• METSÄNHOITOYHDISTYS METSÄ-SAVON ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA 

      Maaranen, Emmi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
      Opinnäytetyössäni tutkin asiakastyytyväisyyttä ja palvelujen laatua sekä mahdollisuutta kehittää niitä passiivisten asiakkaiden kannalta. Tutkimus tehtiin kirjekyselynä. Kyselyjä lähetettiin kaikki-aan 468 kpl. Kirjeistä ...