Viitteet 3078-3097 / 3415

  • Uima-altaan huuhteluveden lämmöntalteenotto 

   Heinikainen, Antti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityön tavoitteena oli tutkia uimahallien vedenkäsittelyjärjestelmässä käytettävää lämmöntalteenottojärjestelmää ja sen taloudellista hyötyä. Insinöörityön tavoitteena oli myös koota tietoja uima-allastekniikasta, ...
  • Ulkoinen markkinointi ja tiedotus : Palokuntien SM-kilpailut 2010 & Turvallisuuspäivä 

   Krasila, Henriikka; Suutari, Johanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää kuinka ulkoinen markkinointi ja tiedottaminen tulisi järjestää Palokuntien SM-kilpailujen 2010 ja Turvallisuuspäivän muodostamalle tapahtumalle. Toimeksiantaja työllemme oli ...
  • Ulkoistamisen vaikutus kuluttajan ostokäyttäytymiseen ja asenteisiin 

   Hurskainen, Pekka; Laitinen, Anssi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli tutkia kuluttajien mielipiteitä ulkoistamista kohtaan ja selvittää kuinka se vaikuttaa heidän ostokäyttäytymiseensä. Tutkimuksen avulla selvitimme myös ulkoistamisen tuomista vaikutuksista ...
  • Ulkomaalaisen korkeakouluopiskelijan integroituminen työyhteisöön : Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi-hanke 

   Pihlajamaki, Mari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni aiheena ovat ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat, ja se on tehty hankkeelle Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi. Tutkimuksen kohteena ovat hankkeessa mukana olleet yritykset ja tarkoituksena ...
  • Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi : Kokemuksia ja esimerkkejä 

   Kähkönen, Anna
   Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports, A:79 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
  • Ulospuhalluslaitteen tuotekehitys 

   Lehmusvuori, Ville (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä kehitettiin ja suunniteltiin uutta katolle sijoitettavaa ulospuhalluslaitetta Jeven Oy:lle. Uuden ulospuhalluslaitteen on tarkoitus estää veden pääsy jäteilmakanavaan ja toimia pienellä painehäviöllä ...
  • UNDERSTAND YOURSELF AND OTHERS : Towards smoother intercultural communication in Nepal 

   Hokkanen, Pia-Maria (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   The purpose of this work was to understand cultural values and verbal communication styles of Finland and Nepal. The objectives were to find out ways to reduce the challenges in intercultural communication. The work focused ...
  • Unityn 2D-fysiikkamoottori 

   Ketola, Olli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena on tutkia Unityn 2D-fysiikkaamoottorin ominaisuuksia. Teoriaosuuden alussa käydään läpi, mitä pelimoottoriohjelmistot ja fysiikkamoottorit ovat ja millaisia ominaisuuksia ne sisältä-vät. Teoriaosuuden ...
  • Unta ja unelmaa : Puvustus musikaaliproduktioon 

   Niskanen, Liisa; Volotinen, Iina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyömme toimeksiantajana oli Savonlinnan Taidelukio, joka toteutti yhteistyössä ulkomaalaisten oppilaitosten kanssa musikaalin keväällä 2010. Produktio oli osa Comenius-hanketta, jossa oli mukana nuoria Turkista, ...
  • UPM Myllykosken asuntojen sähkönjakelun siirtäminen osaksi KSS Verkko Oy:n jakeluverkkoa 

   Kuvaja, Kai (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   UPM Myllykoski Oy:n omistamat asunnot on tarkoitus siirtää osaksi KSS Verkko Oy:n jakeluverkkoa. Nykyinen sähköverkko on rakennettu vanhaan tehdasympäristöön. Työssä pyrin selvittämään nykyisen verkon hyödyntämisen ja ...
  • UPM-Kymmene, Kymin sellutehtaan varasähköjärjestelmä 

   Huimala, Janne (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää UPM Kymin sellutehtaan varasähköjärjestelmän toimintaa ja kytkeytymistä automaatiojärjestelmään sellutehtaan osana toimivassa talteenotossa. Työssä selvitettiin talteenoton ...
  • UPM-Kymmene, Kymin sähköenergiamittausten kehittäminen 

   Laherto, Jukka-Pekka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää UPM-Kymmene Kymin sähköenergian mittaustietojen keruuta. Työssä selvitetään Kymin sähköenergiamittausten nykytilanne, jonka perusteella mietitään kuinka sitä voisi parantaa. ...
  • Urapolutus asiantuntijuuden kehittäjänä 

   Sanisalo, Jarkko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena oli Kuntien Tiera Oy:n osaamisen johtaminen urapolkuajattelua käyttäen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli syventää urapolkujen ymmärrystä koko organisaatiossa ja sitä, miten urapolkuajattelua ...
  • Urheilevan kouluikäisen ravitsemus ja lepo : Koulutus 12-13-vuotiaille juniorijääkiekkoilijoille ja heidän vanhemmilleen 

   Forsman, Noora; Puntanen, Hanne; Toivanen, Anni (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli järjestää koulutukset Mikkelin Juniori-Jukureiden 12–13-vuotiaille pelaajille ja heidän vanhemmilleen ravitsemuksesta sekä unesta ja levosta. Järjestimme molempien ikäluokkien pojille omat ...
  • Urheiluorganisaation kriisiviestintä : Jukurit HC Oy - kriisiviestintäsuunnitelma 

   Kleimola, Jenni (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia vuonna 1970 perustetun jääkiekkoseura Mikkelin Jukurien viestintää sekä valmiuksia toimia kriisitilanteissa. Tarkoitus on pohtia seuran viestinnän vahvuuksia, kehittämiskohteita ...
  • Urheilupuiston yläkouluikäisten tyttöjen HPV-rokote 

   Torn, Sari; Marttinen, Katja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössämme tarkoituksena oli selvittää mitä yläkouluikäiset tytöt tietävät HPV-rokotteesta ja mitkä asiat vaikuttivat rokotteen ottamiseen. Selvitimme myös, miten rokotteen ottaminen vaikuttaa yläkouluikäisten ...
  • Urheiluseura Hatsinan sponsoriyhteistyö ja markkinointiviestintä 

   Nissinen, Sanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli toimeksiantajana toimivan urheiluseura Hatsinan markkinoinnin tehostaminen ja sponsoriyhteistyön kehittäminen. Tavoitteen saavuttamiseksi laadin seuralle alustavan markkinointiviestintäsuunnitelman. ...
  • Urheiluvammojen ennaltaehkäisy, ensiapu ja hoito D- ja C-ikäisillä juniorijääkiekkoilijoilla 

   Jaakkonen, Aku; Hahl, Hanna; Kuukka, Anssi; Pajari, Jesse (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Saimme toimeksiannon opinnäytetyöhömme Juniori-Jukurit ry:ltä, joka on mikkeliläinen juniorijääkiekkoseura. Opinnäytetyömme on osa Suomen jääkiekkoliiton projektia Operaatio urheilullinen elämäntapa, jota Juniori-Jukurit ...
  • Usage of wastewaters as a heat source for a heat pump operation 

   Kostrova, Kseniia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   A significant improvement in economic and environmental performance of production thermal energy can be achieved by using heat pumps. Whereas ground waters, an air and a ground itself are well-known and explored heat ...
  • Use of the Internet in Luxury Travel Business at Renshaw Travel 

   Malyutin, Kirill; Mäntynen, Tuomo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   The main objective of the research was to find out and analyze the most suitable and most profitable online sources for Renshaw Travel to promote its services on the Internet. Nowadays, it is quite essen-tial to have the ...