Humanistinen ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

  • Baal : teatteritulkkaus viittomakielisen kuuron katsojan silmin 

   Haapajoki, Elisa (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tutkielma toteutettiin Helsingissä toiminnallisen opinnäytetyön muodossa yhteistyössä teatterialan opiskelijoiden ja heidän lehtoriensa kanssa. Käännettävän produktin nimi oli näytelmä nimeltä Baal. Tavoitteena oli toteuttaa ...
  • Baarit kulttuurituottajan työympäristönä 

   Kantonen, Emmi (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytteessä tutkitaan kulttuurituottajien työtä baarien ohjelmatuotannon parissa, sekä baarien erityispiirteitä tuottajien työympäristönä. Tutkimustapa on empiirinen ja haastatteluihin perustuva. Tutkimuksessa selvitetään ...
  • Bahá'í-opintopiirit - Innostamisen areena 

   Elfving, Maaret (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tällä bahá’í-opintopiireistä tehtävällä tutkimuksella oli kaksi tarkoitusta. Ensinnäkin tutkimuksen tarkoitus oli määrittää tämän kasvatusmetodin teoreettinen viitekehys. Tutkimus avasi peruskäsitteet kuten bahá’í-usko, ...
  • Baltic Circle -festivaalin markkinointisuunnitelma kävijämäärän lisäämisen näkökulmasta 

   Pietilä, Vilma (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa markkinointisuunnitelma kansainväliselle Baltic Circle -teatterifestivaalille kävijämäärän lisäämisen näkökulmasta. Baltic Circle on marraskuussa vuosittain tapahtuva eurooppalaisen ...
  • Betanian perhetyöntekijät vanhemmuuden tukijoina 

   Veteläinen, Ahti (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Betanian lastenkodin säätiön perhetyötä ja perhetyöntekijöiden rooleja vanhemmuuden tukijoina. Perhetyöntekijöiden käsityksiä selvitettiin kyselylomakkeen avulla. Osa kyselylomakkeen ...
  • Biisit rahaksi : Laulaja-lauluntekijän lyhyt oppimäärä 

   Koivulahti, Samuli (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössäni kerron millaisista tulovirroista esiintyvän lauluntekijän taloudellinen toimeentulo rakentuu ja kartoitan keinoja, joilla noita tulovirtoja voidaan kasvattaa. Case-esimerkkinä on laulaja-lauluntekijä ...
  • Biisiviennin tulevaisuus : Biisiviennin visio -projektin jatkotutkimus 

   Nurminen, Travis (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suomalainen musiikkibisnes on murroksessa ja tarvitsee tukea nopeaan kansainvälistymiseen. Opinnäytetyöni tarve on lähtöisin Music Finlandin perustoiminnoista: auttaa musiikkialaa kasvamaan niin Suomessa kuin kansainvälisestikin ...
  • Blogi yritystoiminnan tukena : Case Ilosaarirock 

   Helander, Susanna (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä keskitytään blogien tuomiin mahdollisuuksiin yritystoiminnassa. Opinnäytetyössä tutkitaan tuoko blogi jotakin uutta yritysmarkkinointiin ja -viestintään ja sitä, kannattaako yrityksen perustaa blogi. ...
  • Blogit nuorten elämässä ja syrjäytymisen ehkäisijänä 

   Niemelä, Sonja (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Keskustelu nuorten syrjäytymisestä ja sen ehkäisemisestä käy kuumana ja tasavallan presidenttiä myöten asiaan on vihdoin päätetty puuttua kunnolla. Keinot syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa ole-vien nuorten nostamiseen ...
  • Bodhidharmalainen vapaus : Jäsenlähtöinen kehittäminen buddhalaisessa yhdistyksessä 

   Hänninen, Oona (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tilaaja on Helsingissä toimiva buddhalainen yhdistys Bodhidharma ry. Yhdistys on jäsenmäärältään pieni paikallinen toimija, jonka toiminnot ovat täysin vapaaehtoisvoimin organisoituja. Toiminnan lähtökohdat ...
  • Boosting Music Exports : How could the music export office develop the exports of the independent music scene in the Czech Republic? 

