Viitteet 1492-1511 / 3415

  • M-Files-ohjelmiston käyttöönotto sähkö- ja automaatiodokumenttien hallintaan 

   Toivanen, Pasi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja on Etteplan Design Center Oyj. Opinnäytetyön tavoitteena on käsitellä dokumenttien hallintaa ja siihen tarkoitetun M-Files dokumenttien hallintaohjelmiston valmistelemista käyttöönotettavaksi ...
  • Maahanmuuttajahoitajan polku työelämään Suomessa 

   Aronen, Irina; Suhonen, Marja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ulkomaalaistaustaisten hoitajien kokemuksia opiskelustaan sosiaali- ja terveysalalla Suomessa sekä heidän toiminnastaan suomalaisessa työympäristössä. Tutkimuksessa on ...
  • Maahanmuuttajanaisten kotoutuminen ja työllistymisen tukeminen Mikolon käsityöpajassa Mikkelissä 

   Kurvinen, Minna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössäni kartoitettiin Mikolon käsityöpajassa työskennelleiden maahanmuuttajanaisten omia kokemuksia kotoutumisesta ja työllistymisestä. Työssä selvitettiin auttoiko työjakso maahanmuuttajia työllistymään avoimille ...
  • Maahanmuuttajat ja yrittäjyys : tilastoja, tukea ja tarinoita Etelä-Savosta 

   Kiuru, Pertti; Mochnikova, Elena; Nemilentsev, Mikhail; Tervaniemi, Tiina
   D: Vapaamuotoisia julkaisuja - Free-Form Publications 70 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Yrittäjyydestä on tullut varteenotettava vaihtoehto muuttuvilla työmarkkinoilla. Itsensä työllistäminen eri muodoissaan on jatkossa yhä merkittävämpi vaihtoehto myös maahanmuuttajille. Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden ...
  • Maahanmuuttajat suomalaisen palvelujärjestelmän asiakkaina : "Hukassa olemisen tunne on suurin silloin, kun ei tiedä mitä pitäisi kysyä" 

   Hallikainen, Minna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksessa on selvitetty asiakaslähtöisen Bikva-arviointimallin avulla, millaisia kokemuksia ei-pakolaistaustaisilla maahanmuuttajilla on ollut palvelujärjestelmän asiakkaina maahanmuuton alkuvaiheessa ja nykytilanteessa, ...
  • Maahanmuuttajataustaisen lapsen suomen kielen kehityksen tukeminen päivähoidossa 

   Vihavainen, Anniina; Laamanen, Senni (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössämme selvitimme yhden Etelä-Savon kunnan päivähoidon työntekijöiltä kuinka maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen kehitystä tuetaan, miten tukitoimet ja lasten tarpeet kohtaavat sekä millaisia haasteita ...
  • Maahanmuuttajavanhempien kokemuksia päivähoidosta Mikkelissä 

   Manninen, Inni (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.1.2011 Tekijä(t) Inni Manninen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosionomi (AMK) Nimeke Maahanmuuttajavanhempien kokemuksia ...
  • Maahanmuuttajien kokemuksia alkuvaiheen ohjauksesta ja neuvonnasta Ylä-Savossa 

   Viinikainen, Anni (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Viimeisten parin vuosikymmenen aikana huomattavasti lisäännyt maahanmuutto Suomeen on kasvattanut tarvetta uusille muuttajille suunnattujen palveluiden kehittämiselle ja lisäämiselle suomalaisessa yhteiskunnassa. Luotettavan ...
  • Maahanmuuttajien terveyskäyttäytyminen : kyselytutkimus maahanmuuttajille 

   Tiittanen, Soili; Haapala, Anne; Parviainen, Tiina; Käyhkö, Sinikka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kartoittaa Keski-Karjalan kunnissa (Kesälahti, Kitee, Tohmajärvi ja Rääkkylä) asuvien maahanmuuttajien terveyskäyttäytymistä ja selvittää maahanmuuttajien toiveita liikuntalajeista, joita ...
  • Maahanmuuttajien työllistyminen ja työyhteisön jäseneksi tuleminen 

