• Comparison of Thermal Insulation Materials 

   Chaykovskiy, German (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   This thesis is about comparing of different thermal insulation materials of different manufactures. In our days there are a lot of different thermal insulation materials which properties are very close to each other, but ...
  • Compatibility of EcoCompass environmental management system to non-repetitive events : Case World Gymnaestrada 2015 

   Karjalainen, Kaisa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Environmental management is common nowadays in most industries and the events industry makes no exception. In an increasingly standardized world, the first standard to systematically manage sustainability in events came ...
  • CO₂:n fysikaalisen erotusprosessin prosessiolosuhteet 

   Saarinen, Tuire (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   CO2:n kertyminen ilmakehään nykyisellä nopeudella tulee nykyisen tietämyksen mukaan aiheuttamaan monenlaisia ongelmia. Hiilidioksidin talteenottoa pidetään yhtenä parhaista päästöjen rajoituskeinoista, sillä ihmiskunnan ...
  • DETERMINING THE MOST SUITABLE MATERIAL FOR WATER PIPES 

   Nesterchuk, Roman; Raisa, Jukka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   The main purpose of the thesis is to compare different materials for hot and cold water. And after that, to determine the most favourable material for a specific building. The first part of the diploma is the theoretical ...
  • Development of quality procedures for Oilon US Inc. 

   Hiltunen, Saara (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   The purpose of this research was to create quality procedures for Oilon US Inc. It is a subsidiary of a Finnish company Oilon Oy, and it started operations a little over a year ago. The objective is not to implement a full ...
  • Displacement ventilation in lecture halls 

   Egorov, Artem (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   This thesis considers several important goals. The main purpose is to see how displacement ventilation sys-tem works in the lecture hall of M-building and compare obtained results with D2 and Indoor Climate Classi-fication. ...
  • ECONOMIZERS IN CHILLER SYSTEMS 

   Vinogradova, Ekaterina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   There are many buildings that have cooling demands for different purposes. They can be hospitals, administrative and office buildings, shopping centers, data centers and also industrial buildings. Cooling of processes and ...
  • Edellisen vuoden porkkanoista valmistetut raasteet 

   Colliander, Jarno (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Yersinia pseudotuberculosis- bakteeri on aiheuttanut epidemioita kotimaisen porkkanan välityksellä lähes vuosittain. Viime vuonna raportoitiin jälleen yksi epidemia, jonka syyksi varmistui kotimainen porkkanaraaste. ...
  • The effect of anaerobic biogas process on plant diseases : Case S.subarctica and S.sclerotiorum 

   Mörsky, Sari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   This research studied the survival of two Sclerotinia species and their reproductive capability in mesophilic anaerobic biogas process, Sclerotinia species cause crop losses for instance to vegetables. The digestate from ...
  • The Effect of Temperature Reduction on Heat Pump Performance 

   Siaudvytis, Julius (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   The Ground Source Heat Pumps (GSHP) in Finland are becoming a more and more popular way to provide buildings with necessary heat. This type of heat pump is usually installed as a main heat source, which covers the total ...
  • Effect of water quality on rainbow trout performance : Water oxygen level in commercial trout farm “Kala ja marjapojat” 

   Avkhimovich, Dmitry (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Water quality is a combination of chemical, physical and biological parameters that affect the growth and prosperity of cultured fish. The success of a commercial aquaculture activity depends on the op-timal environment ...
  • Efficiency of heat recovery unit in D-building 

   Sergeev, Pavel (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   The main purpose of this thesis work is to consider how the heat recovery unit in D-building works and to search errors in the system (if any exist) and try to find methods to improve efficiency heat recovery ...
  • Efficiency of heat recovery units in ventilation 

   Koroleva, Anastasiia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   The main aim of my bachelor thesis was to calculate the annual efficiency and the temperature ratios of the heat recovery unit and compare them with the manufacturer’s data and requirements of European standards. Another ...
  • Efficient of the Bulbs 

   Pumar Pérez, Marcelino (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   In this thesis you can read about some of the different kind of bulb that you can found in the market and in it I gave to you an idea of what are their characteristics and other details of its working and also I explain ...
  • Ekologinen Kasarmin kampus 

   Aalto, Mikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä pohditaan keinoja jolla Mikkelin ammattikorkeakoulun (MAMK) toimintoja voi-taisiin suunnata kohti kestävää kehitystä. Työ suoritettiin vuoden 2009 kesän ja syksyn aikana tehdyn kirjallisen materiaalin, ...
  • Elintarvikehuoneistojen puhdistusuunnitelmat ja niiden toteutuminen Järvenpäässä 

   Ylönen, Tuula (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää Järvenpään elintarvikehuoneistojen siivouksen ja puhdistussuunnitelmien tasoa sekä puhdistussuunnitelmien toteutumista. Tilojen siisteyttä arvioitiin silmämääräisesti ja lisäksi ...
  • Elintarviketietoasetuksen tuomat muutokset elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin 

   Hartikainen, Antti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toiminta-alueella olevien pienten ja keskisuurten elintarvikeyritysten pakkausmerkintöjen oikeellisuutta, ja sitä, kuinka pakkausmerkinnät vastaavat ...
  • Elintarvikevalvonnan ristiinauditointi Jyväskylän ja Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella 

   Rossi, Virpi; Pitkäkangas, Teija (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opintyön tavoitteena oli selvittää ristiinauditoimalla Jyväskylän ja Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden elintarvikevalvonnan yhtenäisyys ja tasapuolisuus. Ristiinauditointi toteutettiin ...
  • Elintarvikevalvonnan vaikuttavuus Hyvinkäällä 2003-2013 

   Tiainen, Pia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Kunnallisen elintarvikevalvonnan henkilöresurssit on nähty Suomessa 2000–luvulla valvontatarpeeseen nähden puutteelliseksi. Hyvinkään kaupunki on lisännyt ympäristöterveydenhuollon henkilöresursseja suunnitelmallisesti ...
  • Elintarvikevalvonta : Laatujärjestelmät meillä ja muualla 

   Hölttä, Lari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Itä-Suomen aluehallintovirasto on esittänyt Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontayksikölle vaatimuksen laatia elintarvikevalvonnan laatujärjestelmä suorittamansa valvonnan tueksi. ...