• Kuntokeskus Otteen brändi-identiteetti ja brändi-imago 

      Lindbäck, Atte; Aaltonen, Nita (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
      Opinnäytetyömme tavoitteena oli selvittää Kuntokeskus Otteen brändi-identiteetti ja brändi-imago sekä se, kuinka hyvin ne kohtaavat toisensa. Brändi-identiteetillä tarkoitetaan yrityksen tavoiteltua mielikuvaa siitä, ...