   Viljakainen, Mari; Jousmäki, Susanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää maahanmuuttajatyöntekijöiden työnhakua ja työyhteisön jäseneksi tulemista. Yhteistyötahona opinnäytetyön tutkimuksessa toimi eräs vanhusten tehostettu palveluasumisyksikkö Mikkelissä. ...
  • Maahisten matkassa - hyvinvointiteemaisen viikonlopun suunnittelu ja toteutus : Case: Chippewa Range 

   Kortelainen, Henna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää hyvinvointiteemainen matkailutuote hevos- ja matkailutila Chippewa Rangelle. Lisäksi selvitetään asiakkaiden tyytyväisyyttä kyseiseen Maahisten matkassa -matkapakettiin ja sen ...
  • Maailmankauppa Mangon tuotetietokansion uudistaminen 

   Hirvonen, Kaisa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoite oli uudistaa Maailmankauppa Mangon tuotetietokansio. Maailmankauppa Mango on Jyväskylän kehitysmaayhdistys ry:n ylläpitämä Reilun kaupan erikoismyymälä ja toimii työn toimeksiantajana. ...
  • MAAILMANPYÖRÄ-TAPAHTUMAKONSEPTI : Monikulttuurisen tapahtuman konseptin luonti Turun kaupunginkirjaston kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaan 

   Ahlberg, Anni (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on luoda uusi monikulttuurinen tapahtumakonsepti Turun kaupunginkirjastolle. Tapahtuman nimi on Maailmanpyörä ja se järjestetään ensimmäistä kertaa Turun ollessa Euroopan kulttuurip ...
  • Maalämmön kannattavuus teollisuuskiinteistössä 

   Heikkinen, Olli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työssä tehtiin kannattavuuslaskema teollisuuskiinteistön lämmitysjärjestelmän vaihtamiselle. Kohteesta haluttiin myös tietää maalämmön takaisin maksuaika kyseiselle kiinteistölle. Korkokantana laskuissa käytettiin maltillista ...
  • Maalämmön kannattavuuslaskenta 

   Lahikainen, Juho (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää maalämmön kannattavuutta vanhan lämmitysjärjestel-män tilalle. Investoinnin kannattavuutta tarkastellaan pääasiallisesti kahden kiinteistön osalta, joiden energiankulutukset ...
  • MAALÄMPÖPUMPPULABORATORIO OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 

   Räisä, Jukka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää oppimisympäristö LVI-alan opiskelijoille. Toimeksiantajana oli Mikkelin ammattikorkeakoulu. Työ aloitettiin tekemällä olemassa olevalla maalämpöpumpulla mittauksia ja analysoimalla ...
  • Maalämpöpumpun mittaus-ja ohjausjärjestelmä 

   Röksä, Jari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä kuvataan kuinka Mikkelin Ammattikorkeakoulun LVI-laboratorion uusittuun maalämpöpumppujärjestelmään rakennettiin ja ohjelmointiin uusi nykyaikainen mittaus- ja ohjausjärjestelmä. Mittaus- ja ohjausjärjestelmän ...
  • Maaningan viemäriverkoston saneerauskohteiden priorisointi 

   Laari, Henri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa viemäriverkoston saneerattavat verkoston osat, määritellä niille saneerausjärjestys ja -menetelmä. Tuotos oli viemäriverkoston saneeraussuunnitelma ja sen priorisointi. Opinnäytetyön ...
  • Maanmuokkauksen laadun kehittäminen : Metsä Group Kuopion piiri 

   Nuutinen, Jaakko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työssäni tein tutkimuksen maanmuokkauksen laadusta ja sen kehittämisestä. Tutkimus tehtiin Metsä Groupin toimeksiantona ja se toteutettiin Kuopin piirin alueella. Keräsin tutkimukseen aineistoa maastotarkastuksilla keväällä ...
  • Maantietunneleiden ilmanvaihto 

   Airola, Erno (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena oli kerätä tietoa maantietunneleiden ilmanvaihdosta, sitä koskevista määräyksistä ja ilmanvaihdon mitoituksesta. Tavoitteena oli maantietunnelitietopaketti, joka oli hyödyksi ...