• B2B-myynnin ja uusasiakashankinnan suunnitelmat eteläsuomalaisissa pk-yrityksissä 

   Kostet, Minna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää, millaisia myynnin ja uusasiakashankinnan suunnitelmia eteläsuomalaisilla B2B-myyntiä tekevillä pk-yrityksillä on. Lisäksi tavoitteena oli tutkia myynnin ulkoistamisen tämän hetkistä ...
  • Baarimestarin ensiapuopas 

   Nahkamäki, Iiro (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäyte, jonka tavoitteiksi asetettiin ensiapumateriaalin tuottaminen, sen avulla kouluttaminen ja tätä kautta työturvallisuuden sekä asiakaspalvelun parantuminen. Lisäksi tarkoitus ...
  • Baarityön perusteet -kurssi restonomiopiskelijoille 

   Issukka, Jarkko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia asiantuntijapalveluiden tuotteistamista sekä Mikkelin ammattikor-keakoulun toimeksiantona suunnitella palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmaan baari-työskentelyn perusteita ...
  • Balalaikan ja sen soittamisen popularisoiminen oppikirjan avulla 

   Knuth, Olli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään balalaikkamusiikin – ja erityisesti alkuperältään venäläisen kansansoittimen, balalaikan - popularisoimista Suomessa oppimateriaalin avulla. Opinnäytetyöhön kuuluu ensimmäinen suomenkielinen ...
  • Bensiinikäyttöisen henkilöauton muuttaminen E85:llä toimivaksi 

   Piispa, Ville (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä oli tarkoitus tutkia, onko järkevää ja taloudellista muuttaa tavallinen bensiinillä kulkeva auto toimimaan etanolipohjaisella E85-polttoaineella. Kohdeautona oli 90-luvulla Yhdysvalloissa valmistettu Eagle ...
  • Betonikomposiittilaatan testaus 

   Tanninen, Petri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö käsittelee betonikomposiittipihalaattaan liittyvää standardisointia sekä laatan rakenteellisia ominaisuuksia. Työn aiheen sain Mikkelin ammattikorkeakoulun kautta. Työn toimeksiantajana toimii Hirel Oy, joka ...
  • Bikva-malli kehitysvammaisten asumispalvelujen arviointimenetelmänä 

   Vesalainen, Satu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esille Bikva-mallin avulla kehitysvammaisten ja heidän läheistensä kokemuksia asumispalveluista sekä heidän ajatuksiaan siitä, millä tavoin palveluja tulisi parantaa ja kehittää. ...
  • BING.com - päätöksentekokone : ja hakukoneiden historia 

   Hänninen, Joni (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyöni käsittelee hakukoneiden historiaa, sekä lähemmin Microsoftin viime kesänä julkaisemaa Bing nimistä hakukonetta, joka yrittää saada osan Googlen dominoimasta hakumarkkinoista itselleen. Microsoft tarjoaa ...
  • Binzhoun tehtaan laadunvarmennuksen käynnistäminen 

   Kosonen, Ulla (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tilasi mikkeliläinen lasikuitulujitteita valmistava tehdas Ahlstrom Glassfibre Oy, joka on osa Ahlstrom Oyj-konsernia. Ahlstrom Oyj perusti vuonna 2011 uuden lasikuitulujitteita valmistavan tehtaan koilliseen ...
  • BIOENERGIAN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN ETELÄ-SAVOSSA METSÄHAKKEEN OSALTA 

   Räisänen, Tapani (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia metsähakkeen käyttöä rajoittavia tekijöitä Etelä-Savon maakunnassa. Työ liittyy Itä-Suomen jätesuunnitelmaan vuodelle 2016, jossa bioenergian käytön edistäminen on yksi kehittämisalueista. ...
  • Biofuel quality control by portable XRF-analyser 

   Golubev, Vitaly (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   The objective of this thesis project was to find out feasibility of using a handheld XRF-analyser in solid biofuel quality control, particularly for recovered wood. Global biomass supply is estimated to grow rapidly, ...
  • Biogas Plant in MUAS 

   Varapnickaite, Ernesta (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   The first and the most important aim is to find out if it is profitable to build a biogas plant in MUAS. Biogas plant has already proved that it is efficient way to use waste and make additional energy for heating and ...
  • Biogas Plant in MUAS 

   Varapnickaite, Ernesta (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Every year we produce about 3% more waste than the year before. This might not sound much but if we carry on at this rate, it means that we will double the amount of waste we produce every 25 years. Nowadays, when the whole ...
  • Biokaasulaitoksen merkitys luomutilojen näkökulmasta 

   Kuukka, Pauliina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä selvitettiin biokaasulaitoksen merkitystä luomutilojen näkökulmasta. Työn teoriaosuudessa tarkastellaan kirjallisuuden pohjalta luonnonmukaisen viljelyn periaatteita sekä biokaasutuotantoa ilmiönä Suomessa. ...
  • Biokaasulaitos osana energiaomavaraista maatilaa 

   Luste, Sami; Soininen, Hanne; Ranta-Korhonen, Tuija; Seppäläinen, Sari; Laitinen, Anni; Tervo, Mari
   Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports, A:75 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Vuosina 2009 - 2012 toteutetun EU-osarahoitteisen ”ESBIO – Energiaomavarainen maatila” -hankkeen Mikkelin ammattikorkeakoulun Energia- ja ympäristötekniikan laitoksella toteutetun biokaasulaitostarkasteluosion tavoitteena ...
  • Biosuodattimet metsätalouden vesiensuojelussa 

   Joensuu, Samuli; Karosto, Kalle; Kontinen, Kati; Lukkarinen, Laura; Ranta-Korhonen, Tuija; Seppäläinen, Sari; Soininen, Hanne
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 85 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  • Biosuodinmateriaalien soveltuvuus metsäojitusalueiden valumavesien käsittelyssä 

   Hiltunen, Henri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Metsätalouden hyviin toimintatapoihin kuuluu mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset. Metsiä tulee hoitaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Yhteiskunta asettaa lakien muodossa ...
  • BLUETOOTH LOW ENERGY COMPARED TO ZIGBEE AND BLUETOOTH CLASSIC 

   VADYM, SAMOSUYEV (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   The thesis work is based on theoretical research and comparative analysis of the most remarkable short range wireless technologies as Bluetooth and ZigBee standards. Nowadays two competitive technical standards approached ...
  • BMW M30B34 moottorin virittäminen sekä MegaSquirt moottorinohjauksen asentaminen ja säätäminen 

   Paukkunen, Juha-Matti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli korvata BMW:n valmistaman kuusisylinterisen M30B34-moottorin ohjainlaite täysin säädettävään MegaSquirt-moottorinohjaukseen sekä tehdä moottoriin mekaanisia muutostöitä, joilla suorituskykyä ...
  • Bou on poika ja pukee hameen ja se on ok : Japanilainen rockmusiikki Suomessa 

   Enqvist, Niina; Maukonen, Taru (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoite oli selvittää j-rockin osaa suomalaisessa nuorisokulttuurissa. Opinnäytetyössä tutkittiin harrastajamääriä, taloudellisia mahdollisuuksia, ilmiön kestävyyttä sekä muuntautumista suo-malaisiin olosuhteisiin ...