• Rakennusten lämmitysenergianlaskentamalli : Kehityshankkeen esiselvitys 

      Aalto, Kirsi-Marja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
      Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä esiselvitys Tilastokeskuksessa käytössä olevan rakennusten lämmitysenergian laskentamallin nykytilasta ja käytössä olevan menetelmän soveltumisesta tarvittavien tietojen tuotantoon. ...