• HUONOKUULOISEN POTILAAN KOHTAAMINEN : Opas hoitohenkilökunnalle 

      Heikkinen, Perttu; Heikkinen, Anu; Makkonen, Iris (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tuotekehityksenä opas Itä-Savon sairaanhoitopiirille kommuni-koinnista huonokuuloisen potilaan kanssa. Oppaan tarkoituksena on helpottaa kommunikointia hoitajan ja huonokuuloisen ...