, Jari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Lieksan kaupungille uusi rakennusjärjestysluonnos. Tarve uudelle rakennusjärjestykselle oli syntynyt lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten sekä Lieksan kaupungin organisaatiomuutosten ...
 • Rakennusyrityksen työmaatoiminnan ja laadun kehittäminen 

  Harjunen, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään työmaatoiminnan ja laadun kehittämistä. Opinnäytetyön aihe saatiin toimeksiantona Rakennusliike Joen Talo Oy:ltä, kun yrityksessä haluttiin kehittää työmaiden toimintaa sekä yhtenäistää ...
 • Kerrostalon kantavan ulkoseinärungon muuraustyösuunnitelma 

  Pakarinen, Toni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyössä tehtiin työsuunnitelma Joensuun Penttilänrantaan rakennettavan kerrostalon kantavalle ulkoseinärakenteelle, joka toteutetaan keraamisilla Poroton-kennoharkoilla ohutsaumamuuraamalla. Kohteen pääurakoitsijana ...
 • TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINNIN VUOTOVESIONGELMIEN RAJOITTAMINEN 

  Parviainen, Olli-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tiivistelmä Tässä opinnäytetyössä käydään läpi Tapiolan keskuspysäköinnin pysäköintitilojen vuotovesiongelmia ja perehdytään sekä tehdään suunnitelmat niiden korjaamisesta kuumaruiskutettavalla polyurealla. Keskuspysäköinnin ...
 • RAKENNUSTELINEIDEN KUSTANNUSVERTAILU SEKÄ TELINEIDEN RAKENNEOSIEN KUORMITUSTARKASTELU 

  Finta, Daniel (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin rakennustelineisiin, telineisiin liittyviin viranomaismääräyksiin, työskentelyn riskitekijöiden ennakointiin, julkisivumuurauksen vaihtoehtoisen työmenetelmän kustannusvertailuun ja ...
 • LAAJA-ALAINEN RAKENTAMINEN 

  Piiparinen, Ari-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä laadittiin ohje työmaanjohdolle työmaatoimintojen helpottamiseksi maantieteellisesti laajalla alueella toimiville rakennustyömaille. Laajalla rakentamisella tarkoitetaan työmaan suurta pinta-alaa ja ...
 • KYLMÄKONEIKKODEMO TALOTEKNIIKAN LABORATORIOON : Suunnittelu ja toteutus 

  Mertanen, Esa; Heinonen, Timo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tiivistelmä Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa kylmäkiertoa mallintava pieni kylmäkoneikko, jota tulevaisuudessa voidaan hyödyntää talotekniikan koulutusohjelmassa jäähdytysjärjestelmiä ja ...
 • Omakotitalon lämmitysjärjestelmän saneeraussuunnitelma 

  Ikonen, Mirko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin ja suunniteltiin 70-luvulla rakennetun omakotitalon lämmitysjärjestelmän uudistamista. Kiinteistössä lämmitysjärjestelmänä toimii öljy/sähkökattila ja vesikiertoinen patteriverkosto. Työn ...
 • Ilmanvaihtokoneiden energiatehokkuuden parantaminen 

  Kämäräinen, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, onko mahdollista saavuttaa säästöjä uusimalla kauppakeskuksen ilmanvaihtokoneiden puhaltimia, lämmöntalteenottojärjestelmiä sekä jälkilämmityspattereiden pumppuja. Opinnäytetyössä ...
 • Varastotoiminnan kehittämisohjelma 

  Mononen, Lari; Burman, Helmi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyössä tehtiin WP-Putki Oy:lle varastotoiminnan kehittämisohjelma. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona WP-Putki Oy:lle. Varastotoiminta on oleellinen osa yrityksen päivittäistä toimintaa. Varaston siisteys, ...
 • Ylipaineistus korjaavana toimenpiteenä sisäilmaongelmia sisältävässä kiinteistössä 

  Utriainen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Suomalaisessa rakennuskannassa on viime vuosina havaittu paljon sisäilmaongelmia ja niistä keskustellaan kiivaasti esimerkiksi mediassa. Monet ongelmat voidaan korjata ilman koko rakennuksen purkamista, mutta joskus ainoana ...
 • Kotiautomaatiojärjestelmän toteuttaminen omakotitaloon 

  Eskelinen, Iisakki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä esitellään ABB free@home -kotiautomaatiojärjestelmän ominaisuuksia, asennusta ja käyttöönottoa sekä erilaisten ohjausten toteuttamista omakotitaloon. Tarkoituksena on esittää vaihtoehto perinteisen ...
 • Paaluperustusten mitoitus eurokoodien mukaisesti 

  Liukku, Simo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Ri-Plan Oy:lle. Yrityksellä on yli 20 vuoden kokemus kaikenlaisesta rakennusalaan liittyvästä suunnittelusta, rakennuttamisesta ja valvonnasta. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena ...
 • 70-luvun kerrostalon puurakenteisen lisäkerroksen suunnittelu 

  Herranen, Hannu-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tilaajan pyynnöstä mahdollinen toteutustapa kerrostalon korottamiseen yhdellä lisäkerroksella käyttäen rakennusmateriaalina puuta. Opinnäytetyön kohteena on ...

Näytä lisää