Uusimmat viitteet

 • Vesikattoelementtien tekeminen 

  Hyyppä, Ville (Oulun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee vesikaton tekemistä perustusten päällä. Työ on tehty yhteistyössä Insinööritoimisto Tarmo Rakenne Oy:n kanssa As Oy Oulun Saunatonttuun. Opinnäytetyö sisältää lisäksi tärkeitä ja huomioonotettavia ...
 • Työturvallisuusohjeistus Rakennuspalvelu Jopera Oy:lle 

  Päkkilä, Topias (Oulun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön aiheena oli laatia Rakennuspalvelu Jopera Oy:lle työturvallisuusohjeistus. Työturvallisuusohjeistuksen tehtiin osaksi Joperan työmaan turvallisuusohjeistusta, jolla on hyvä perehdyttää uudet työntekijät ...
 • Toimitilamuutostyön yleiset työmaakäytännöt ja suunnitelmien toteutuminen 

  Häkkilä, Laura (Oulun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään PSOAS Loungen työmaan peruskäytännöt. Niihin lukeutuvat aikataulutus, työvaiheiden suunnittelu, puhtausluokitus ja tietomallinnus. Toisena aiheena käsitellään kapulaseinien arkkitehtisuunnitelmien ...
 • Tuirankartanon pölynhallintasuunnitelma 

  Tuomela, Jarkko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Nykypäivän rakennustyömailla niin työn tilaaja, tilojen loppukäyttäjä kuin urakoitsijakin kiinnittävät paljon huomiota työn aikaiseen pölynhallintaan. Pölynhallinnan onnistumisella on suuri vaikutus rakennuksen sisäilman ...
 • KERO-ekohirren ilmaääneneristävyys 

  Mursu, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli mitata KERO-ekohirsiseinärakenteen ilmaääneneristävyyskykyä. Työn tavoitteena oli saada tuotettua Kero Hirsitalot Oy:lle mittaustulokset seinärakenteen ilmaääneneristävyydestä. Työssä ...
 • Työmaan aluesuunnitelma ja työturvallisuus 

  Räisänen, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö sisältää työmaan aluesuunnitelman laadinnan liittyen autokorjaamon laajennus- ja tilamuutostöihin. Opinnäytetyö pitää sisällään myös osion työturvallisuuden huolehtimisesta ja keinoista, joilla nykyaikana ...
 • Katujen kunnossapidon tehtäväkorttien laatiminen Kempeleessä. 

  Kovaniemi, Tomi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä Kempeleen kunnan infrarakenteiden huoltoon ja kunnossapitoon. Työn tavoitteena oli saada aikaan tehtäväkortisto, joka toimisi kunnan omana laadunseurantajärjestelmänä sekä työohjeistuksena. ...
 • Kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelmaan kirjattavien töiden havainnoinnin yhdenmukaistaminen 

  Alavuotunki, Ville-Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ISS Palveluille kiinteistöjen huoltosuunnitelmiin ohjelmoitavien töiden kirjaamista varten oma yhdenmukainen prosessinsa, jonka avulla havaintojen tekemisestä saataisiin ...
 • Kosteusvaurion korjaussuunnitelman laatiminen 

  Närä, Akseli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena on omakotitalon kellarista löytyneen kosteusvaurion korjaus ja sen vaihtoehtolaskenta. Tavoitteena on löytää vaihtoehtolaskennan avulla kustannustehokkain korjaustapa korjaukselle. Työssä laadittiin ...
 • Luovutusmateriaalin kokoaminen ja luovutus 

  Huhtalo, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on rakennusprojektin KVR-urakoitsijan (kokonaisvastuu-urakoitsijan) luovutettava luovutusmateriaali ja sen kokoaminen Materiaalien kerääminen ja dokumentointi suoritetaan systemaattisesti rakennustyön ...
 • Kustannuslaskenta linjasaneeraushankkeissa 

  Seppänen, Esa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vanhojen kerrostalojen korjaustarve on kasvanut viime vuosina runsaasti, eikä hiipumista näy, sillä 1970-luvulla rakennettiin paljon ja näiden talojen tekniset käyttöiät ovat ylittymässä ja osin jo ylittyneetkin. Korjaaminen ...
 • Työturvallisuusmittarin kehittäminen betonielementtitehtaalle 

  Sirén, Juha (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli työturvallisuusmittarin kehittäminen betonielementtitehtaalle. Tavoitteena oli kehittää tehtaalle toimiva mittari työturvallisuuden tason määrittämiseen.   Mittarin kehittäminen aloitettiin ...
 • Kosteudenhallinta rakentamisessa tuotannon näkökulmasta 

  Still, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on kosteudenhallinta rakentamisessa tuotannon näkökulmasta. Työssä käsitellään työmaalla tapahtuvan kosteudenhallinnan keinoja, sekä yleisesti että Lehto Tilat Oy:n Hyvinvointitilojen kannalta. Työn ...
 • Julkisivumuurauksen laadunvarmistus 

  Vuorinen, Toni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään asuinkerrostalon julkisivumuurauksen laatua ja apuvälineiden oikein asennusta sekä käyttöä. Työ suoritettiin yrityksen omana urakkana eikä aliurakkana, jonka takia työn laadun valvonnan ...
 • Hirsirunkoisen omakotitalon peruskorjaussuunnitelma 

  Linna, Markus (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä peruskorjaussuunnitelma ja -ohje talon tulevaan saneeraukseen. Työssä on otettu huomioon työturvallisuus ja jäte-huolto, sekä museoviraston edustajan kommentit julkisivun saneerauksesta. ...

Näytä lisää