Viitteet 1941-1960 / 3415

  • Observations at: Russian celebration in "Anttolanhovi" 

   Efimova, Victoria (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Finland is the top direction for Russian tourists. Russian tourists introduce great deal finances in Finnish econo- my altogether and big beneficial opportunities for each Finnish organization. The thesis is concentrated ...
  • OBTAINING GOOD WATER QUALITY WITHOUT USING BIG TREATMENT PLANTS : Treatment installations in buildings 

   Ermolaev, Viacheslav (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   The subject of this thesis is use of small water treatment installations in single family houses. Usually centralized water supply is used for such cases, but this solution can be acceptable, too. Nowadays more and more ...
  • Ohitusleikkauspotilaan preoperatiivinen ohjaus : Ohjausrunko Savonlinnan keskussairaalan osasto 5A:n sairaanhoitajille 

   Suomalainen, Arto; Ketolainen, Aila; Kopra, Johanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ohjausrunko ohitusleikkauspotilaan preoperatiiviseen ohjaukseen Savonlinnan keskussairaalan sisätautien osasto 5A:lle. Opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää, mitä eri asioita osastolla ...
  • Ohjaajakoulutus leirityön kehittämisvälineenä 

   Pusa, Pekka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Lahden kaupungin nuorisopalvelut sai hallintaansa vuonna 2007 suuren maa-alueen Isorannasta, oman Naumin leirialueensa läheltä Sysmän Karilanmaalta. Tämä käynnisti tarpeen leirityön kehittämisestä. Nuorisopalveluissa tehtiin ...
  • Ohjaajan rooli lyhytelokuvatuotannossa 

   Viinanen, Marianne (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö käsittelee ohjaajan roolia ja työtehtäviä lyhytelokuvatuotannossa. Teoriaosuudessa käydään yleisesti läpi elokuvatuotannon kolme vaihetta, jotka ovat esituotanto, tuotanto ja jälkituotanto, sekä paneudutaan ...
  • Ohjauksen turvin turvallisesti kotiin : Polven tekonivelleikkauspotilaan ohjausprosessin kehittäminen 

   Torvelainen, Raija; Tolonen, Liisa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Polven nivelrikko on yksi suurimmista leikkaukseen johtaneista sairauksista Itä-Savon sairaanhoitopiirissä. Tekonivelleikkauspotilaan ohjausta on kehitetty, mutta potilaan näkökulma puuttuu. Haastetta ohjaukselle luovat ...
  • Ohjaus-DVD kaihileikkaukseen tulevalle potilaalle 

   Lempinen, Laura; Hyvönen, Ira (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyömme aiheena oli tuottaa ohjaus-DVD kaihileikkaukseen tulevalle potilaalle. DVD:n tarkoitus oli esitellä lyhyesti kaihileikkauspotilaan hoitopolku silmätautien yksikössä ja painottaa potilasohjaustilanteita. Aiheemme ...
  • Ohjauskansio terveysalan ammattilaisille ikääntyneiden tyypin 2 diabeetikoiden hoidon ohjaukseen palvelutalo Abeliin 

   Pennanen, Kaisa-Mari; Korhonen, Heidi; Silvast, Satu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Teimme opinnäytetyönämme tyypin 2 diabetesta käsittelevän ohjauskansion palvelutalo Abeliin Pieksämäelle. Kansion tarkoitus on koota yhteen ikääntyneen tyypin 2 diabeetikon hoitoon ja ohjaukseen liittyvä keskeinen tieto. ...
  • Ohjausmateriaali perhevalmennukseen 

   Suppola, Mari; Kelokaski, Sanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tuotimme terveydenhoitotyön opinnäytetyönä ohjausmateriaalin perhevalmennukseen tuotekehityspro-sessi menetelmällä. Materiaali on tarkoitettu työvälineeksi perhevalmennusta ohjaaville terveydenhoitajille. Opinnäytetyömme ...
  • Ohjausmateriaali virtsatietutkimukseen tulevalle leikki-ikäiselle ja hänen vanhemmilleen 

