• Perehdyttämisen kehittäminen, Valintatalo Mertala Savonlinna 

      Makkonen, Kristina; Karhu, Tiina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
      Perehdyttäminen on yrityksessä tärkeää ja sitä tarvitaan jatkuvasti, riippumatta siitä onko kyseessä uusi työntekijä, tehtäviään vaihtava työntekijä, sijainen tai työharjoittelija. Hyvin suunnitellusta perehdytyksestä ...