Uusimmat viitteet

 • Mistä on suuret hitit tehty? : Billboard-listan kärkihittien analyysi vuosilta 2017, 2012 ja 2007 

  Ylhäinen, Katja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni tutkin ja analysoin yhdysvaltalaisen Billboard Hot 100 Year End -listan kolmea parhaiten sijoittunutta kappaletta vuosilta 2017, 2012 ja 2007. Billboard Hot 100 Year End -listalle on kerätty vuoden ajalta ...
 • Äänentoisto teatteriesityksessä : Laitteiden välinen kommunikaatio esitystekniikassa 

  Malin, Lauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda katsaus ammattimaisissa musiikkiteatteriesityksissä käytettyihin äänentoistojärjestelmiin, sekä valottaa niissä käytettyjen teknisten ratkaisujen teoriapohjaa. Pääpaino on digitaalisen ...
 • Soiva kapula : Rumpukapuloiden modifiointia rytmimusiikin rumpalin näkökulmasta 

  Fräki, Erik (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä paneudun rumpukapuloiden modifioimisen mahdollisuuksiin. Opinnäytetyöni koostuu muun muassa rumpujen perussoittovälineiden ja modifikaatioiden esittelystä sekä omasta taustastani modifikaatioiden ...
 • Musiikillisen identiteetin kasvu 

  Lepola, Samuli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tavoite on tutkia ja pohtia miten musiikillinen identiteettini on muodostunut, miten elämänkokemukset ovat vaikuttaneet muusikoksi identifioitumiseen ja mitkä asiat ovat auttaneet tekemään eroa ...
 • Askeleita Artistiuteen : Teoksen matka musiikkivideoksi, lauluntekijän matka artistiksi 

  Lehtinen, Maija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni käsittelee kirjoittamani, Ruusut-nimisen, kappaleen työstämistä biisi-ideasta musiikkivideoksi. Samalla käsittelen reflektionomaisesti omaa polkuani lauluntekijästä artistiksi. Työssäni käsittelen ja kuvailen ...
 • Long Lake -kotistudio : Kotistudion rajoitteet 

  Hänninen, Heikki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni tutkin kotistudioon liittyviä rajoitteita ja minkälaisia positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia näillä rajoitteilla on studiotyöskentelyssä. Vastapainona ja vertauskohteena pohdiskelen samojen rajoitteiden ...
 • Viulukappale sovitettuna sähkökitaralle 

  Orasmaa, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee viulukappaleen sovittamista sähkökitaralle ja sen soittoteknisiä haasteita. Tutkimuksen pääpaino on erilaisten kitaransoittotekniikoiden esittelyssä ja vaihtoehtoisissa keinoissa mitä voi käyttää ...
 • Itseohjautuvuudesta motivaatiota musiikinopiskeluun 

  Lähdesmäki, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pohdin opinnäytetyössäni, miten musiikinopintoja erityisesti ammattikorkeakouluissa voitaisiin kehittää opiskelijoita enemmän motivoiviksi itseohjautuvuutta lisäämällä. Opintojen rakenteisiin ja sisältöihin ...
 • Sovellusten käyttäminen kirjassa "Syncopation for the modern drummer" 

  Kontio, Petteri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tuodaan esille erilaisia mahdollisuuksia soveltaa rumpukirjaa ”Progressive steps to syncopation for the modern drummer”. Tämän kirjan käyttäminen toimii sovelluksille kuitenkin vain pohjana ja tavoitteena ...
 • Ulkopuolinen jännite : Tarttumapintoja ulossoittoon kromatiikan, superimposition ja polytonaalisuuden avulla 

  Parvamo, Joel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkielma pyrkii avamaan ja antamaan tarttumapintoja musiikissa ja etenkin musiikin improvisoinnissa esiintyvään ilmiöön, jota kutsutaan ulossoittamiseksi. Koska ulossoittamiselle ei ole oikeastaan muuta määritelmää kuin ...
 • Äänenkuljetuksen opettaminen pop/jazzmusiikin opiskelijoille 

  Lipas, Liisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee äänenkuljetusta pop/jazzmusiikissa eri tilanteissa kolmisoinnuista nelisointuihin ja sitä laajempiin harmonioihin. Tarkastelun pääpaino on tasaisesti etenevien taustaharmonioiden laatimisessa. ...
 • Bändi ja brändi : Brändin merkitys bändin menestyksen kannalta 

  Heinilä, Ilari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni käsittelee brändiä ja sen merkitystä länsimaisessa musiikkiteollisuudessa. Tarkoitukseni on määrittää mikä brändinrakennuksessa on oleellista ja mikä brändin merkitys on artistin tai bändin menestyksen ...
 • Tässä ja nyt : Hedelmällisen ryhmätoiminnan edellytykset luovassa työskentelyssä 

  Liimatta, Satu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkin työssäni ryhmätoimintaamme ja teen pohdintoja siitä, mitä asioita edellytetään, jotta ryhmätoiminta olisi mahdollisimman hedelmällistä luovassa ympäristössä. Käytän tieteellisenä vertailunkohteena Bruce Tuckmanin ...
 • Teoria tutuksi soittaen : Kolme osallistavaa harjoitusta musiikin harmonian ryhmäopetukseen 

  Itäpelto, Vili (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä esitellään kolme osallistavaa harjoitusta musiikin harmonian ryhmäopetukseen. Harjoitusten aiheina ovat duuriasteikko, intervallit sekä soinnut, joita käsitellään ryhmässä tekemisen kautta joko laulaen tai ...
 • Efektit harjoittelun tukena : Itsereflektiota, kokeilua ja kehittymistä efektien avulla 

  Selamo, Heikki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni kirjallisessa osuudessa esittelen, kuinka olen hyödyntänyt erilaisien sähkökitaralle suunniteltujen efektien käyttämisestä saamiani omakohtaisia kokemuksia itsereflektion apuvälineinä omassa harjoittelussani ...

Näytä lisää