• Karttapohjainen kaupunkimallinnus CityEnginellä 

   Koverola, Olli-Pekka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Kolmiulotteisella kaupunkimallilla tarkoitetaan kaupunkimallia, joka on yleensä mallinnettu kaupungin nykytilasta. Malleja voidaan käyttää muun muassa erilaisten projektien havainnollistamiseen tai uusien suunnitteluun. ...
  • Koepalvelun näkymien koostaminen digitaaliseen oppimisjärjestelmään 

   Raunio, Ilmo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Suomessa eräitä tunnettuja oppimisalustoja ovat Fronter, Peda.net ja Moodle. Paremmille oppimisalustoille on kuitenkin kysyntää, kuten pedagogisessa diskurssissa on huomattu. Gemilo on pyrkinyt tarjoamaan kouluille omaa ...
  • Koordinaatteja karttapalveluihin : Koordinaattien ohjelmallinen muuntaminen 

   Manninen, Heli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Dynaamisen ja interaktiivisen karttapalvelun integroiminen verkkopalvelun osaksi on yksinkertaisimmillaan vaivatonta. Haastetta integrointiin tarjoaa karttapalvelujen monipuolisten rajapintojen ohella koordinaatteihin ...
  • Korttilajittelusovellus HTML5-tekniikoin 

   Kuosmanen, Satu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena on tutustuttaa lukijoille uusi HTML5 ja esitellä muita sitä tukevia tekniikoita, joilla saadaan aikaan dynaamisia verkkosovelluksia. HTML5:den standardi ei ole vielä kokonaan valmis ja selaintuet ...
  • KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN VERKKOSIVUSTON KÄYTETTÄVYYSTESTAUS 

   Oksanen, Jukka-Pekka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Käytettävyystesti on erittäin ratkaiseva tekijä, miten verkkosivu tulee tavoittamaan asiakkaat ja kuinka hyvin asiakkaat pystyvät käyttämään verkkosivua tehokkaasti. Oikein ja huolella tehty käytettävyystesti parantaa ...
  • Käyttäjätestaus 

   Janhunen, Heikki (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Käytettävyystestaus on erittäin ratkaiseva tekijä miten tuote tulee tavoittamaan sen loppukäyttäjän par-haalla mahdollisella tavalla. Oikein ja huolella tehty testi säästää merkittävästi taloudellisia ja fyysisiä ...
  • Lindström Oy: Jakeluinfon tämä hetki ja tulevaisuus : Tietojärjestelmän suunnittelu 

   Kankkunen, Kristiina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Lindström Oy on toiminut Suomessa jo vuodesta 1848 perheyrityksenä. Lindström Oy on globaali tekstii-lipalveluyritys. Lindström toimii 19 maassa. Syksyllä 2008 aloitin työt Lindström Oy:ssä ja minulle tarjot-tiin mahdollisuus ...
  • Linux-palvelimien monitorointi ja hälytykset 

   Hakkarainen, Janne (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Monitorointi on laaja termi, joka tulee esille monessa eri kontekstissa. Musiikin harrastajat tietävät monitoroinnin merkityksen ja samaan aikaan tehdasvalvomoissa työskentelevät tietävät mitä termillä tarkoitetaan erilaisten ...
  • Lisätty todellisuus Windows Phonella 

   Lassila, Kalle (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Lisätty todellisuus on viime vuosina saanut paljon näkyvyyttä mediassa. Ennen sitä käytettiin eri aloilla ammattikäytössä, mutta vuosien saatossa se on tullut arkikäyttöön. Mikä se siis on? Miten sitä voidaan hyödyntää? ...
  • Live tracker 

   Närvänen, Harri; Kivelä, Matti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli yhdistää mobiililaitteella kerätyt paikkatiedot Google Mapsiin. Tä- män ajatuksen pohjalta aloimme kehittää mobiilisovellusta, joka keräisi paikkatietoja ja jonka avulla ne olisi mahdollista ...
  • Lyhytelokuvan suunnittelu ja toteutus 

   Ehrnrooth, Henri; Rundberg, Harri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Saimme idean lähteä toteuttamaan elokuvan suunnittelua ja toteutus yhdessä Etelä-Savon ammattioppi-laitos Esedun kanssa. Elokuva-projektiimme osallistui Sami Siiskonen Esedulta. Hän teki päättötyönsä omalle koululleen ...
  • Mainosvideon toteutus 

   Suuronen, Kimmo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Keskityn opinnäytetyössäni kertomaan markkinointiviestinnän perusteita ja sen vaikutusta yleisesti yri-tyksen markkinointiin. Kerron myös markkinointiviestinnän osa-alueista ja eri variaatioista kuten digi-taalisesta ...
  • Median suoratoisto 

   Puustinen, Tero (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Median suoratoisto vuonna 2013 on kasvanut vuoteen 2012 verrattuna. Videoiden ja musiikin suoratoistaminen laitteisiin kuten tietokoneisiin, kännyköihin, tabletteihin ja älytelevisioihin on yhä muuttuva ala. Tämä tuo paljon ...
  • Mediasisältöjen jakaminen Internetissä 

   Antikainen, Marko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön käytännönosuuden tarkoituksena oli uudistaa Mikkelin ammattikorkeakoulun käytössä olevan CampusTV-nimisen videopalvelun palvelin- sekä julkaisujärjestelmä. Teoriaosuuden tarkoituksena on valaista ...
  • Microsoft Azure, HTML5 ja JavaScript 

   Soikkola, Ville (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työn tavoitteena oli selvittää, millaiset verkkotekniikat ovat tällä hetkellä internetohjelmoinnissa käytössä sekä millaiset tekniikat lähivuosien aikana todennäköisesti yleistyvät. Koska toimenkuva on melko laaja, rajattiin ...
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007 ympäristö 

   Koski, Henri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   SharePoint on yrityksille suunnattu virtuaalinen yhteistyöympäristö, joka toimii selainpohjaisesti esimerkiksi raportointityökaluna, työseurantavälineenä tai tiedotuskeskuksena. Opinnäytetyöni käsittelee Mic-rosoft Office ...
  • Mikkelin jäähallin mediatekniikka ja jääkiekko-ottelutapahtuman vertailu 

   Löfman, Timi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Mikkelin Jukureiden jääkiekko-otteluiden sisällön tutkiminen ja vertailu Kouvolan sekä Jyväskylän otte-luihin oli tärkeää, jotta Jukureilla olisi mahdollisuus löytäää kehittämisideoita omiin ottelutapahtumiinsa. Vertailussa ...
  • Mikkelin seudun liikuntahaku 

   Hytönen, Teppo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Mikkelissä eri tahoilla oli toive saada verkkopalvelu, josta voisi selata seudun liikuntamahdollisuuksia ja jonne liikuntapalveluja tarjoavat tahot voisivat itse päivittää tietonsa ja palvelunsa. Palvelun tuli olla ...
  • Mobiililaajakaistan käytettävyys 

   Numminen, Vili (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni tarkoitus oli tutkia mobiililaajakaistan käytettävyyttä ja ihmisten tyytyväisyyttä siihen. Mobiililaajakaista on olennainen osa 2010-lukua ja ihmiset ovat siirtymässä käyttämään langattomia yhteyksiä yhä ...
  • Mobiilisovelluksen kehittäminen - Case: Limab Oy 

   Tyrväinen, Henrik (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä toimeksiantajalleni Limab Oy:lle mobiilisovellus. Mobiilisovelluksen tekemisellä halutaan tietää, voidaanko se toteuttaa heidän tarpeisiinsa, joita ovat mitta-rilta saadun tiedon ...