• E-marketing channels : The digital influence on small sized businesses 

   Lam, Linh (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   The inception of e-marketing is from the middle of 1990s. Since then the number of companies who apply it are increasing. E-marketing can bring many advantages for business such as cost effective, worldwide reach and access, ...
  • Early stages of the mobile social network launch process 

   Viktorov, Dmitrii (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   This thesis is concentrated on mobile social network development features and the industry of social networks. The company which this thesis is written for is Guesspoint Ltd. This company is working for the launch of the ...
  • eCelica - muunnossähköauto : Lataus- ja lämmistysjärjestelmä sekä sähköinen viimeistely 

   Lamminaho, Matti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työn tavoitteena oli rakentaa Mikkelin ammattikorkeakoulun käyttöön tulevaan muunnossähköautoon toimivat lataus- sekä lämmitysjärjestelmät. Tämä työ on osa Toyota Celican muuttamista tieliikennekelpoiseksi täyssähköautoksi. ...
  • eCelica-muunnossähköauto : Automatiikka ja käyttöliittymä 

   Ehrnrooth, Joona (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa muunnossähköautoon logiikka, joka toimisi auton keskustietokoneena. Logiikka yhdistetään käyttöliittymään, jonka avulla kuljettaja voi seurata ja hallita auton eri järjestelmien ...
  • ECONOMIZERS IN CHILLER SYSTEMS 

   Vinogradova, Ekaterina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   There are many buildings that have cooling demands for different purposes. They can be hospitals, administrative and office buildings, shopping centers, data centers and also industrial buildings. Cooling of processes and ...
  • ECT-hoito-opas potilaille ja omaisille 

   Oinonen, Janne; Patala, Markus (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena on sähköhoito-opas potilaille ja omaisille. Opas tulee Moision psykiatrisen sairaalan käyttöön ja opas otetaan käyttöön kaikilla osastoilla. Oppaan tarkoituksena on tuoda asiaankuuluvaa ja ajankohtaista ...
  • Edellisen vuoden porkkanoista valmistetut raasteet 

   Colliander, Jarno (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Yersinia pseudotuberculosis- bakteeri on aiheuttanut epidemioita kotimaisen porkkanan välityksellä lähes vuosittain. Viime vuonna raportoitiin jälleen yksi epidemia, jonka syyksi varmistui kotimainen porkkanaraaste. ...
  • The effect of anaerobic biogas process on plant diseases : Case S.subarctica and S.sclerotiorum 

   Mörsky, Sari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   This research studied the survival of two Sclerotinia species and their reproductive capability in mesophilic anaerobic biogas process, Sclerotinia species cause crop losses for instance to vegetables. The digestate from ...
  • The effect of moisture in certain wastes and their recovery, processing and recycling 

   Silvennoinen, Hanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   The scope of this thesis is to find out the physical factors effecting heterogeneous recycling materials dur-ing drying process. Also the aim is to find out some aesthetical changes during drying. The study divides into ...
  • The Effect of Temperature Reduction on Heat Pump Performance 

   Siaudvytis, Julius (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   The Ground Source Heat Pumps (GSHP) in Finland are becoming a more and more popular way to provide buildings with necessary heat. This type of heat pump is usually installed as a main heat source, which covers the total ...
  • The effect of uv radiation on the mechanical and visual properties of polyamide 66 

   Huttunen, Niko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   The purpose for this thesis was to examine how ultraviolet radiation affects to mechanical and visual properties of plastic piece that is used in solar collector and gather firsthand knowledge of how stabilizer affects to ...
  • Effect of water quality on rainbow trout performance : Water oxygen level in commercial trout farm “Kala ja marjapojat” 

   Avkhimovich, Dmitry (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Water quality is a combination of chemical, physical and biological parameters that affect the growth and prosperity of cultured fish. The success of a commercial aquaculture activity depends on the op-timal environment ...
  • Efficasta eArkistoon : Liittymisen testaus Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä 

   Taskinen, Sirpa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Sähköisten potilastietojärjestelmien yleistyessä Suomessa on huomattu, että vain sähköisessä muodossa olevien potilasasiakirjojen asianmukainen säilyttäminen on haasteellista. Miten voidaan turvata tietojen säilyminen ja ...
  • Efficiency of air handling unit in x-building 

   Nikolchak, Mikhail (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   The subject of this thesis is energy efficiency of air handling unit in X-building of MUAS. One of the aims of this work is to describe different equipment, which is in common to use in air handling. Some processes, which ...
  • Efficiency of heat recovery unit in D-building 

   Sergeev, Pavel (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   The main purpose of this thesis work is to consider how the heat recovery unit in D-building works and to search errors in the system (if any exist) and try to find methods to improve efficiency heat recovery ...
  • Efficiency of heat recovery units in ventilation 

   Koroleva, Anastasiia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   The main aim of my bachelor thesis was to calculate the annual efficiency and the temperature ratios of the heat recovery unit and compare them with the manufacturer’s data and requirements of European standards. Another ...
  • Efficient of the Bulbs 

   Pumar Pérez, Marcelino (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   In this thesis you can read about some of the different kind of bulb that you can found in the market and in it I gave to you an idea of what are their characteristics and other details of its working and also I explain ...
  • Ehdotukset Vapaa Harrastajateatteriyhdistys Ry:n toiminnan kehittämiseksi 

   Hytönen, Laura (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Vapaa Harrastajateatteriyhdistys Ry:n toiminnassa ilmenneet ongelmakohdat ja tavoitteena on löytää niille kehittämisehdotukset. Yhdistys on harrastajateatteriyhdistys, jonka toiminnan ...
  • "Ehkä tätä ei tekis, jos tää ei jollain tapaa kolahtas" : Sijaishuoltoyksikön työntekijöiden kokemuksia työssä jaksamisesta 

   Lähteenmäki, Sara; Hartikainen, Suvi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin erään lastensuojelun sijaishuoltoyksikön työntekijöiden työssä jaksamista pohjautuen heidän omiin kokemuksiinsa. Tutkimuskysymyksillä haluttiin selvittää, millaiseksi työntekijät kokevat ...
  • Ehkäisevän ja matalan kynnyksen hyvinvointipalvelumallin kehittäminen Mikkelin seudulle 

   Laanterä, Sari; Liimatainen, Terttu; Laitinen, Marja-Liisa
   A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 98 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän esiselvityksen tarkoituksena oli kuvata, millainen ennaltaehkäisevän ja matalan kynnyksen hyvinvointipalveluiden toimintamalli olisi sopivin Mikkelin seudulle. Aiemman tutkimustiedon perusteella matalan kynnyksen ...