   Kuosmanen, Tiina; Muukkonen, Jenna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa ohjausmateriaali virtsatietutkimukseen tulevalle leikki-ikäiselle 1 - 6-vuotiaalle lapselle ja hänen vanhemmilleen. Ohjausmateriaali toteutettiin Savonlinnan kes-kussairaalan osasto ...
  • Ohje infektioastmaa sairastavan lapsen vanhemmille 

   Loikkanen, Katja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Infektioastma on yleinen astman muoto pikkulapsilla. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä vanhempien tietoisuutta lapsen infektioastmasta ja sen hoidosta heille suunnatun kirjallisen ohjeen muodossa. Ohje on tarkoitettu ...
  • OHJELMAPALVELU- JA YRITYSYHTEISTYÖKARTOITUS PUNKAHARJUN MATKAILUALUEELLA 

   Tynkkynen, Jere (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on Finland EasyHoliday Oy:n toimeksiantamana etsiä keinoja ohjelmapalveluiden ja yritysyhteistyön kehittämiseksi. Tutkimusongelmana on kuinka ohjelmapalveluiden tarjontaa ja yritysyhteistyötä ...
  • Ohjelmapalvelukansio Hiekkasärkkien Ohjelmapalvelut Oy:lle 

   Talus, Eerika (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ohjelmapalvelukansio, konkreettinen opas, ohjelmapalveluyrityksen palveluista. Työn toimeksiantaja on ohjelmapalveluyritys Hiekkasärkkien Ohjelmapalvelut Oy. Kansion ...
  • Ohjelmistojen myyntiin soveltuva verkkokauppa 

   Tick, Petri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia löytyykö ohjelmistojen myyntiin soveltuvia verkkokauppapalveluja. Verkkokaupasta asiakkaan tulisi pystyä lataamaan ostamansa ohjelmistot suoraan. Työn toimeksiantajana toimi MHG Systems ...
  • Ohjelmointi WordPress-ympäristössä : Teemat, lisäosat ja multisite 

   Poranen, Aapeli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä WordPress-julkaisujärjestelmän soveltuvuutta nykyaikaisten responsiviisten ja dynaamisten sivustojen luontiin ohjelmoijan näkökulmasta. Tavoitteena oli luoda muokattava landing ...
  • Ohjelmoitavan logiikan käyttösovellusten kehittäminen : Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 

   Ontronen, Mikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn tarkoituksena oli suunnitella ja kehittää Siemens LOGO! pienlogiikkaan pohjautuvia oppilasharjoitustöitä Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistolle. Harjoitustöitä laadittiin kolme kappaletta ja töiden aiheita ovat ...
  • Ohjelmoitavan moottorinohjausyksikön tutkiminen M50B25-ottomoottorissa 

   Löyttinen, Otto (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän työn tarkoituksena oli saada auto toimimaan paremmin, vähentää polttoaineen kulutusta ja kasvattaa huipputehoa. Tarkoituksena oli myös oppia ymmärtämään paremmin moottorinohjauksen toimintaa. Työssä asensin omaan ...
  • Ohjelmoitavien logiikoiden opetusvälineistö : Palettirata konenäöllä 

   Rintala, Markus (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn tarkoituksena oli uusia kytkennät ja rakentaa logiikka, jo käytössä olleesta palettiradasta, johon liitettäisiin DVT-konenäkökamera. Palettirata on ollut aikaisemmin opetuskäytössä Mikkelin ammatikorkeakoulussa, mutta ...
  • OIKEISIIN TÖIHIN : Ammatillisesta erityisoppilaitoksesta valmistuvan marata-alan opiskelijan työllistyminen 

   Jäntti, Eila (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia Bovallius-ammattiopistosta valmistuvan matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijan työllistymistä perustutkinnon suorittamisen jälkeen. Tutkimuksen kohteena olevat opiskelijat ...
  • Oikeudet ja velvollisuudet Kansalaisarkiston tiedonhallinnassa 

   Voutilainen, Tomi; Galkin, Denis
   A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 108 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä raportti on laadittu Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella osana Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoimaa Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus – Digitalia -hanketta. Tutkimuksen ...