• Digitaalisuudella tuottavuutta työelämään 

   Aaltonen, Heli; Hirvonen, Jonne; Korhonen, Maija; Ollanketo, Anna; Rossi, Anna-Mari; Tiljander, Petteri; Torniainen, Anna-Maija
   D Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 81 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi yrityksiltä vaaditaan uusiutumiskykyä ja jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Yritykset hakevat uusia ratkaisuja ja tehokkuutta toimintaansa, kun samaan aikaan työntekijöiden hyvinvointi nousee ...
  • Ketterä ja kehittävä YAMK-koulutus 

   Kivelä, Marjaana
   D: Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-form Publications 61 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Yamk-koulutus eli ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus on ammattikorkeakoulujen toteuttama, maisteritason tutkintoon johtava koulutus. Tutkinnon vahvuuksia ovat työelämäläheisyys, monialaisuus ja tutkimus- ...
  • Monikanavainen markkinointi pk-yrityksissä : Tutkimuksia ja käytännön ohjeita 

   Aaltonen, Heli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  • Näkökulmia yrittäjyyteen ja yritysyhteistoimintaan 

   Kakkonen, Marja-Liisa
   Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports, A:76 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)