• Generaattorin jännitesäädön periaatteet, vaatimukset ja mittaaminen 

   Pahkala, Ilkka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän työn tarkoituksena oli koota yhteen tahtigeneraattorin magnetointijärjestelmien uusintaprojekteja varten magnetointijärjestelmiin liittyvät teoriat, asetetut määräykset, liittyvät standardit sekä käyttöönotossa ...
  • Generating Images using PHP 

   ZHAO, YUE (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   In contemporary society, PHP is one of the most popular general-purpose programming languages and widely used by programmer in our daily life. PHP contains an important database called GD library. GD library generates many ...
  • Geokätköily lastensuojelulaitoksen arkipäivässä 

   Tolppala, Maritta (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää Uudenmaan läänissä sijaitsevan lastensuojelulaitoksen käyttöön sopiva liikuntamuoto, joka toimisi sekä uutena vapaa-ajan aktiviteettina laitoksen asiakkaille että ohjaajien työkaluna ...
  • German Market Analysis: Tourist Behavior Research: case Rock and Lake 

   Koppalova, Nadezhda (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   The research problem of this thesis was to identify a potential tourist market segment in Germany for the Finnish company Rock and Lake which provides accommodation and activities. The main objectives of this work were ...
  • The Global Challenges of Harvesting and how the CTL method can respond to them 

   Lahtinen, Matti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   The harvesting is examined globally and the factors that could increase the popularity of Cut to length method are listed. Also the benefits of CTL method and its suitability to different parts of the world are introduced. ...
  • GlobalGAP-standardi vihannestuotannossa 

   Tuominen, Riina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa tietoa siitä, miten yritys voi valmistautua GlobalGAP-sertifiointiin ja kuinka viljelijät kokevat laatujärjestelmän. Työssä perehdytiin myös siihen, mitä GlobaGAPlaatujärjestelmä vaatii ...
  • Gluteenittomat elintarvikkeet : Selvitys elintarvikkeiden gluteenittomuudesta Keski-Pohjanmaan alueen yrityksissä 

   Laamanen, Emma (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin Keski-Pohjanmaan alueen elintarvikkeiden gluteenittomuutta uuden EU-säädöksen valossa. Erityisesti tarkasteltiin elintarvikelaitoksien ja – yrityksien oma-valvonnan ja valmistustapojen ...
  • Gluteenittomuus elintarvikkeissa : Gluteenittomuuden selvitys elintarvikkeista Jyväskylän alueen elintarvikelaitoksista ja -yrityksistä 

   Heinonen, Riikka; Turunen, Emmi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella elintarvikkeiden gluteenittomuutta ja siihen liittyviä tekijöitä, kuten gluteenittomia tuotteita käsittelevien yrityksien ja laitosten omavalvontaa sekä gluteenittomien ...
  • Golfkentän kunnostukseen käytettävien rahavarojen kohdentaminen : Case Mikkelin Golf 

   Kellman, Kai (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää golfkentän kunnostukseen käytettävän rahan kohdentamista. Tutkimusongelmana oli selvittää, mitä mieltä Mikkelin Golfin jäsenet ovat kentän kunnosta ja mitkä kentän osa-alueet ...
  • A good seller from customers' point of view : How to develop sellers with Human Resource Management? 

   Hansén, Juuli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   The aim of the thesis was to find out what a good clothing store seller is like from customers’ point of view and moreover, to make suggestions to Seppälä Oy how to develop their sellers with Human Re-source Development ...
  • Graafinen ohjeisto roller derby -joukkueelle 

   Puhakka, Katja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni käsittelee graafisen ohjeiston suunnittelua ja toteutusta kuvitteelliselle roller derby –urheiluseuralle. Projektin alkaessa mukana oli todellinen toimeksiantaja, mutta lopulta jatkoin työn loppuun ...
  • Graafisen ilmeen suunnittelu Mäntyharjun kunnalle 

   Tohola, Leena (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheeni oli suunnitella graafinen ilme Mäntyharjun kunnalle sisäisen materiaalin integ-roimiseksi ja suunnitella tunnus, joka kuvastaisi Mäntyharjun kuntaa. Toimeksiantajana oli Mäntyharjun kunnan perustama ...
  • Green Care varhaiskasvatuksessa : Luontotoiminnan vahvistaminen päiväkodissa 

   Vilen, Nina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena on vahvistaa Tikanpellon päiväkodin luontotoimintaa ja vahvistaa Green Care -ajatusta (GC) osaksi päiväkodin luontotoimintaa. Opinnäytetyöllä pyritään lisäämään luontotoiminnan tavoitteellisuutta ...
  • Guerilla Marketing:New concept in practice : Sport Master Case 

   Kudryavtseva, Alena (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   In today’s highly competitive business environment there is a strong need for solid marketing strategies to bring new customers and increase profits. The main purpose of this thesis is to examine a new, but highly effective ...
  • Guidelines for entrepreneurship training in rural areas 

   Mattila, Marita
   D: Free-form Publications – Vapaamuotoisia julkaisuja 66 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   The partners in the European Flagship project called Sustainable rural development through youth participation, innovation and entrepreneurship 2012-2015 identified a lack of common knowledge of efficient education and ...
  • GWT - Sovelluskehys käyttöliittymän toteuttamiseen : Käyttöliittymän toteuttaminen UiBinder-sovelluskehyksellä 

   Niskanen, Jonne (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä vastataan työn toimeksiantajana toimivan Observis Oy:n tarpeeseen saada selvitys nykyisen UiBinder-sovelluskehyksen soveltuvuudesta yrityksen käyttöön. Yritys on käyttänyt tähän asti GWT-sovelluskehityspr ...
  • Haastattelurunko lihavuuden takia ensikäynnille tulevan haastatteluun 

   Kuhmonen, Minna-Maria; Kontulainen, Anna-Kaisa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena on yhdenmukaistaa Mikkelin keskussairaalan sisätautien poliklinikalle lihavuuden takia ensikäynnille tulevien potilaiden haastattelukäytänteitä ja haastatteluja tekevien sairaanhoitajien työtä. ...
  • Haastavasti käyttäytyvä asiakas fysioterapiassa 

   Huhtala-Lanki, Sini (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Fysioterapeutit työskentelevät monenlaisten asiakkaiden kanssa ja monenlaisissa ympäristöissä. Pääosin asiakkaat ovat tyytyväisiä fysioterapeuttien palveluihin, mutta joskus eteen voi tulla tilanne, jossa asiakas syystä ...
  • Haasteena lastenreuma : Vanhempien kokemuksia lastenreuman vaikutuksista perheen hyvinvointiin 

   Heikkinen, Heini; Holpainen, Johanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä siihen, millaisia haasteita lastenreumaa sairastavien lasten vanhemmat kohtaavat, millaisia selviytymiskeinoja heillä on haasteiden kohtaamiseen ja millaista tukea vanhemmat tarvitsevat. ...
  • Haasteita kiintymyssuhteessa 

   Kytölä, Nina; Korhonen, Pia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen merkitystä kou-luikäisen lapsen arjesta selviytymiseen koulupäivän aikana. Teoriatiedon lisäksi työssä on käytetty ha-vainnointia ja ...