Viitteet 3292-3311 / 3415

  • Wastewater Treatment in Kathmandu : Management, Treatment and Alternative 

   Regmi, Shakil (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Main aim of this thesis was to understand the wastewater situation in Kathmandu, Nepal and its impact in natural water stream, how it is managed and treated. After understanding the scenario of wastewater treatment in ...
  • Water Analysis for Agriculture in Hanoi : A comparison with national standards 

   Nguyen, Tuan (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Water quality is a significant issue especially in developing countries like Vietnam but it has not received adequate consideration. The main objective of this thesis is to study the water quality of four inner Hanoi’s ...
  • WATER HYGIENE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF WATER RESOURCES IN DEVICHOUR VDC, NEPAL 

   Koponen, Jari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   The main aim of this bachelor’s thesis was to research and clarify the overall situation of drinking water and its related issues in Devichour VDC for project cooperators CODEF and KEMA in Livelihood improvement and ...
  • Water Quality Analysis Using Machine Learning Algorithms 

   Shkurin, Aleksei (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Data analysis is one of the key engines of progress in most of areas of the research in natural sciences, including environmental sciences. Nowadays, continuous development and technological progress provide us with universal ...
  • “We want the joy of the international atmosphere” : Tehdas 108:n ja freiLandin yhteistyö 

   Mertanen, Meiju (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli laadullisen tutkimusmenetelmän avulla selvittää suomalaisen Tehdas 108:n ja saksalaisen freiLandin yhteistyön mahdollisuuksia, haasteita ja ideoita. Nämä kaksi kulttuurikeskusta on rakennettu ...
  • Web control system of mobile platform : part of the “Roboteh” project 

   Klimenko, Vitalii (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   The final thesis corresponds a development of web control system through which anybody can control the mobile robo-platform by using common device with a web browser and Internet connection. The system gives good mechanisms ...
  • Web crawler – Case: WorldSome Oy 

   Laasonen, Niko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä tutkin web crawlereiden toimintaa ja toteutin WorldSome Oy:lle tarkoituksiinsa sopivan web crawler -palvelun käyttöliittymineen. Työssä oli oleellista selvittää voidaanko vaatimuksien mukainen sovellus ...
  • Web Design using Joomla CMS : Module Development using jQuery for Joomla CMS 

   Nadiri, Izzat (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   MHG Systems is worldwide known ERP company. Starting from 2011 MHG Systems started upgrading website. My task was to create a website with modern modules for them. The goal was to create a modern website, which should be ...
  • Web Development project with JavaEE 

   Shakhov, Anatolii (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   The aim of the study is to create a web application (internet auction) for the Company X from the scratch. The application is based on Java platform and it allows people to sell and buy items using a fixed price or a bidding ...
  • WEBGL-SOVELLUSKEHITYS : Peliohjelmointi Three.js-apukirjaston avulla 

   Piispanen, Otto (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   3D-grafiikka ja virtuaalinen todellisuus ovat olleet yhdessä yksi eniten tietokoneiden kehitystä eteenpäin vievistä voimista. 3D-grafiikan piirtäminen on ollu 1990-luvun alkuun asti hyvin hidasta, koska eri laitteille on ...
  • Website Programming Based On J2EE 

   Han, Youjia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   During the last decade, websites have become increasing popular all over the world. Almost every company has its own website. The tools for web developers are becoming more diversified. In this thesis, I choose J2EE ...
  • Windows Deployment Services : Esiasennuspalvelin 

   Ahonen, Arto (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyöni aiheena on Windows Deployment Services, jonka tarkoituksena on toimia esiasennus-palvelimena Windows-käyttöjärjestelmien levykuvien jakamiseen sekä asentamiseen. Opinnäytetyö to-teutettiin yhteistyössä ...
  • Windows Phone Storen käyttöönotto 

   Henttonen, Kalle (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on opastaa, kuinka Windows Phone 8.1 -sovelluksen lisääminen Windows Phone Storeen tapahtuu alusta loppuun. Käytännön esimerkkinä on tarkoituksena tehdä Unityl-lä pelisovellus, joka ...
  • Windows Server 2012 : Hyper-V 

   Gaskin, Jonathan (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua virtualisointiin ja Microsoftin uuteen Windows Server 2012 -palvelinkäyttöjärjestelmään ja Hyper-V- rooliin. Tavoitteena oli myös selvittää uudistetun Hyper-V:n ominaisuuksia ...
  • Wireless Power in Passive RFID 

   Wu, Shen (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Radio-frequency Identification (RFID) technology has many applications in various fields. Compared to a traditional Auto-ID system, the RFID technology has many advantages. Firstly, the identification of tags is more ...
  • Wireless sensor networks controlled with PIC microcontrollers and Zigbee protocol 

   Infantes Diaz, Juan Antonio (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   When we thought about installing our house with home automation and we went to the market to see what were the technologies that were being used, we found the X-10 protocol as a Home Automation standard protocol. Although ...
  • WLAN-salausmenetelmät ja tietoturva 

   Havukainen, Kalle (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän työn tavoitteena oli selvittää, ovatko langattomien verkkojen salausmenetelmät turvallisia. Työssä tutustuttiin kevyesti myös eri antennityyppeihin. Testauksessa käytettiin Backtrack-ohjelmistoa. Linux-pohjaisena ...
  • WWW-SIVUSTON VERKKONÄKYVYYDEN OPTIMOINTI 

   Tarvainen, Juha-Pekka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön teoriaosuuden tarkoituksena oli tutkia ja kuvailla niitä keinoja, joita WWW -sivustolle voidaan harkita tehtävän, kun pyrkimyksenä on saavuttaa mahdollisimman korkea hakukonerankkaus. Teoriaosassa kerrotaan ...
  • Wäläkky Keski-Savon Uusyrityskeskus ry:n yritysneuvontapalveluiden kehittäminen asiakkaiden kokemuksten pohjalta 

   Silvennoinen, Mirja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Yrittäjyys on yksi yhteiskunnan kehitystä eteenpäin vievistä voimista. Yhteiskunta tukee yrittäjyyttä monilla eri keinoilla parantaakseen yritysten toimintaedellytyksiä, mm. yrityksen perustamisesta on tehty helpompaa ja ...
  • Yhdessä eteenpäin tai sitten ei : Hoitajien järjestäytymisdiskurssit epävarmassa työmarkkinatilanteessa 

   Lindgren, Anne (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Yleinen järjestäytymisaste on laskenut maassamme viimevuosina. Opinnäyte kuvaa hoitajien järjestäytymisdiskursseja epävarmassa työmarkkinatilanteessa. Diskurssi on yhdenlainen puhetapa, joka kuvaa sosiaalista todellisuut ...