Viitteet 2356-2375 / 3415

  • QR-koodin käyttö ohjelmistokehityksessä 

   Valkeapää, Tomi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   QR-koodit ovat alkaneet yleistyä älypuhelinten kasvavan suosion myötä. Koodien käyttömahdollisuudet ovat hyvin monipuoliset ja käyttöön vaaditaan vain QR-koodeja lukeva ohjelmisto sekä kameralla varustettu älypuhelin tai ...
  • Raakapuun tuonti Venäjältä Suomeen yleisesti : Rauta- ja maanteitse 

   Kärnä, Jenni (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Raakapuuta tuodaan Suomeen Venäjältä suuria määriä vuosittain. Raakapuun tuonnilla Suomeen Venäjältä on pitkät perinteet ja sen tuonti kiihtyi entisestään 1960-luvulta lähtien. Raakapuun tuonnin syynä on, että sitä on tuotu ...
  • RADIOPUHELINJÄRJESTELMÄN : KSS Verkko Oy:lle 

   Kohopää, Pasi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   KSS Verkko Oy:n vanha 80 MHz:n taajuudella toimiva radiopuhelinjärjestelmä oli tullut elinkaarensa loppusuoralle. KSS Verkko Oy tarvitsee suurhäiriöiden varalta toimintaansa luotettavaa ja mahdollisimman vähän häiriölle ...
  • RADIUS Authentication in wireless lab environment 

   Kasiulynas, Petras (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   The aim of the thesis was to learn and research the development of the Wi-Fi access control methods. This topic will be covered in a chronological order starting from old open-access networks ending to modern methods used ...
  • RADIUS server as centralized authentication 

   Opikhalov, Dmitry (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   The purpose of this thesis was to examine the field of authentication and authorization for wireless users connected to Central Authentication Server. The topic has gained certain popularity over the last decade because ...
  • Rahdituspainojen oikeellisuus kuljetusyrityksessä 

   Virtanen, Piia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, onko kuljetusyrityksen palvelu hinnoiteltu oikein. Itse hintoja ei tässä opinnäytetyössä käsitellä. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin lähetyksen rahdituspainon oikeellisuutta, koska ...
  • Raikuun luontopolun virkistys- ja matkailukäytön kehittäminen 

   Honkanen, Tea (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni on tutkimuksellinen kehittämistehtävä, jonka tarkoituksena oli laatia suunnitelma Salpalinjan nähtävyyskohteen, Raikuun luontopolun, virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi. Kehittämistehtäväni tavoitteena ...
  • Rakenne- ja toimintaympäristön muutokset yrittäjäjärjestön toiminnassa : Jäsenistön odotukset Etelä-Savon Yrittäjiltä 

   Hytönen, Mirja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tiivistelmä Tämän tutkimuksen tavoitteena oli koota lisätietoa Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2012 tekemän järjestökyselyn perusteella ilmenneistä Etelä-Savon Yrittäjien toiminnan kriittisistä tekijöistä. Nämä tekijät ...
  • Rakennuksen alipaineisuuden vähentäminen rakennuksen terveellisyyden lisäämiseksi 

   Harju, Riitta (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Ilmanvaihtoa tarvitaan rakennuksissa terveellisen ja viihtyisän sisäilman ylläpitämiseen. On viitteitä siitä, että ilmanvaihto voi rakennuksissa edesauttaa epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan. Ilmanvaihtojärjestelmän ...
  • Rakennuksen ilmanvaihdon energiaselvitys 

   Myllykoski, Thomas (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Suomessa rakennusten energiankulutukseen kiinnitetään nykyään paljon huomiota. Suomen ympäristöministeriö on asettanut selkeät määräykset rakennusten energiatehokkuutta varten, jota varten ympäristöministeriö on laatinut ...
  • Rakennuksen tiiviysmittaus 

