• Jopo-toiminnalla tukea elämänhallintaan 

      Aalto, Enni (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
      Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää onko joustavalla perusopetuksella (jopo-toiminta) merkitystä nuorten elämänhallinnan tukemisessa sekä mitkä tekijät joustavassa perusopetuksessa tukevat nuorten elämänhallintaa. ...