Viitteet 1855-1874 / 3415

  • N2-luokan kuorma-auton muuttaminen M1-luokan autoverovapaaksi matkailuautoksi 

   Ahtiainen, Matti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli muuttaa N2-luokan Mercedes-Benz Sprinter -kuorma-auto M1-luokan autoverovapaaksi matkailuautoksi sekä antaa muutoskatsastamisesta autoverovapaaksi matkailuautoksi kiinnostuneille tahoille ...
  • Nainen työparina, kokemuksia ensihoitotyössä 

   Sairanen, Anita; Nokelainen, Lotta; Sairanen, Tomi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka Etelä-Savon pelastuslaitoksella ensihoitotyössä työsken-televät kokevat työparinsa sukupuolen, onko sillä merkitystä ja vaikuttaako se työtehtävistä suoriutumi-seen. Tutkimuksesta ...
  • Naisen väkivalta näkyväksi : "naista lyödään, mutta myös nainen lyö" 

   Vuorela, Satu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Julkisuudessa väkivallan asettelu on se että mies on tekijä ja nainen uhri. Fakta kuitenkin on että noin 40 % kaikesta lähisuhdeväkivallasta on naisten tekemää ja lasten pahoinpitelyistä naisten osuus on jopa puolet. Naisten ...
  • Naisyrittäjien työterveyshuolto 

   Manninen, Anniina; Salo, Tanja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää TYKES- hankkeeseen kuuluvien naisyrittäjien työterveys-huollon tilaa. Halusimme selvittää ostavatko yrittäjät työntekijöilleen kaikenkattavat, vai lakisääteiset työ-terveyshuollon ...
  • Nasta- ja kitkarenkaiden vertailu 

   Sairanen, Henri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Suomen talvi-ilmasto asettaa erityisvaatimuksia henkilöautojen renkaille. Jäisillä teillä ajamiseen vaaditaan renkaalta erityisominaisuuksia, jotta sujuva ja turvallinen liikenne on mahdollista. Autoilijat käyvät jatkuvasti ...
  • Natiivin Android-sovelluksen ja REST-rajapinnan toteutus : Case: Tiedotepalvelu 

   Ala-Kotila, Simo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa natiivi Android-sovellus ja REST-rajapinta. Opinnäytetyö toteutettiin helsinkiläiselle palveluyritykselle Ch5 Finland Oy:lle. Yrityksellä on luotuna aikaisempi ...
  • ”Ne ovat osa minua, ne kertovat elämäntarinaani” : Tatuointien moninaiset merkitykset kantajilleen 

   Al-Khalil, Alaa; Mahlberg, Anu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytteessä tarkastelimme tatuointien moninaisia merkityksiä kantajilleen. Lisäksi halusimme selvittää ovatko tatuoidut kohdanneet erilaista kohtelua tatuointiensa vuoksi. Tutkimukseen valittiin alle 29-vuotiaita ...
  • Neglect arjessa kuntoutusopas 

   Saarinen, Kristiina; Oksa, Piia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää kuntoutusopas aivoverenkiertohäiriön myötä neglectiin sairastuneille, heidän omaisilleen ja jatkohoitopaikkoihin. Työ tulee Mikkelin keskussairaalan neurologisen kuntoutusosaston ...
  • Nestekiertoisen lämmöntalteenoton energiatehokkuuden parantaminen 

   Lahikainen, Sami (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia Mikkelin kaupungin Tilakeskukselle, saavutetaanko ilmanvaihtokoneessa olevalle nestekiertoiselle lämmöntalteenottojärjestelmälle tehtävällä putkiston sisäpuolisella pesulla ja ...
  • Nettikiusaaminen nuorisotyön haasteena 

   Sevilä, Merja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia nettikiusaamista uutena ilmiönä sekä tarkastella nuorten Internet-yhteisöjä ja yhteisöllisyyttä. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös tuoda esiin nuorten näkökulmia nettikiusaamisesta sekä ...
  • Network Atached Storage 

