• Facebook, Twitter & YouTube : A social media guide for the city of Ravensburg 

   Onishko, Anastasia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   The aim of this thesis is to guide the city of Ravensburg to create a Facebook, Twit-ter and YouTube account for themselves. The Tourist Information of Ravensburg gave me an assignment to find out what they can do on these ...
  • Factors influencing the decision to choose debit cards : Case: Student customers 

   Hoang Thuy, Linh (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   To understand the behavior of consumers and the factors influencing their decision to choose the product/services is important for marketers and business strategists. But different customer groups can have different ...
  • FAN FICTION SUOMESSA : ”Fan fiction on mahtava leikkikenttä, jossa kaikki on sallittua ja mahdollista.” 

   Karasti, Iina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Fan fiction on fanien kirjoittamaa fiktiivistä tekstiä jostain populaarikulttuurin tuotteesta, kuten kirjasta, tv-sarjasta tai elokuvasta. Fan fiction on kirjoittamisen ohella fanittamista, pohdiskelua, innovaatiota, ...
  • Fanisivujen teko 

   Hynninen, Veikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena on kertoa, kuinka luoda artistille menestyksekkäät fanisivut, joilla käyttäjät viihtyvät. Opinnäytetyö pureutuu mm. fanisivujen hyötyihin ja niiden tärkeimpiin elementteihin fanien keskuudessa. ...
  • Fanit tapahtumatuotannon yhteistyökumppaneina : Live Nation Finland 

   Koskinen, Satu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö tutkii fanien roolia mahdollisina yhteistyökumppaneina tapahtumatuotannon alalla. Työssä ei haeta yleistävää vastausta vaan asiaa tarkastellaan Live Nation Finlandin näkökulmasta, joka toimii opinnäytetyöni ...
  • Farm-scale biogas production possibilities in Leningrad region 

   Kopysova, Victoria (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Increasing energy and fertilizer prices with the decreasing oil and nutrient resources caused the interest in biogas projects either on farm-scale or as cooperatives involving several farms. Russia has large agricultural ...
  • Fatigue of the Orthotropic Layer in Glass Fiber Reinforced Composites 

   Ojamo, Tiina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Abstract This thesis focused on the characterization of glass fiber reinforced composite materials and the determi-nation of their mechanical properties. The manufacture of glass fiber reinforced laminate materials was ...
  • FCV:n salibandytoiminnan kehittämisen esteet ja mahdollisuudet 

   Littunen, Antti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka FCV:n salibandyjaoksen toimintaa voitaisiin kehittää ammattimaisempaan suuntaan. Opinnäytetyössä haastateltiin joukkueen kolmea johtohenkilöä ja edustusjoukkueen pelaajille ...
  • FEFCO-9 liimaustestaus 

   Seppälä, Heikki (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Savon Sellu OY:n toimeksiannosta FEFCO-9 standardiin perustuvaa testimenetelmää. The European Federation of Corragated Board Manufacturers (FEFCO) on Euroopassa sijaitsevä järjestö, jonka tehtävänä ...
  • Fennian Keskisen alueen asiakkaiden tyytyväisyys ja sitoutuneisuus 

   Auvinen, Marika (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Fennian Keskisen alueen asiakkaiden tyytyväisyyttä alueen konttoreiden palveluun sekä heidän sitoutuneisuuttaan ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimusongelmana on miten tyytyväisiä ...
  • Fibromyalgiaa sairastavien liikunta-aktiivisuuden lisääminen 

   Pitkänen, Elina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas fibromyalgiaa sairastaville avuksi liikunnan harras-tamisen aloittamiseen. Opas tuotettiin tuotekehitysprosessin mukaisesti noudattaen hyvän oppaan ja hyvien potilasohjeiden ...
  • Fine dining -kiemuroita vai ajatonta tyylikkyyttä? : Ravintolan yritysilmeen uudistaminen 

   Matilainen, Hanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka yritysilmettä voidaan hyödyntää yrityksen brändin rakentamisessa ja markkinointiviestinnässä. Lisäksi selvitettiin mistä elementeistä yritysilme ja brändi ...
  • Finnish energy market analysis and distribution possibilities : Diesel power systems market analysis for Crathos AG in Finland 

   Korolevskaya, Maria (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Market analysis and research are the key methods of investigation prior to entering a new market. When beginning international operations, the foreign business environment should be examined in detail in terms of political, ...
  • FitWare-analyysiohjelman suunnittelu ja ohjelmointi Fit-Test Oy:lle 

   Ahvenranta, Mika (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 1997)
   TIIVISTELMÄ: Työni tarkoituksena oli toteuttaa FitWare-analyysiohjelma Winodws-ympäristöön Mikkeliläiselle Fit-Test Oy:lle. FitWare-ohjelma tarkentaa ja tekee helpommaksi ihmisen kestävyyskunnon mittauksen, ja sen avulla ...
  • Fleet management ohjelmistot – Ponsse, Komatsu ja John Deere 

   Kivilinna-Korhola, Tiina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli vertailla Ponssen, Komatsun ja John Deeren fleet management -ohjelmistoja. Ohjelmistojen ominaisuuksiin tutustuttiin perehtymällä niiden käyttöohjeisiin ja esitemateriaaliin sekä ...
  • Food Service -myyntiedustajan opas 

   Peltola, Samuli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyöni käsittelee Food Service -myyntiedustajan työskentelyä asiakasrajapinnassa tapaamisten sopimisajankohdasta itse tapaamiseen unohtamatta jatkotoimia sekä mahdollista jälkihoitoa. Tarkoituksena oli tutkia ...
  • FoodRus - Venäläisten matkailijoiden käsitykset paikallisuudesta, ympäristöystävällisyydestä ja luonnonmukaisuudesta matkailun kontekstissa 

   Kohonen, Anita (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Venäläisten matkailijoiden määrä Suomessa on kasvanut vuosittain. Heistä 61 % on vieraillut Itä-Suomessa, johon Etelä-Savo kuuluu. Tällä alueella matkailijat ovat kuluttaneet runsaasti rahaa elintarvik-keisiin. Paikalliset ...
  • The formation of tour packages to Russia for Finns 

   Teplova, Alena (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tourism in Finland is sufficiently well developed. Finland has a good location which opens an easy access for European countries and Russia as well. Finnish tourists mostly travel to Estonia, Sweden and other countries in ...
  • FORTECTA-SUOJAMATON KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET METSÄALALLA 

   Vainio, Miia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Kunnossa oleva metsätiestö on yksi puunhankinnan toimintaedellytys. Metsäteiden kunto on kuitenkin toisinaan heikolla tasolla, etenkin kelirikkoaikana. Tämä aiheuttaa suuria kustannuksia metsäyrityksille, koska puun on ...
  • Fosfaatin määrä joulukinkuissa sekä kinkku- ja kalkkunarullissa Suomessa 2011 

   Petäjäniemi, Anna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Suomessa myytävien joulukinkkujen sekä kinkku- ja kalkkunarullien sisältämän fosfaatin määrää vuonna 2011. Projekti toteutettiin yhteistyössä pääkaupunki seudun ympäristöterveydenhuollon ...