Uusimmat viitteet

 • Varaosavarastoinnin ABC 

  Mutanen, Saska (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Kesällä 2015 Puljonki antoi toimeksiannon josta oli mahdollista tehdä opinnäytetyö. Toimeksiannon aiheena oli kunnossapitotiimin omistama varastonhoitoprojekti, joka etsi ratkaisuja varaosavarastoinnin haasteisiin ja ...
 • IBM Bluemix Retrieve and rank demo 

  Kontturi, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Tässä työssä perehdytään ajankohtaisesti kiinnostavaan sekä vauhdilla nousevaan koneoppimisen (deep learning) suuntaukseen toteuttamalla aihealueeseen liittyvä sovellus käyttäen IBM:n Bluemix verkkoportaalista saatavilla ...
 • Luonnollista tekstiä käsittelevien apien vertailu sekä niiden hyödyntäminen ohjelmistorobotiikassa 

  Silmäri, Joni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyö sisältää vertailun kahden luonnollista tekstiä käsittelevän apin välillä sekä esimerkkisovellukset apien hyödyntämisestä ohjelmistorobotiikassa. Vertailussa olevat luonnollista tekstiä käsittelevät apit olivat ...
 • Salausprotokollat 

  Toivanen, Vincent (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten SSL-kirjastosta saatavat salausalgoritmit voivat vastata verkkojen ja langattomien verkkojen tämänhetkisiin tietoturvavaatimuksiin. Opinnäytetyön aiheena oli organisaation ...
 • ARDUINO-PROJEKTI: LÄMPÖTILOJEN MITTAUSPROJEKTI 

  Hyttinen, Ari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyö sisälsi Arduino mikrokontrollerin avulla tehtävän lämpötilojen mittausprojektin. Lämpötila-antureina olivat käytössä OneWire-lämpötilamittausanturit, joita voitiin liittää Arduinoon haluttu määrä. Arduinoon ...
 • Kolmiulotteisen maaston proseduraalista generointia käyttävä peli Java-ohjelmointikielellä 

  Nuortimo, Otso (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa proseduraalista maaston luomista hyödyntävä peli Java-ohjelmointikielellä. Toteutukseen ei käytetty valmista pelinkehitysympäristöä tai jo olemassa olevaa pelimoottoria. Työllä ei ...
 • Verkkosivuston uudelleenrakennus sekä verkkokaupan luonti 

  Vaaranto, Jesse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa vanhojen verkkosivujen päälle kokonaan uusi verkkosivusto, jonka yhteyteen luotiin verkkokauppa, jossa toimeksiantaja myy haluamiaan tuotteita. Opinnäytetyön oli myös ...
 • CubePlosion-peli Unity-työkalulla 

  Kurki, Joni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa peli Unity työkalua käyttäen. Idea peliin oli jo valmiina Jouni Laitisella / GPB Studios, mutta hänellä ei ollut aikaa lähteä toimeksiantajaksi, joten työllä ...
 • Big Data määritelmä ja alustat 

  Mustonen, Jukka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tässä opinnäytetyön päämääränä oli tutkia Big Dataa ja määritellä mitä se on, miksi sitä tarvitaan, sekä esitellä yleisimpiä Big Data alustoja. Lisäksi työn teknisessä osuudessa toteutettiin ratkaisu sensori datan keräämisestä ...
 • KENTTÄTYÖNOHJAUSJÄRJESTELMÄ, LÄMPÖKARELIA OY 

  Litmanen, Joonas; Kyllönen, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli jatkokehittää aiemmin opintojen aikana aloitettua työnhallintajärjestelmää Lämpökarelia Oy:lle. Sovellus toteutettiin web-pohjaisena. Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona ...
 • Puutavarayrityksen tuotannonohjausjärjestelmän suunnittelu, valmistus ja testaaminen 

  Mustonen, Mauri; Oinonen, Sami (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli suunnitella ja toteuttaa web-pohjainen ohjelmisto Puupietari Oy nimiselle yritykselle. Puupietari Oy valmistaa mittatilaustyönä lauta- ja puutavaraa. Yritys tarvitsi räätälöidyn ohjelmiston ...
 • VARMUUSKOPIOINTIPALVELIMEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS BITTIGURU OY:LLE 

  Toppila, Ville; Kynsijärvi, Eerik (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja asentaa backup- eli varmuuskopiointipalvelin Bittiguru Oy:lle. Tarkoituksena oli, että palvelin käy hakemassa asiakkaiden aktiivilaitteista, kuten palomuureista, kytkimistä ...
 • Lomake-elementin tietomallin kehittäminen 

  Purhonen, Marko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin sähköisen lomake-elementin tietomalli ja toteutettiin siihen entiteetti- ja palveluluokat. Työn toimeksiantaja oli Collapick Company Oy, joka tarvitsi web-sovelluksiin lomake-elementin ...
 • LIVE CHAT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO JA TESTAUS BLANCCO OY LTD:SSÄ 

  Varis, Juho (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, hyödyttäisikö live chat -palvelun käyttöönotto Blancco Oy Ltd:n teknisen tuen päivittäistä työskentelyä asiakasrajapinnassa. Teoriaosassa perehdytään, kuinka yritysten ...
 • Tietoverkon suunnittelu Hurry Oy:lle 

  Mäkisalo, Janne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella tietoverkko uuteen vielä valmistumattomaan teollisuushalliin. Opinnäytetyön oli myös tarkoitus toimia toimeksiantajalle pohjana vastaavanlaisten projektien varalle. Työn tehtävänä ...

Näytä lisää