• Virtavesien hoito ja kunnostaminen 

      Mahrberg, Jaakko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
      Ihminen on toiminnallaan muokannut vesistöjämme sekä suoraan että välillisesti. Vesistöjä on padottu sekä säännös-telty energiantuotannon tarpeisiin. Jokia, koskia ja puroja on perattu uiton helpottamiseksi ja tulvien ...