- Selaus syöttöajan mukaan Mikkelin ammattikorkeakoulu

  • Liiketoimintasuunnitelma 

   Nishimura, Akiko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää millaisia japanilaisia tuotteita kannattaa myydä suomalaisille. Tarkoitukseni on perustaa yritys Savonlinnaan vuoden 2017 aikana. Yritykseni tulee olemaan monialayritys jossa japanin ...
  • Opas videoiden hyödyntämiseen pk-yritysten sisältömarkkinoinnissa 

   Hyvönen, Salla (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön aiheena ovat videot osana pienten ja keskisuurten yritysten sisältömarkkinointia. Työn toimeksiantajana on Mikkelin Ammattikorkeakoulun hallinnoima Digitaalisuudella ja prosessien hallinnalla tuottavuuteen ...
  • Nuoret Suomen kannabisuutisoinneissa vuonna 2014 

   Jääskeläinen, Lauri; Erkintalo, Jonna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Kannabis näyttäytyi mielipiteitä jakavana aihealueena vuonna 2014 Suomen uutismediassa. Yhdysvaltojen eri osavaltioissa tapahtunut kannabiksen laillistaminen kiihdytti laillistamiskeskustelua myös Suomen uutisissa. Yleisten ...
  • Jälkihuolto nuorten huumekuntoutuksessa 

   Valli, Maija (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Nuorten huumekuntoutusten maksusitoumukset ovat lyhentyneet merkittävästi. Ennen nuorten huume-kuntoutukset kestivät 4-6 kuukautta, nykyään ne ovat 3- 4 kuukautta. Lyhentyneiden kuntoutusjaksojen tuomaa haittaa voidaan ...
  • TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN YKSIKÖSSÄ 

   Koulu, Mari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyöni tilaajana on työhyvinvointiakatemia-hanke. Työhyvinvointiakatemia-hankkeen tarkoitus on luoda eteläsavolaisille laadukkaampaa työelämää ja kehittää työntekijöiden jaksamista tukevia toimintamalleja. Erityisenä ...
  • User Experience Design (UX Design) in a Website Development : Website redesign 

   Orlova, Mariia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   The purpose of the study was to implement an approach of user experience for a website design. Mostly, I concentrated on revealing and understanding the concepts of UX design which include usability, visual design and human ...
  • Responsive Scrollable Dynamic User Interface on iOS 

   Topchii, Richard (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   The purpose of this thesis was to investigate new ways of programming the user interfaces on iOS, so that they would satisfy both the performance requirements and would be convenient to use for developers. Nowadays the ...
  • Asuinrakennuksen energiatehokkuus ja energiankulutukseen vaikuttaminen 

   Vaskelainen, Lasse (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kaukolämmöllä lämmitettävän pientalon energiatehokkuutta. Työssä vertailtiin rakennuksen energiankulutukseen vaikuttavien rakenteiden ja LVI-järjestelmien vaikutusta E-lukuun, energialuokkaan ...
  • Hakepolttimen ohjauskeskus 

   Saalasti, Kari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä rakensin ohjauskeskuksen pienelle, noin 20kW hakepolttimelle. Yritin tehdä polttimen toiminnan mahdollisimman automaattiseksi ja vähentää tarvetta käsisäädölle. Samalla polttimen taloudellisuutta ...
  • Markkinointiviestintäsuunnitelma tunnettuuden lisäämiseksi ja uusien asiakkaiden hankkimiseksi : case Tilitoimisto X 

   Niemelä, Kati (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa parhaimmat ja tehokkaimmat markkinointiviestinnän keinot näkyvyyden ja tunnettuuden parantamiseksi pk-yrittäjien keskuudessa ja uusien asiakkaiden hankkimiseksi sekä selvittää, ...
  • Ikäihmisen kotiutumisprosessi : Ammattilaisten kokemuksia kotiutumisesta 

   Hänninen, Mirja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Vuonna 2015 yli 65 -vuotiaiden määrä koko Suomen väestöstä oli 20,4 % eli ikäihmisiä oli 1 123 103. Ennuste vuodelle 2020 ikääntyneiden määrästä nousee 22,6 %, joka tarkoittaa yli miljoonaa kahtasataatuhatta ikäihmistä (1 ...
  • Kun lapsi sairastaa : Oppimispeli opiskelijoille sairaan vastasyntyneen hoitotyöstä 

   Lainejärvi, Hannele; Teittinen, Laura (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyömme on oppimispeli, jossa käsitellään sairaan vastasyntyneen hoitotyötä. Peli toteutettiin Domino-pelin muodossa pelikortteina. Pelikortit koottiin käsitteistä, jotka liittyvät vastasyntyneiden ylei-simpiin ...
  • Metsäautoteiden rakentamisen taloudellinen kannattavuus 

   Salminen, Joel (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukyky perustuu raaka-aineiden saatavuuteen ja kustannustehokkuuteen. Tässä toiminnassa olennaisena osana on puunkorjuu ja kuljetus. Kustannustehokkuus puunkorjuussa nojaa paljolti työn ...
  • 3D-tulostin 

   Jaatinen, Jyri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää onko PLA- tai ABS-muovia käyttävän 3D-tulostimen rakentaminen taloudellisesti järkevä vaihtoehto valmiin tulostimen ostamiselle. Tulostin suunniteltiin ja rakennettiin budjetin mukaan. ...
  • Muutosvalmennuskoulutuksen sisällön kehittäminen 

   Keminen, Johanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä tietoa sosiaali- ja terveysalan lähiesimiehet tarvitset muutostilanteessa ja, miten muutoksia johdetaan organisaatioissa onnistuneesti. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa ...
  • Metsäpaikan implementointi Ranskan metsänhoitostandardeihin 

   Manninen, Antti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   MHG Systems:in luoma Metsäpaikka-palvelu julkaistiin syksyllä 2015. Se on online- ja mobiilipohjainen ohjelmisto metsäomaisuuden hallintaan. Tila- ja puustotiedot ovat ladattavissa palveluun Metsäkeskuksen Metsään.fi-portaalista ...
  • Alaraajavammojen ennaltaehkäisy telinevoimistelussa : Oppaan tuottaminen ohjaajille 

   Neero, Annika; Toivanen, Petra (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas telinevoimistelussa yleisimmin esiintyvien alaraajavammojen ennaltaehkäisystä työn toimeksiantajan Savonlinnan Voimistelu ja Liikunta ry:n (SaVoLi) telinevoimistelun ...
  • Ammattikorkeakoulun opettajuus muutoksessa 

   Kakkonen, Marja-Liisa
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 77 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Viimeisen vuosikymmenen aikana ammattikorkeakouluopetus on muuttunut perinteisestä opettajavetoisesta luokkahuoneopetuksesta enemmän opiskelijakeskeisemmäksi. Oppimiskäsitykset ovat muuttuneet, ja sen myötä oppimista tukevat ...
  • Development and facilitation of innovative pedagogy in the Nordic–Russian context : Project report 

   Kakkonen, Marja-Liisa; Nemilentsev, Mikhail
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 78 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   The project of Development and Facilitation of Innovative Pedagogy in the Nordic–Russian Context was implemented in 2016. The main objective of the project was to develop and facilitate innovative pedagogy in the ...
  • Intoa, iloa ja ideoita työhön! : Työhyvinvointia Etelä-Savossa 

   Aschan, Tuulevi; Jussila, Eila
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 75 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)