   Palmu, Julia (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Developing music exports is a current topic in the Czech music scene. The Czech Republic does not have an export office supporting the music exports, and there is not compiled information about the internationalization ...
  • Bosnialais-nuorten ajatuksia onnellisesta ja onnettomasta tulevaisuudesta 

   Ikonen, Antti (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyö ”Bosnialais-nuorten ajatuksia onnellisesta ja onnettomasta tulevaisuudesta” on tutkimus Bosnia-Hertsegovinassa Banovicin kaupungissa asuvien 15–16 -vuotiaiden nuorten keskuudessa. Tutkimuksen tavoitteena on ...
  • "Brändi ei ole syntiä" : Kino Tavast ry:n brändin kehittäminen 

   Kaukonen, Ida (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää hämeenlinnalaisen kulttuuriyhdistyksen Kino Tavast ry:n brändiä toimintatapoja muuttamalla ja tutustuttaa yhdistys brändäämisen maailmaan. Samalla tutkittiin myös sitä, millä tavalla ...
  • Brändin rakentaminen : case Dressing Mimia 

   Rinne, Helena (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö käsittelee sitä miten brändi rakennetaan ja mistä elementeistä brändikuva muodostuu. Tutkimuskohteena oli Dressing Mimia -tapahtuman brändikuva. Dressing Mimia -tapahtuma on poikkitaiteellinen muotinäytös ja ...
  • Buustia ratsastuksen nuorisotoimintaan! : Suomen Ratsastajainliitto ry:n nuorisotoiminnan kehittäminen 

   Uusitalo, Sanni (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on tilaustyö Suomen Ratsastajainliitto (SRL) ry:lle. Työ tehtiin tilaajatahon tarpeesta kehittää liiton nuorisotoimintaa entisestään, ja saada uutta näkökulmaa eri toimijoiden tueksi. Opinnäytetyö on ...
  • Care Component Oy lastensuojelupalveluiden tuottajana 

   Korjus, Liisa (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tilaajatahona oli yksityinen sosiaalialan erityispalveluita tuottava yritys Care Component Oy. Care Component Oy on perustettu v. 2002 ja se toimii tällä hetkellä Varsinais – Suomen alueella. Opinnäytetyössä ...
  • Case Nelonen Media Live Oy: Festivaalin asiakaskokemuksen parantaminen oheisohjelmaan panostamalla. 

   Ellilä, Essi (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää monipuolista oheisohjelmaa työn tilaajan festivaaleille. Työssä selvitettiin myös tapahtuma-aktiviteettien elämyksellisyyttä. Opinnäytetyö ja siinä käytetyt menetelmät tarjoavat tilaajalle ...
  • Case Nurmijärvi : Tukipolkuja (2013-2016) Nurmijärven pilottihankkeen mallinnus 

   Lehtikuusi, Tanja (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on kuvaus Tukipolkuja terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi 2013 - 2016 hankkeen Nurmijärven pilotista. Työ sisältää prosessikuvauksen hankkeesta, prosessikuvauksen pohjalta tehdyn esitteen sekä ...
  • Case PalMall : Asiantuntijapalvelun markkinoinnin ja viestinnän erityispiirteet 

   Aaltonen, Suvi (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Asiantuntijatyö on tarjottavana palveluna oma erityisalansa. Asiantuntijapalvelun keskiössä on usein monimutkaista kehittämistyötä ja palvelun kuvailu asiakkaille on usein vaikeaa. Tämä aiheuttaa sen, että asiakkaiden on ...
  • Case Tampere Bootcamp 2020: Elokuvafestivaalin osatapahtuman toimintastrategia 

   Korhonen, Yelena (2019)
   Kehittämistyön tavoitteena oli luoda Tampereen elokuvajuhlien alaisuudessa toimivalle kansainväliselle opiskelijatapahtuma Tampere Bootcampille toimintastrategia kaudelle 2020. Tampere Bootcamp järjestetään vuonna ...