• A'la Carte lista Ravintola Talliin 

   Myllys, Antti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työni tarkoituksena oli tehdä Ravintola Tallille uusi a’la carte lista, joka tuottaa mahdollisimman vähän hävikkiä ja annosten raaka-ainekustannukset ovat mahdollisimman pienet. Tarkoituksena oli myös tehdä annosten vakiointi ...
  • Aaltopahvitehtaan ilmastoinnin modernisoinnin suunnittelu 

   Jääskeläinen, Jani (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Stora Enson Heinolan aaltopahvitehtaan tuotantotilojen ilmastoinnin modernisointi. Ilmastointi käyttää 500 V moottoreita, joille tulee syöttö 6 kV/500 V muunta-molta, josta ...
  • Aamuryhmän toiminnan merkitys päihdekuntoutuksessa 

   Käyhkö, Elina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Yhteisö tukee päihteistä irrottautuvaa kuntoutujaa. Selviytymisessä merkittäväksi muodostuu yhteisön jäsenten väliset vuorovaikutussuhteet. Hoidollisten ryhmien yhtenä tavoitteena on vuorovaikutustaitojen lisääminen. Tämän ...
  • ABC KUORTIN YMPÄRISTÖASIAT : Energiankulutus ja vedetön siivous 

   Marttinen, Leena (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada henkilökunta tekemään työnsä energia ystävällisemmin ja ekologisemmin. Toiminnassa ei saa unohtaa asiakastyytyväisyyttä ja henkilökunnan palvelutehokkuutta. Tavoitteena ...
  • ACCELERATOR BASED GAME PROGRAMMING ON ANDROID MOBILE PHONE 

   Yuan, Yifan (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Today mobile phones play a more and more important role in our daily life. Not only because of the function of communication but because of the new features of the smart phones today. People use smart phones because smart ...
  • Access-suunnittelutietokannan ja AutoCADin välinen tiedonsiirto 

   Ikäheimonen, Matti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää sähköistyksen ja instrumentoinnin kenttäsuunnittelussa käytettävän tietokantaohjelman ja AutoCAD –ohjelman välistä linkitystä tiettyjen asiakasprojektien tehostamiseksi. Insta ...
  • ACL- rekonstruktion jälkeisen kuntoutuksen tarkastelua proprioseptiikan näkökulmasta 

   Kääriäinen, Hanna; Tuomela, Tiina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää eturistisideleikkauksen jälkeistä kuntoutusta yksityisellä sekto-rilla. Tavoitteena oli selvittää, kuinka proprioseptiikan harjoittamista huomioidaan fysioterapiayrityksissä ja ...
  • Active Directoryn ja eDirectoryn yhteiskäyttö Mikkelin ammattikorkeakoulussa 

   Istolainen, Antero (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Microsoft Active Directory on vakauttanut asemansa työasemaverkkojen autentikointilähteenä ja tämä asettaa myös Mikkelin ammattikorkeakoululle vaatimuksia toteutustapojen suhteen. Monet keskitetyn hallinnan työvälineet ...
  • Adaptation and implementation of HRM strategies and processes of another culture to a Russian company 

   Bagriantceva, Nataliia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Experience of adaptation and implementation of foreign management models in the functioning of the national companies exists in many countries. The interest of Russian managers in foreign management methods is quite high. ...
  • ADHD-lasten saama kuntoutus ja vanhempien mielipiteet kuntoutuksen tuomasta avusta 

   Lahti, Eveliina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää minkälaista kuntoutusta tarkkaavaisuushäiriöinen lapsi saa ja minkälainen kokemus vanhemmilla on lapsen saamasta avusta. Toteutin opinnäytetyöni sekä kvantitatii-visellä että ...
  • Adsorption Modelling 

   Musin, Eduard (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   In this study, adsorption was explored to remove toxic metals from wastewaters. The main focus of the research work lies on adsorption process, which is described theoretically and studied experimentally. Theoretical part ...
  • Advanced Image Processing with Matlab 

   Inglot, Justyna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   The world of the computer graphics is evolving rapidly every day. The market is full of image processing applications. But how many of them really contribute to the growth of the science and technology? Is there any program ...
  • Advertising of boutique hotel on the Internet 

   Antropov, Artem (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   The research was conducted for Lossiranta Lodge, the Finnish boutique hotel located in Savonlinna, which is interested in expansion of the current promotion system via advertising on the Internet. The idea of the present ...
  • AEC-TEA- VAPAAEHTOISTEN ELÄMÄ : Sosiaalisen pääoman tukeminen järjestössä 

   Suhonen, Kaisa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyöni käsittelee Brasilialaista AEC-TEA – järjestöä. Järjestö edistää paikallisten asukkaiden oppimista tarjoamalla harrastus- ja koulutustoimintaa. Opinnäytetyössäni pohdin suomalaisten vapaaeh-toisten haastatteluiden ...
  • AFC-Auto Oy:n asiakkuudenhallinta 

   Kinnunen, Ville-Markus (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Asiakkuudenhallinnan merkitys yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa on muuttumassa koko ajan tärke-ämmäksi. Opinnäytetyöni tavoitteena oli kehittää AFC-Auto Oy:lle toimiva järjestelmä, jolla se pystyy tulevaisuudessa ...
  • Aggresiivisen asiakkaan kohtaaminen : Ohjeistuksen kehittäminen Mikkelin kotihoidon henkilöstölle 

   Haikonen, Eija; Pulkkinen, Tiina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä aggressiivisen asiakkaan kohtaamiseen terveydenhuollossa ja laatia aiheesta tuotekehitysprosessina kirjallinen ohjeistus Mikkelin kotihoidon henkilökunnalle. Opinnäytetyö ...
  • Aggressiivinen psykoosipotilas ensihoidossa : Ohje virka-apupyynnön tekemiseen 

   Janhunen, Laura (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Psykoosi on vakava mielenterveydenhäiriö, jossa ihmisen todellisuudentaju on heikentynyt. Aistiharhat ja harhaluulot sekä niiden takia ympäristöstä luodut virhetulkinnat ovat psykoosipotilaalla yleisiä. Nämä lisäävät ...
  • AGGRESSIIVISEN ASIAKKAAN KOHTAAMINEN : Ohjeistuksen kehittäminen Mikkelin kotihoidon henkilöstölle 

   Haikonen, Eija; Pulkkinen, Tiina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä aggressiivisen asiakkaan kohtaamiseen terveydenhuol-lossa ja laatia aiheesta tuotekehitysprosessina kirjallinen ohjeistus Mikkelin kotihoidon henkilökunnalle. Erilaisten uhka- ...
  • Agilityn vammatilastojen analysointi ja vammojen ennaltaehkäisy 

   Bång, Tiina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää yhteistyössä Suomen Agilityliiton (SAGI) kanssa agilityssa tapahtuvia yleisimpiä vammoja, vammojen määriä ja nouseeko jokin vamma muita enemmän esille. Aineisto kerättiin ...
  • "Ahdistavaa, mut erittäin tärkeetä" : Toiminnallisen mallin kehittäminen seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyyn 

   Kuismin, Maria; Kekkonen, Laura (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytteessä luotiin malli toiminnalliselle menetelmälle, jonka avulla voitaisiin käsitellä ja ennaltaehkäistä seksuaalista häirintää nuorten keskuudessa. Tilaajana toimi Mikkeliläinen yhdistys, Viola-väkivallasta ...