Viitteet 3406-3415 / 3415

  • Äidin mieli: Opas turvalliseen äitiyteen 

   Saarman-Kimonen, Noora; Turpeinen, Katja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on lisätä tietoisuutta siitä, mitkä äidin tunteista raskausaikana ja synnytyksen jälkeen ovat tavallisia ja mihin tulee hakea apua sekä tukea. Pyrkimyksenä on myös madaltaa hoitoon hakeutumisen ...
  • Äitien Virtapiiri : kokemuksia äiti-vauvaryhmistä 

   Brunou, Miia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Äitiys muuttaa uuden äidin elämää. Uusi elämäntilanne voi olla vaativa, usein se on uuvuttava ja saattaa erottaa äidin tavallisesta sosiaalisesta ympäristöstään. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää pienten vauvojen ...
  • Äitinä uudessa maassa ja uudessa kulttuurissa 

   Toivanen, Tuuli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Mikkelin maahanmuuttajaäitien kokemuksia äitiydestä Suomessa sekä tuoda heidän avun tarve näkyväksi. Työn tavoitteena oli selvittää, millaisia haasteita maahanmuuttajaäideillä on ...
  • Äkillinen menetys 

   Puhakka, Anna-Kaisa; Avikainen, Minna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä ihmiset kokevat menettäessään läheisensä äkillisesti ja millaista apua he kertovat saaneensa. Tutkimuksessa selvitettiin myös, millaista apua ja tukea ihmiset olisivat ehkä ...
  • Älykäs maaseutu : Koulutusorganisaatiot maaseutua kehittämässä 

   Boman, Sanna; Mattila, Marita
   D: Vapaamuotoisia julkaisuja - Free-form Publications; D31 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Maaseudulla tarvitaan moniosaajuutta, sillä ihmiset saavat usein elantonsa monista eri lähteistä. Tämä olisi syytä ottaa huomioon jo ammatillisessa koulutuksessa. EAKR-rahoitteisen Älykäs maaseutu -hankkeen tavoitteena oli ...
  • Älylinjaston käytettävyys : Kyselytutkimus Ravintola Kasarminan asiakkaille 

   Janhunen, Jonna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Älylinjasto on alallaan ainutlaatuinen patentoitu kehitystyön tulos. Sen kiinteä toimintayksikkö on asennettu Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksella toimivaan Ravintola Kasarminaan. Älylinjastopalvelu kertoo ...
  • Älypuhelinten sensorit : Ohjelmointia kiihtyvyys- ja liikkeentunnistussensorilla 

   Kuoppa, Anssi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ottaa selvää, mitkä ovat tärkeimmät tämän hetkiset älypuhelinten sensorit sekä mihin ja miten niitä käytetään hyödyksi. Pääpaino tutkimuksessa on kuitenkin kiihtyvyyssensorille ja ...
  • Äänekoskelaisten nuorten mietteitä yrittäjyydestä 

   Tiitinen, Emma (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tiivistelmä Opinnäytetyö käsittelee äänekoskelaisten nuorten ajatuksia yrittäjyydestä. Yritystoiminnalla on yhteiskunnassamme keskeinen rooli ja nuoria halutaan kannustaa yrittäjyyteen nuorisotyöttömyyden ollessa korkealla. ...
  • Öljymiesten kannattajat : Kävijätutkimus Hydraulic Oilersille 

   Siikilä, Hanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia mikkeliläisen jääkiekkojoukkueen Hydraulic Oilersin kävijöitä ja heidän ottelutapahtumaan osallistumisen motiiveja. Tutkimus toteutettiin lomakekyselynä Hydraulic Oilersin ottelutapahtumassa ...
  • Идеи, практика и инструменты для развития заготовки древесины 

   Итконен, Кирси
   D: Free-form Publications – Vapaamuotoisia julkaisuja 38 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)