• MAPA- koulutuksen hyödyt käytännön hoitotyössä 

      Nousiainen, Annika; Aapajärvi, Ville; Heiskanen, Eemeli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
      Opinnäytetyömme tarkoitus oli kartoittaa MAPA-koulutuksesta koettua hyötyä käytännön hoitotyössä koulutuksen saaneelta hoitohenkilökunnalta. Tutkimuksellamme haimme vastauksia siihen, minkälaisik-si hoitajat kokevat ...