• Laadunvarmistuskansio LVI-valvojan apuna 

      Aaltonen, Hannu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
      Tässä opinnäytetyössä käsitellään laadunvarmistuskansiota. Laadunvarmistuskansion suuren laajuu-den vuoksi työssä on perehdytty vain yhteen laadunvarmistuskansion osa alueeseen eli LVI-järjestelmien laatuvaatimuksiin. ...