   Leppänen, Tommi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka rakennuksen tiiviys mitataan erillisellä painekoelaitteistolla ja rakennuksen omilla ilmanvaihtolaitteilla. Opinnäytetyöni tilaaja on Insinööritoimisto Jormakka Oy. ...
  • Rakennusautomaatiojärjestelmän käyttö ilmastointikoneen lämmöntalteenoton toiminnan seurannassa 

   Tarhonen, Kari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksen X-rakennuksessa sijaitsevaa ilmanvaihtokonetta ja sitä, miten rakennusautomaatiojärjestelmä soveltuu koneen energiatehokkuuden ...
  • Rakennushankkeiden loppusiivouksen onnistuminen : Case: Kotkan kaupungin Tilapalvelu 

   Järvinen, Leena (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Rakennushankkeen loppusiivous on uudis- ja korjausrakentamisen viimeisiä tehtäviä ennen kuin tilat luovutetaan asiakkaalle. Loppuvaiheen kiire ja taloudellinen tilanne heijastuu usein loppusiivouksen tasoon. Tämän opinnäytetyön ...
  • Rakennuspalveluiden arvonlisäverotuksen soveltaminen Suomen evankelis-luterilaisissa seurakunnissa 

   Hirvonen, Jaana (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Kirkkohallitus. Tutkimusongelmana on se, miten rakennus-palveluiden arvonlisäverotusta sovelletaan Suomen evankelis-luterilaisissa seurakunnissa. Tutkimuksen tarkoituksena on saada ...
  • Rakennusperintömiljöön digitaalinen tallentaminen : Liehtalanniemen museotila, Puumala 

   Nieminen, Kari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Mikkelin ammattikorkeakoulu hallinnoi vuosina 2008-2011 Viva3-menetelmäkehityshanketta, jossa kehitetään digitointiprosesseja. Hankkeen 3D-osiossa perehdytään siihen, millaisilla menetelmillä voitaisiin kerätä kolmiulotteista ...
  • RAKENNUSSÄHKÖISTYSOHJELMAN SUUNNITTELUTYÖKALUJEN KEHITYS/ KÄYTÖN TEHOSTAMINEN 

   Luotola, Erno (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tilaajana toimi Protacon Oy ja sen rakennussähköistysosasto. Protacon Oy on suomalaisen Protacon Group konsernin tytäryhtiö. Protacon Group on teknologia-alan suunnittelu- ja palvelukonserni, joka tuottaa ...
  • RAKENNUSTEN ILMATIIVIYSMITTAUS : Hyödyt rakentamisessa 

   Hartikainen, Jesse (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä ilmatiiviysmittaus omakotitalokohteeseen ja perehtyä mitta-uksesta saataviin hyötyihin. Tiiviysmittauksella selvitettiin talon ulkovaipan ilmanpitävyys. Alkuun tutkittiin ...
  • Rakennusten lämmitysenergianlaskentamalli : Kehityshankkeen esiselvitys 

   Aalto, Kirsi-Marja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä esiselvitys Tilastokeskuksessa käytössä olevan rakennusten lämmitysenergian laskentamallin nykytilasta ja käytössä olevan menetelmän soveltumisesta tarvittavien tietojen tuotantoon. ...
  • Rakennuttamispalveluiden kehittäminen ja markkinointi sähköverkkoyhtiöille 

   Laine, Jarkko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutustua sähköverkkoihin, niiden liiketoimintaan sekä rakennuttamiseen ja valvontaan sähköverkkoympäristössä. Lisäksi opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa sekä kehittää rakennuttamis ...
  • Rakentamispalveluiden käännetyn verovelvollisuuden vaikutukset : Tilitoimisto X:n rakennusalalla toimiviin asiakkaisiin A, B ja C 

   Cederström, Maria (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Suomessa otettiin käyttöön 1.4.2011 rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus. Käännetyllä verovelvollisuudella tarkoitetaan, että rakentamispalvelun myynnistä ja henkilöstön vuokrauksesta rakentamispalvelua varten, ...