   Griffee, Bill (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Digital distribution of media has grown increasingly important as an additional requirement is to have this media available to multiple users. Traditionally, servers have filled this role in companies by providing storage ...
  • Network Monitoring with Zabbix 

   Shokhin, Anatolii (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Network monitoring became an essential part of any network size. It brings monitoring of network components 24/7. This provides clarity and transparency of network infrastructure and performance. With on time alert ...
  • Neuraalikudoksen mobilisointi : Itseharjoitteluopas Kuntoutuskeskus Kankaanpäähän 

   Ylinen, Terhi; Kauramäki, Taneli; Roivainen, Laura (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Neurodynamiikkaa voidaan testata erilaisilla neurodynaamisilla testeillä, joilla voidaan havaita mahdolliset neuraalikudoksen toiminnan häiriöt. Näitä häiriöitä puolestaan voidaan hoitaa neuraalikudoksen mobilisoinnin ...
  • Neuvolan esitietolomakkeen tarkastelua äitien näkökulmasta 

   Nuutinen, Piia; Pitko, Jenna; Suomalainen, Sini (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tarkastella asiakkaiden eli raskaana olevien ja synnyttäneiden näkökulmasta sairaanhoitajan työnämme valmistamaa tuotetta, joka on valmis esitietolomake raskaana oleville naisille neuvolan ...
  • Neuvolan terveydenhoitajien näkemyksiä synnytyksen jälkeisestä raskauden ehkäisystä 

   Raatikainen, Hanna; Niskanen, Niina; Roitto, Tiia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Suomessa tehtiin vuonna 2009 10427 raskaudenkeskeytystä. 36,6 % keskeytyksistä tehtiin naisille, jotka olivat synnyttäneet aiemmin. Raskaudenkeskeytyksen riski kohoaa 6−8 kuukauden aikana synnytyksestä. Tänä ajankohtana ...
  • NEW BUSINESS IDEAS FOR A START-UP ENTERPRISE OF IMPORTED APPAREL : Young consumer behavior towards garment consumption in Finland 

   Huynh, Vi; Nguyen, Thi Nam Binh (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   A main concept of this thesis is to invent a new business model for a start-up fashion company based on the research of young consumer behavior towards fashion apparel imported from Asian countries such as Vietnam and ...
  • NFG nuorten väkivallattomuuden tukijana : Elämäntaidollis-eettisen nuorisokasvatuksen vaikutuksia 

   Mustonen, Heidi-Lotta; Räisänen, Jenni (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Non Fightin Generationin (NFG) kanssa. Työssämme tutkittiin sitä, miten järjestö, joka pyrkii edistämään väkivallattomuutta, on toiminnallaan vaikuttanut toiminnassa mukana olleisiin nuoriin ...
  • "No se et sais elämässään jotain aikaan" : Siviilielämään sitoutuminen rikoksesta tuomitun silmin 

   Tolonen, Outi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Vankien sitouttaminen yhteiskuntaan ei ole helppoa, varsinkaan näinä aikoina, jolloin määrärahat ovat tiukassa ja avun tarvitsijoita on paljon. Tällöin käy helposti niin, että ne, jotka eivät voi tai pysty puolustamaan ...
  • Nokian Vuokrakodit Oy:n asukastyytyväisyyden kartoittaminen 

   Koskinen, Annika (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tutkimus tehtiin Nokian vuokrakodit Oy:n toimeksiannosta. Yritys on ottanut pääsijaiseksi tavoitteekseen laatia vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn selvittääkseen omien asiakkaidensa asukastyytyväisyyttä ja sen vaihtelua. ...
  • Non Fighting Generation ry: Yhteistyöohjaajien perehdytysohjelman kehittäminen 

   Ikonen, Tarja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Vapaaehtoistoiminta on murroksessa, jossa vapaaehtoiset kaipaavat yhä enemmän projektinomaisia lyhyitä jaksoja osallistua toimintaan. Murros vaatii organisaatiolta vapaaehtoistoimintaan liittyvän osaamisen nostamista ja ...