• Koulun lähiaikuisten käsityksiä kouluruokailusta 

      Makkonen, Kaisa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
      Opinnäytetyö on osa Mikkelin ammattikorkeakoulun Matkailu– ja ravitsemisalan sekä Teknologian tutkimuskeskuksen (MAMK ja VTT.) hanketta ”Nuorten vuorovaikutusmaailman keinoin arvostusta koulu-ruokailuun.” Opinnäytetyö on ...